Ba Bs Düzeltme Cezası Anlık Kesilecek

1 yil önce 18

VUK kapsamında belirli bir tutarda mal alım satımına ilişkin bildirim formları BA-BS formları için belirlenen sürede bildirilmezse veya düzeltilmezse ceza uygulanmaktaydı.

Ancak VUK 355. maddesi kapsamında uygulanan özel usulsüzlük cezası bildirim anında değil aylar yıllar sonra mükellefler adına düzenlenmekteydi. , şimdi ise düzeltme anında ceza ihbarnamesi düzenlenerek tebliğ edilmiş olacak.

Gelir İdaresi Başknalığınca yapılan duyuruya göre söz konusu değişiklik 1/10/2019 itibariyle uygulanmaya başlayacak.

Tum Makaleyi Oku