Depremden etkilenen illerdeki öğretmenlere tayin hakkı hangi illeri kapsıyor? Atamalarda hangi iller tercih edilebilecek?

2 aylar önce 36

Milli Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki öğretmenlere iller arası tayin hakkı tanıdı.

MEB, bu kapsamda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin 22 il kapsamında iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

ÖĞRETMENLERİN TAYİN ATAMA BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Bakanlığın deprem bölgelerinde görev yapan öğretmenler için tayin ataması duyurusuna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmen kadrolarında görev yapanların, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği işlemi için 5-7 Temmuz'da başvuruları alınacak. 

Deprem bölgelerinde görev yapan öğretmenlerin tayin atama başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından atamalar ise 10 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

TAYİN ATAMALARINDA HANGİ İLLER TERCİH EDİLEBİLECEK?

Bu kapsamda yapılacak yer değişikliği işleminde öğretmenler, İstanbul, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 22 ilde yer alan eğitim kurumlarını tercih edebilecekler.

ATAMALARDA ÇALIŞMA SÜRESİ ŞARTI ARANMAYACAK

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ya da 7433 sayılı kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan bu duyuru kapsamında başvuruda bulunacaklar için ilgili mevzuatta öngörülen 4 yıllık çalışma süresi şartı aranmayacak.

Söz konusu yer değişikliği işlemine ilişkin başvuru hakkından, kapsama alınan illerdeki öğretmenler, herhangi bir süre görev yapma şartı aranmadan faydalanabilecek.

İŞTE MADDE MADDE ÖĞRETMEN TAYİN ATAMA BAŞVURULARI

1- Tayin atamalarından sadece Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmen kadrolarında görev yapanlar başvuruda bulunabilecek.

2-Başvuruda bulunacak öğretmenlerden bulundukları ilde herhangi bir
süre görev yapma şartı aranmayacak.

3. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ya da 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan başvuruda bulunacaklar için ilgili mevzuatta öngörülen dört yıllık çalışma süresi şartı aranmayacak.

4. Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

5. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya
da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinden talep edecek.

6. Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek
değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekiyor.

7. Öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Başvuruda bulunacak öğretmenlere, tercihleri dışında
41’inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecek. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecek. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü
esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.

8. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2023 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en
geç 6 Ekim 2023 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek.

9. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup 30 Eylül 2023 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenler, yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 6 Ekim 2023 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek.

10. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü”, “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecekler.

11. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler bu duyuru kapsamında başvuruda bulunabilecekler.

12. Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecekler.

13. Başvuruda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında
bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacak. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu
onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacak.

14. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacak.

15. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapacaklar.

16. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecekler.

17. Ek-1 listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu görev yeri değiştirilenler, burada görevlerine başladıkları tarihten itibaren başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları il’e yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklar.

18. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama işlemi gerçekleşip diğer eşin atama işleminin gerçekleşmemesi ya da diğer eşin yer değiştirme başvurusu şartlarını taşımaması durumunda atama işlemi gerçekleşen eş istemesi halinde 2023 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle
Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecek. işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak diğer eşin bulunduğu il’e atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda ve atama işlemi gerçekleşen öğretmenin de istemesi halinde gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecek. Ancak atama işlemini iptal ettirmeleri nedeniyle önceki görev yerlerinde alanlarında boş norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecek. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

19. Bu duyuru kapsamında ataması yapılan eş, aynı atama döneminde ayrıldığı il’e, atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç, aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.

20. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

21. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacak.

22. Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur.

23. Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir.

24. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Başvurular, başvurunun yapıldığı veya izleyen gün içinde eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün
içinde ise ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Son gün yapılan başvuruların onay işlemleri aynı gün tamamlanacak.

25. Bu kapsamda görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları
kaydıyla iptal edilebilecektir. Atama işlemini iptal ettirmeleri nedeniyle önceki görev yerlerinde alanlarında boş norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecek. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

26. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacak.

27. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 7 Temmuz 2023 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

28. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana
öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

NOT: Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrolarına atananlardan 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini doldurmayan öğretmenler “2023 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme” başvurusunda bulunamayacaklardır. Bu nedenle her ikisi de bu Duyuru kapsamında başvuruda bulunabilecek öğretmen eşlerden birinin atama işleminin gerçekleşmemesi ya da her iki öğretmenin farklı illere atanmaları söz konusu olabileceğinden öğretmenlerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Tum Makaleyi Oku