Aşırı Sorumluluk Ve Baskı Sebebiyle Ortaya Çıkan En Büyük Kız Çocuk Sendromu Nedir?

1 hafta önce 90

Bir çocuğun zihinsel ve fiziksel gelişimini olumsuz şekilde etkileyebilecek onlarca faktör var. Ancak bazı insanların ve hatta bazı bilimsel çalışmaların iddiasına göre yalnızca doğum sırası ve cinsiyet dahi bir çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Doğum sırası ile cinsiyetin bir insanın kişiliği üzerinde etkili olduğu iddiası ilk etapta şaşırtıcı hatta inanılmaz görünebilir. Ancak “en büyük kız çocuk sendromu” ile mücadele ettiğini ileri sürenler aksi düşüncede. Son dönemde özellikle bazı sosyal medya platformlarında hakkında çokça konuşulan en büyük kız çocuk sendromu, resmi olarak zihinsel hastalık olarak sınıflandırılmıyor. Bu sendrom nedeniyle klinik tedavi gören bir kişi de yok. Fakat semptomları taşıdığını ileri süren sayısız kadına rastlamak mümkün. Gelin bilim dünyasında önemli bir tartışma konusu olan en büyük kız çocuk sendromu nedir, birlikte bakalım.

Bir ailedeki en büyük çocuğun kardeşlerine kıyasla daha fazla sorumluluk üstlenerek büyümesi sıra dışı bir şey değil

Elbette bu durumun en büyük çocuklar için bazı avantajları ve dezavantajları var. Ancak bu durumun hele de en büyük kız çocukları için çok daha tehlikeli olduğunu ileri süren bir görüş var. Öyle ki yalnızca doğum sırasının ve cinsiyetin, çocuğun kişiliğini şekillendirdiğini ve en büyük kız çocuk sendromuna neden olduğunu ileri sürenlerin sayısı hiç de az değil.

En büyük kız çocuk sendromu nedir?

Her şeyden önce şunu belirtmekte fayda var, son dönemde özellikle bazı sosyal medyada platformlarında sıklıkla karşılaşılan en büyük kız çocuk sendromu resmi olarak zihinsel hastalık sınıfına girmiyor. Ancak semptomlarını taşıdığını ileri süren kadınların sayısı oldukça fazla.

Sendrom temelde ailedeki en büyük kız çocuğunun doğum sırası ve cinsiyeti nedeniyle evde daha fazla sorumluluk almasını ve üzerinde daha fazla baskı oluşmasını ifade ediyor

En büyük kız çocuk sendromunu belirtileri neler?

Resmi olarak zihinsel hastalık sınıfına alınmasa da sendromun belirtilerini taşıyanların veya bu yönde bazı iddialar dile getirenlerin olduğunu belirtmiştik. Peki, zaman zaman en büyük kız kardeş sendromu olarak anılan sendromun belirtileri neler? Evlilik ve aile terapisti Kati Morton’a göre bu sendroma sahip kişilerde görülen 8 özellik var:

  • Yoğun bir sorumluluk duygusu
  • Üstün başarılı ve çok azimli olma
  • Endişe ve anksiyete
  • Kendi ihtiyaçlarını görmezden gelme, başkalarını memnun etmeye çalışma
  • Sınır koymakta zorlanma
  • Kardeşlere ve aileye gücenme
  • Suçluluk duygusu
  • Yetişkinlikte kurulan ilişkilerde zorlanma

Bazı uzmanlara göre evdeki en büyük kız çocukları kendilerini anne ile baba arasında üçüncü kişi olarak görüyor

en büyük kız çocuk sendromu

Çünkü ailedeki en büyük kız çocukları çoğu zaman küçük yaşlardan itibaren kardeşleriyle ilgilenmek, karmaşık aile ilişkileri içerisinde kritik bir konumda durmak ve anne-babasının arkasındaki üçüncü kişi hatta üçüncü ebeveyn olmak zorunda kalıyor. Küçük yaşlarda bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde üstlenilen bu ağır sorumluluklar ise yetişkinlik yıllarında çeşitli sorunlara sebep oluyor.

Doğum sırasının ve cinsiyetin bir çocuğun kişiliğini etkilediğini savunan bilimsel teoriler olsa da sendromu gerçekliğinden şüphe eden uzmanlar da var

en büyük kız çocuk sendromu

Çeşitli araştırmalar birçok ailede büyük çocukların daha fazla sorumluluk aldığını ayrıca kadınların daha fazla ev ve bakım işi üstlendiğini ortaya koyuyor. Bu doğrultuda bilim insanları, en azından bazı ailelerde en büyük kız çocuğunun diğer tüm çocuklardan daha fazla sorumluluk üstlenme ihtimali olduğunu dile getiriyor. Buna karşın sendromun gerçekliğinden şüphe edilmesi gerektiğini savunan uzmanlar da var.

En büyük kız çocuk sendromu veya doğum sırası ve kişilik ilişkisi hakkındaki bilimsel araştırmaların örneklem kümesi hayli küçük

en büyük kız çocuk sendromu

Buna karşın doğum sırası ile kişilik arasında herhangi bir ilişki bulunmadığını gösteren geniş kapsamlı çalışmalar var. Yine de çok sayıda bilim insanı ilk doğan bazı kız çocuklarının sorumlulukları kolayca üstlenmeye meyilli olabileceğini ve bunun herkesle ilgilenen abla rolüne itilmelerine yol açabileceğini kabul ediyor.

İlginizi çekebilir:

Eski Sevgili Kıskançlığının Zirve Noktası: Rebecca Sendromu Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Kaynak: 1

Tum Makaleyi Oku