Dış Ticaret İstatistikleri – Mayıs 2023

3 aylar önce 30

Dış Ticaret İstatistikleri, Mayıs 2023

Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %14,4, ithalat %15,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 21 milyar 659 milyon dolar, ithalat %15,5 artarak 34 milyar 186 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde ihracat %0,1, ithalat %8,8 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,1 artarak 102 milyar 476 milyon dolar, ithalat %8,8 artarak 158 milyar 498 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aylara göre dış ticaret, Mayıs 2023

Mayıs ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %15,6, ithalat %22,6 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Mayıs ayında %15,6 artarak 17 milyar 434 milyon dolardan, 20 milyar 162 milyon dolara yükseldi.

Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %22,6 artarak 21 milyar 263 milyon dolardan, 26 milyar 60 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mayıs ayında 5 milyar 898 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %19,4 artarak 46 milyar 222 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %77,4 oldu.

İhracat gelişim hızı, Mayıs 2023                                                        İthalat gelişim hızı, Mayıs 2023

Dış ticaret açığı Mayıs ayında %17,6 arttı

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %17,6 artarak 10 milyar 657 milyon dolardan, 12 milyar 527 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Mayıs ayında %64,0 iken, 2023 Mayıs ayında %63,4’e geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Mayıs döneminde %29,3 arttı

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %29,3 artarak 43 milyar 341 milyon dolardan, 56 milyar 22 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Mayıs döneminde %70,2 iken, 2023 yılının aynı döneminde %64,7’ye geriledi.

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Mayıs 2023

Mayıs ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %95,1 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Mayıs ayında imalat sanayinin payı %95,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

Mayıs ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %74,0 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Mayıs ayında ara mallarının payı %74,0, sermaye mallarının payı %13,9 ve tüketim mallarının payı %12,0 oldu.

İthalatta, 2023 Ocak-Mayıs döneminde ara mallarının payı %75,6, sermaye mallarının payı %13,0 ve tüketim mallarının payı %11,3 oldu.

Sektörlere göre dış ticaret, Mayıs 2023

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 811 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 306 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 56 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 11 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 4 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %28,6’sını oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 8 milyar 924 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 58 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 152 milyon dolar ile İtalya, 4 milyar 934 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 4 milyar 858 milyon dolar ile Rusya Federasyonu takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,2’sini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 4 milyar 569 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 347 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 671 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 809 milyon dolar ile BAE, 1 milyar 633 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,0’ını oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 21 milyar 822 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 18 milyar 483 milyon dolar ile Çin, 11 milyar 428 milyon dolar ile Almanya, 10 milyar 478 milyon dolar ile İsviçre, 6 milyar 454 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,3’ünü oluşturdu.

Ülkelere göre ihracat, Mayıs 2023                                                     Ülkelere göre ithalat, Mayıs 2023

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %1,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat %1,3, ithalat %9,0 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %0,4, ithalat %5,8 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,7 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %95,1’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,7’dir. Ocak-Mayıs döneminde ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6’dır. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,7’dir.

Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,2’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,6’dır. Ocak-Mayıs döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,4’tür. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,2’dir.

Teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri dış ticareti,  Mayıs 2023

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Mayıs ayında 19 milyar 594 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2023 yılı Mayıs ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %11,7 artarak 19 milyar 594 milyon dolar, ithalat %16,9 artarak 31 milyar 786 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında dış ticaret açığı %26,3 artarak 9 milyar 651 milyon dolardan, 12 milyar 192 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Mayıs ayında %64,5 iken, 2023 Mayıs ayında %61,6’ya geriledi.

İhracat 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde 93 milyar 371 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,9 azalarak 93 milyar 371 milyon dolar, ithalat %7,0 artarak 148 milyar 733 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %29,4 artarak 42 milyar 778 milyon dolardan, 55 milyar 362 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Mayıs döneminde %69,2 iken, 2023 yılının aynı döneminde %62,8’e geriledi.

Özel ticaret sistemine göre dış ticaret, Mayıs 2023

____________________
AÇIKLAMALAR

Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanmaktadır. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır.

Bu bağlamda, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle üretilen dış ticaret istatistiklerinin ödemeler dengesi ve ulusal hesaplar gibi ekonomik istatistiklerde yapılan revizyonlara uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Ocak 2020’den itibaren ayrıntılı olarak genel ticaret sistemine göre yayımlanmaktadır. Özel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistiklerine ise bülten ve ekinde özet olarak yer verilmektedir.

Tum Makaleyi Oku