Asperger Sendromu (AS) nedir, belirtileri neler? Asperger Sendromu Dönence dizisiyle gündeme geldi

5 aylar önce 42

Asperger Sendromu (AS) sosyal etkileşim, iletişim sorunları ve stereotipik davranışlarla karakterize olan, otizmden farklı olarak dil ve bilişsel gelişimde gecikme görülmeyen bir bozukluktur. Genellikle çocukluk döneminde tanı konulmakla birlikte bazı vakalar erişkinlik döneminde tanı alabilmektedir. AS klinik özellikleri nedeniyle şizofreni, anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk ve kişilik bozuklukları ile tanısal anlamda karışabilmekte ve özellikle erişkinlik döneminde AS tanısı atlanabilmektedir. 

Asperger Sendromu (AS) nedir, belirtileri neler? Asperger Sendromu  Dönence dizisiyle gündeme geldi - 1

ASPERGER SENDROMU BELİRTİLERİ

Sosyal farkındalık eksikliği

Sosyalleşmede/arkadaş edinmede ilgi eksikliği

Arkadaşlıklar kurma ve sürdürmede zorluk

Başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayamamak (empati kuramamak)

Göz temasından kaçınmak veya çok dikkatlice bakmak

Yüz ifadeleri ve mimik kullanma eksikliği ya da abartılı mimiklerin kullanılması

Vücut dilini anlayamama

Kişilerarası sınırlara uymama; mahremiyet algısının gelişmemesi

Seslere, dokunmaya, kokulara, tatlara veya görsel uyaranlara aşırı hassasiyet

Ritüellere veya rutine aşırı bağlılık

El çırpma ya da kol sallama gibi tekrarlanan motor davranışlar

Sakarlık veya koordine olmayan motor hareketler

Dinozorlar veya elektrikli süpürge gibi sadece birkaç konuya gösterilen takıntılı ilgi

İroni ya da alay gibi ince bir dil kullanımını anlamada güçlük çekmek

Ses tonunu ayarlamada zorlanma (örneğin; yüksek sesle veya çok hızlı konuşurken aniden alçak sesle veya yavaş konuşma gibi)

Düzensiz konuşma veya konuşmayı kendi ilgi alanına yönlendirme; diğer tarafın konuştuğu konuya odaklanamama

Asperger Sendromu (AS) nedir, belirtileri neler? Asperger Sendromu  Dönence dizisiyle gündeme geldi - 2

ASPERGER SENDROMU TARİHÇESİ

Asperger sendromunun adı Avusturyalı çocuk doktoru Hans Asperger’den gelmektedir. Asperger, 1944 yılında, tedavi için gelen sözel olmayan iletişim becerileri eksik, yaşıtlarıyla duygudaşlık kuramayan ve fiziksel olarak sakar olan çocukları tanımlamıştır. Elli yıl sonra AS Hastalıkların ve İlgili Sağlık Sorunlarının Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması'nda (ICD-10) ve Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Sınıflandırması'nda (DSM-IV) Asperger bozukluğu olarak tanınmıştır.

Tum Makaleyi Oku