DSİ HATAY İÇİN “ESER ÜRETMEYE” DEVAM EDİYOR

4 aylar önce 33

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Hatay’a yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor.
Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.
DSİ tarafından Hatay’da son 18 yılda sayısız esere imza atılmış ve Hataylıların hizmetine sunulmuştur. Bugün itibariyle de şehrin birçok noktasında DSİ’nin devam eden projelerine ait şantiyelerini görmek mümkündür. Tüm bunlarla birlikte şehirlerimizin içme suyu problemlerine kalıcı çözümler üreten DSİ, vatandaşlarımıza menba kalitesinde içme suyu temin etme gayretindedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Hatay’da çalışmaları devam eden Hatay İçme Suyu İsale Hattı işi kapsamında da üstüne düşen sorumluluğu her yönüyle yerine getirmiş fakat Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı HATSU Genel Müdürlüğünce takriben 5 yıl boyunca geciktirilen kamulaştırma işlemleri neticesinde Hatay İçme Suyu İsale Hattı’nın hizmete alınmasında gecikme yaşanmıştır.
Hatay İçme Suyu İsale Hattı projesinin hayata geçirilmesi için 02.02.2016 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü ile HATSU Genel Müdürlüğü arasında anlaşma sağlanmış ve ortak bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolün ilgili maddelerinde; DSİ tarafından inşa edileceği belirtilen ünitelerin belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kısımlarındaki istimlak işleri DSİ tarafından, belediye mücavir alan sınırları içinde kalan kısımlarındaki istimlak işlerinin ise HATSU tarafından gerçekleştirileceği ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından HATSU tarafından yazı ile DSİ’ye bildirilmesi ile inşaat sürecinin başlayacağı, aksi durumda ise inşaat sürecinin başlamayacağı açıkça belirtilmiştir.
Projenin ivedilikle hayata geçirilebilmesi için bu Protokole istinaden DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Hatay İçmesuyu İsale Hattı İkmali İnşaatı işinin ihalesi 26.07.2016 tarihinde yapılmıştır. Çözüm Üretilmeden Kaybedilen 5 Yıl… İlerleyen süreçte HATSU tarafından sorumluluk alanındaki istimlak işlemlerinin yapılmaması çalışmalarda ilerlemeyi imkansız hale getirmiştir. DSİ tarafından HATSU Genel Müdürlüğü’ne farklı tarihlerde müteaddit defalar yazılan yazılarda işlerin bitmesi için Depo ve Terfi Merkezlerinin yerlerinin tüm bu süreç başlamadan önce iki tarafında mutabık kalarak imzalamış olduğu “Protokol” gereği olarak HATSU tarafından kamulaştırılarak DSİ’ye teslim edilmesi hususunda yazılar yazılmasına rağmen olumlu bir dönüş olmamıştır. DSİ tarafından işin %81’i tamamlanmışken, Proje için hayati öneme sahip bu kamulaştırma işlemlerinin HATSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılamaması sonucu Müteahhit Firmanın talebi üzerine 7161 sayılı kanun kapsamında 25.03.2020 tarihinde iş Tasfiye edilmiştir. 02.02.2016 tarihindeki Protokol gereği kamulaştırılması gerekli 7 adet alan (3 adet depo ve 4 adet tefi merkezi yerleri) ancak takriben 5 yıl sonra HATSU Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmıştır. Protokolün üzerinden yaklaşık 5 yıl gibi uzunca bir süre geçtikten sonra 08.04.2021 tarihli yazı ile kamulaştırma sorunlarının çözüldüğüne dair yazı ile durum HATSU tarafından DSİ’ye bildirilmiştir. Proje Yatırım Programına Dahil Edildi Hatay İçmesuyu Projesi; Büyük Karaçay Barajı, Hamsu İsale Hattı, İçmesuyu Arıtma Tesisi ve İçmesuyu İsale Hattı olmak üzere 4 ana üniteden oluşmaktadır. HATSU Genel Müdürlüğü tarafından yer teslimi yapılmadığından inşaatları yapılamayan 3 adet depo ve 4 adet terfi yerleri hariç DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bütün imalatlar tamamlanmış durumdadır.
DSİ tarafından %81’i tamamlanan işin geriye kalan imalatlarının da yapılarak içmesuyunun bir an önce faydaya dönüşebilmesi için 60.000.000 TL maliyetindeki Hatay İçmesuyu İsale Hattı Tamamlama işi 2021 yılı yatırım programında dahil edilmiştir. Protokolün 02.02.2016 tarihinde imzalanmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçtikten sonra 08.04.2021 tarihinde söz konusu depo ve terfi merkezlerin kamulaştırma sorunlarının çözüldüğüne dair HATSU’dan gelen yazının hemen akabinde inşaat ihalesinin yapılabilmesi için 30.04.2021 tarihli yazı ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihale işlemleri başlatılmıştır.
Bu kapsamda 10.08.2021 tarihinde işin ihalesi yapılacaktır.

Tum Makaleyi Oku