2023 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

3 aylar önce 34

24 Haziran 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32231

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Etiketler:

Tum Makaleyi Oku