3 Temmuz 2023 Tarihi Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Beyannameler Hakkında Duyuru

2 aylar önce 25

Gelir daresi Bakanlnn 4 Temmuz 2023 tarihli duyurusu aadaki gibidir:

04.07.2023 - 3 TEMMUZ 2023 TARH SONUNA KADAR VERLMES GEREKEN BEYANNAMELER HAKKINDA DUYURU

28 ve 30 Haziran 2023 tarihinde verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme sresi bu tarihlerin tatile rastlamas nedeniyle 3 Temmuz 2023 tarihine uzam ve gn iinde mkelleflerimiz ve meslek mensuplarmz tarafndan youn bir ekilde bildirim ve beyanname verme ilemleri gerekletirilmitir

Bu duruma bal olarak, verilme sresinin son gn 3 Temmuz 2023 olan ancak Bakanlmz sistemlerinde gece saatlerinde yaanan younluk nedeniyle verilemeyen;

- Katma Deer Vergisi,
- Dijital Hizmet Vergisi,
- Turizm Pay Beyannameleri,
- Beyanname verme son gn 3 Temmuz 2023 tarihine rastlayan dier vergi beyannameleri ile
- Bildirimlerin (Ba-Bs formlar ile elektronik defter oluturma, imzalama ve elektronik defter beratlarnn yklenmesi dahil),

213 sayl Vergi Usul Kanununda yer alan hkmler uyarnca,5 Temmuz 2023 gn sonuna kadarverilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de ayn sre ierisinde denmesi durumunda, sz konusu beyannamelerin ve bildirimlerin sresinde verilmi ve demelerin de sresinde yaplm kabul edilmesi uygun bulunmutur.

Dier taraftan, 7440 sayl Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun hkmlerinden yararlanmak isteyen mkelleflerin 3 Temmuz 2023 tarihine kadar anlan Kanun kapsamnda bavurularn yapmalar ve beyannamelerini vermeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte, son gn 3 Temmuz 2023 olan ancak, Bakanlmz sistemlerinde gece saatlerinde yaanan younluk nedeniyle 7440 sayl Kanun kapsamndaki bavurularn yapamayan veya beyannamelerini veremeyen mkelleflerin, bu durumu5 Temmuz 2023 gn sonuna kadarbir dileke ve tevsik edici bilgi ve belgelerle bal olduklar vergi dairelerine bildirmeleri artlyla, 3 Temmuz 2023 tarihinde yaplmas gereken bavuru ve beyanname verme ilemlerinin sistem younluundan kaynakl olarak yaplamadnn anlalmasna bal olarak talepleri sresinde yaplm kabul edilecektir.

Kamuoyuna saygyla duyurulur.

E-Beyanname (gib.gov.tr)

Tum Makaleyi Oku