DİLEDİN

4 aylar önce 24

DİLEDİN

Evvel idin kendinde, âhire akıp gittin
Nice nice varlığı, özünden halk eyledin

Zâhir oldun göründün, bâtın oldun gizlendin
Nice nice sırları, İnsanda cem eyledin

Gözler seni görmedi, sen gözlerden seyrettin
Sıfatından Zâtına, seyr-i cemâl eyledin

Nefsinle fâni oldun, Zâtınla bâki kaldın
Üflenen rûh sırrında, rûhul beyân eyledin

Gizli hazine idin, diledin bilineyim
Sen insandan bilindin, İlm-i Kemâl eyledin

Tum Makaleyi Oku