Ed-Darr Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

6 yillar önce 30
Darr | ed-Darr
Günü: Salı
Vakti: Merih
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 1001
Anlamı: Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan
Kerameti: Her Cuma gecesi 100 defa okuyan düşmüş olduğu dertten kurtulur.Fakir ve düşkünler bu isme devam etmelidirler.Bu ismi okuyan insanların şerrinden korunur.Zararlı kişinin kahrı için.

Darr | ed-Darr İsminin Anlamı

Ed-Darr ismi; zarar veren, zarar verici şeyleri yaratan, zarar verilmesine fırsat veren, zarar verme kuvvetini ve kudretini yaratan anlamlarına gelmektedir.

Buna sıkan, boğan bunaltan, imtihan eden ve eleyen anlamlarını da ekleyebiliriz. Çünkü hayat bir imtihan ola­rak yaratılmış ve insanlar bu imtihanın en önemli unsur­larından biridir. İnsanların ve cinlerin iyisi kötüsünden, mümin kafirinden ayrılıncaya kadar burada kısa bir süre de olsa belli sıkıntılara maruz kalacak ve bu hayat yaşanacaktır.

Darr isimlerinin ıstılah anlamları:

Darr; dilediği kullarına zarar ve sıkıntı isabet ettirendir.

Darr; kimi kullarının kimi kullarına zarar vermesine izin verendir.

Darr; yeryüzündeki bütün zarar imkânlarını ve kudretini yaratan, elinde bulundurandır. 

Darr | ed-Darr Dualar ve Zikirler

ED-DARR isminin zikri (1001) adettir.,
Zikir saati Merih; zikir günü Salı’dır.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) “Mü’minin her haline gıpta edilir, şöyle ki, o başına bir musibet gelse sabreder, bu ona ecir kazandırır başına sevinilecek bir hal gelse ona da şükreder, bu da ona ecir kazandırır. Bu hal, sadece mü’mine hâstır” buyuruyorlar. (Müslim, Zühd, 64.)

Nahl sûresi (16), 52, 53: “Göklerde ve yerde olan her şey yalnız O’nundur. Din de daima O’nundur. Böyle iken, siz Allah’tan başkasından mı korkarsınız? Nimet olarak, size ulaşan ne varsa Allah’tandır. Sonra size bir zarar dokunduğunda yalnız O’na yalvarırsınız.”

ed-Dârr’dır O, dostlar.
Yegâne Yaratıcı O’dur. Kötülükleri, sıkıntıları, belâyı, musibeti ve zarar verici şeyler de dâhil olmak üzere her şeyi yaratandır O.
Böylece birbirine zıt olan şeyleri yaratıp, âlemde dengeyi kurandır O.
el-Kâbız-el-Bâsıt; el-Muhyî-el-Mümît ve el-Muızz-el-Müzill isimlerinde olduğu gibi ed-Dârr ismi de en-Nâfi’ ismi ile birlikte mütalaa edilince, kâinattaki denge çok güzel fark edilir, dostlar.

En’am suresi (6), 17: “Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine kendisinden başka açacak yoktur. Ve eğer sana bir hayır dokundursa, kuşkusuz O, her şeyi yapabilendir.”

Zümer sûresi (39), 38: “Andolsun ki onlara: “O gökleri ve yeri kim yarattı?” diye soracak olsan: “Elbette Allah!” diyeceklerdir. De ki: “O halde gördünüz ya Allah’tan başka çağırdıklarınızı! Eğer Allah bana bir zarar vermek isterse, onlar O’nun zararını giderebilirler mi? Yahut bana bir rahmet dilerse, onlar O’nun rahmetini tutabilirler mi?” De ki: “Allah, bana yeter.” Tevekkül edenler, sadece O’na güvenip dayanırlar.”

Bize zararı dokunan şeylerde de hayır olabileceğini bilmeliyiz. Zararımıza olan hadiseleri imtihan vesilesi kılan Rabbimizin, bizim teslimiyetimizi denediğini ve bu zararı da yalnız O’nun kaldıracağına iman etmeliyiz dostlar.

“Allah’ın gülü dikenli yarattığına üzüleceğimize, dikenler arasında bir gül yarattığına şükretmeliyiz” der, Hz. Mevlânâ.

İman, “lûtfun da hoş, kahrın da hoş” diyebilmekte. Marifet, yılana zehir verip, insana akıl yoluyla panzehirini buldurana; arının iğnesinin battığı dokuları amonyakla rejenere etmeyi öğretene, biberdeki acı ile vücuttaki ümminolojik savunma araçlarını kuvvetlendirene kul olabilmekte Dostlar.

Marifet, karşılaşılan her zorlukta, ümitsizliğe kapılmadan, “ben O Yüceler Yücesinin kuluyum ve O, benimle” diyerek, yıkılmadan, dimdik ayakta durabilmekte dostlar.
Marifet, yalnız O’na dayanmakta…

Darr | ed-Darr Fazileti ve Sırları

1. Bu isim de “EL-KAHHAR, EL-CEBBAR, EL- MÜNATKİM” gibi isimlerdendir ve hak edenlere zarar vermek, özellikle dine musallat olanları def etmek için okunan isimlerdendir.

2. Belirtilen esaslara uygun olarak, kim bu ismin zikrine devam ederse, kendisine düşmanlık edip kin besleyenler, kısa bir süre sonra dağılıp perişan olurlar. Düşmanlığa.de­vam edenler ise kısa bir süre sonra helâk olurlar.

3. Her Cuma gecesi (100) kere “YÂ DÂRR” diye zikre­den kimse, Cenab-ı Hakka yakın olur; her türlü zarardan korunur

Tum Makaleyi Oku