Diazomid 250 Mg 10 Tablet

4 aylar önce 32

Diazomid Nedir? Ne İlacı?  Etken Maddesi; Asetazolamid olan Diazomid ilacı; altta yer alan nedenlerden dolayı kullanılmaktadır. Açık açı v...

Diazomid 250 Mg 10 Tablet

Diazomid Nedir? Ne İlacı? Etken Maddesi; Asetazolamid olan Diazomid ilacı; altta yer alan nedenlerden dolayı kullanılmaktadır.

Açık açı veya sekonder glokomun (göz içi basıncın artması ile ilişkili hastalık) tedavisi

Akut konjestif glokomun (göz içi basıncında artışa sebep olan hastalık) ameliyat öncesi tedavisi

Konjestif kalp yetmezliği (kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık) tedavisi ve ilaçlarla oluşan ikincil ödemin tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte,

Epilepsi (sara) tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte yardımcı olarak

Akut yükseklik hastalığında belirtilerin önlenmesi ve iyileştirilmesinde

DİAZOMİD İLACINI ALLTA YER ALAN DURUMLARDA DİKKATLİ KULLANIN:

 İlacm içerdiği etkin madde olan asetazolamide veya yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz varsa (Asetazolamid, bir sülfonamid türevidir. Çapraz duyarlılık tepkisi görülebilir)

Kanınızdaki sodyum ve/veya potasyum seviyesinin düştüğü durumlarda

Böbrek ve karaciğerinizde belirgin bir hastalık veya işlev bozukluğu    varsa

Böbrek üstü bezinizin işlevlerinde bir yetmezlik varsa

Vücudunuzda asit-baz dengesinin bozulmasına yol açan kanda klor seviyesinin yükselmesiyle seyreden ciddi bir rahatsızlığınız varsa (hiperkloremik asidoz)

Siroz adı verilen ciddi bir karaciğer hastalığınız varsa

Gözünüzde süregelen ve non-konjestif kapalı açılı glokom    (göz içi    basıncı artışı ile ilgili

bir hastalık) adı verilen bir rahatsızlık mevcutsa (uzun süreli asetazolamid kullanımı, göz içi basıncını düşürerek, glokomdaki kötüleşmeyi maskeleyebilir.)

DIAZOMID'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Şeker hastalığınız varsa (Kan şekerinde düşüş veya yükselmelere yol açabilir)

İleri yaştaysanız ve böbrek fonksiyonlarınızda bozulduk varsa (Asidoz adı verilen ciddi bir metabolik bozukluk gelişebilir).

Uzun süreli tedavi uyguluyorsanız (Doktorunuz periyodik olarak kan elektrolitlerini ölçmeyi ve kan sayımı kontrolü yapmak isteyebilir ve herhangi bir olağandışı deri döküntüsü görürseniz; derhal bildirmeniz konusunda sizi uyarabilir).

İlacm dozu arttırıldıysa (sersemlik hissi ve sübjektif duyu bozukluğu görülme sıklığı artabilir).

Akciğerlerinizde hava keselerini tıkavan bir hastalık (öm. anfizem) veya akciğerlerdeki hava keselerinin havalanmasını azaltan bir bozukluk varsa (Asidoz durumu ağırlaşabilir.)

Hızlı bir dağ tırmanışı yaparken yüksek irtifa hastalığı ortaya çıkabilir. Derhal tırmanışı sonlandırmız.

Eş zamanlı olarak yüksek dozda aspirin kullanıyorsanız (iştahsızlık, çok hızlı soluma, uyuşukluk ve sersemlik hali, metabolik asidoz, koma ve ölüm vakaları bildirilmiştir.)

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damsınız.

DİAZOMİD’in yiyecek ve icecek ile kullanılması

İlacınızı yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Mide barsak hastalıklarından korunmak için yiyecekler ile birlikte alınabilir.

DİAZOMİD YAN ETKİLERİ: 

 • Yaygın deri döküntüsü ile birlikte bütün vücutta allerjik reaksiyonlar (hipersensitivite
 • reaksiyonları);
 • Dudak, göz ya da dilde ani başlangıçlı şişlik ve ani nefes darlığı (anjiyoödem).
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Yorgunluk
 • Alışılmamış kaşıntı veya karıncalanma hissi
 • İshal
 • Kabızlık
 • Bulantı
 • Nefes darlığı
 • Ellerde veya ayaklarda şişme
 • Yaygın olmayan:
 • Yavaş kalp atımı veya diğer kalp şikayetleri
 • Düşük kan basıncı
 • Yürürken kramp benzeri bacak ağrıları
 • Görme bozukluğu
 • İktidarsızlık (impotens)
 • Depresyon duygusu
 • Hazımsızlık, mide ve barsakta gaz birikmesi, kusma
 • Ciltte döküntü, kaşıntı
 • Hava yollarının etrafındaki kaslarda gelişen ani kramplardan dolayı astımda olduğu gibi
 • solunum sıkıntısı (bronkospazm)
 • Kabuslar
 • Bayılma
 • Sedef hastalığında kötüleşme (kabuklu pembe lekeler ile karakterize bir cilt hastalığı)
 • Yaygın deri döküntüsü ile birlikte bütün vücutta alerjik reaksiyonlar (hipersensitivite
 • reaksiyonları);
 • Dudak, göz ya da dilde ani başlangıçlı şişlik ve ani nefes darlığı (anjiyoödem).
 • Alerjik veya alerjik olmayan nedenlerden dolayı kızarık, kabarık, kaşıntılı şişlikler ile
 • seyreden bir çeşit deri döküntüsü (kurdeşen-ürtiker)
 • Baş dönmesi
 • Kalp yetmezliği belirtilerinde kötüleşme
 • Düşük kan basıncı (hızlı şekilde doğrulma ve kalkma durumunda baygınlık hissi gibi)
 • Bu ilacı tolere edememe
 • Kalp ritmini etkileyen hafif kalp iletim bozukluğu çeşidi (1. derece AV-blok).
 • Alt ekstremitelerde şişkinlik (şişmiş ayak bileği gibi).

DİAZOMİD FİYATI:

 • DIAZOMID 250 mg 10 tablet: 22.3 TL (2023)

DİAZOMİD NASIL KULLANILIR:

Glokomda (Göz içi basıncının artması):

Yetişkinlerde açık açı glokomda ek tedavi olarak gürde 1-4 defa 250 mg’lık 1 tablet verilir. Sekonder glokomlu ve akut kapalı açı glokomlu erişkinlere ameliyattan önce her 4 saatte bir 1 tablet verilir. Bazı akut glokom vakalarında 500 mg'lık başlangıç dozunu takiben her 4 saatte bir 125-250 mg verilir. 1000 mg/gün’ü aşan dozların fazladan bir etki sağlamadığı görülmüştür.

Epilepside (Sara):

Yetişkinlerde çeşitli epilepsi formlarının tedavisinde

Yaşlılarda kullanımı

Yetişkinlerde diğer antikonvülzanlarla (havale önleyici ilaçlar) birlikte verildiğinde başlangıç dozu günde 250 mg'lık 1 tablettir. Bazı hastalar daha düşük dozlara cevap verdikleri halde, en uygun günlük doz 375 mg -1000 mg arasındadır.

Konjestif kalp yetmezliği (Kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık) ya da ilaçlara bağlı olarak oluşan sekonder ödemde:

Olağan diürez (idrar miktarının artışı) dozu 250-375 mg’dır (1-1,5 tablet). Ya günde bir kez ya da gün aşırı verilir; etkinin sürekli olması için aralıklı tedavi önerilir.

Konjestif kalp yetmezliğinde kısa süreli kullanılmalı, asidoz (kanda aşırı miktarda asit birikimi) ve elektrolit seviyeleri çok iyi takip edilmelidir.

Akut yükseklik hastalığında:

Günlük doz 500-1000 mg'dır (2- 4 tablet).

Kurtarma ya da askeri operasyonlarda olduğu gibi süratli bir tırmanış söz konusuysa günde 1 g kullanılması önerilir. Tedaviye tercihan 24-48 saat önce başlanmalı, tırmanış sırasında ve zirveye ulaştıktan sonra en az 48 saat devam edilmelidir.

Eğer hızlı bir tırmanış gerçekleştirihyorsa ve DİAZOMİD kullanılıyorsa, yüksek irtifa akciğer ödemi ya da yüksek irtifa beyin ödemi gibi yüksek irtifa hastalığının ağır formlarının ortaya çıkması halinde, bu ilacın kullanımı hemen aşağıya inilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmaz.

DİAZOMİD Kullananlar, ilaç hakkında düşüncelerinizi ne gibi yan etkiler yaptığını yorum yaparak bildirebilirsiniz.

Tum Makaleyi Oku