El-Aziz Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

6 yillar önce 53
el-Aziz
Günü: Salı
Vakti: Merih
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 94
Anlamı: Aziz: Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip
Kerameti: Düşmanlara galip gelmek için okunur.kendini insanlara sevdirir. İşi ve istekleri geri çevrilmez.40 gün sabah namazından sonra 40 defa okuyan fakirlikten kurtulur. Kimseye muhtaç olmaz.

Aziz| el-Aziz İsminin Anlamı

Aziz ismi sözlükte, hiçbir zaman mağlup edilemeyen, eşi ve benzeri olmayan, izzet, şeref ve kuvvet veren anlamlarına gelmektedir. Aziz ismi, Kur‟an‟da 92 kez geçmektedir.

Bizler el-Azîz ismine kadar sıralanan er-Rahman, er-Rahim, el-Melik, el-Kuddüs, es-Selam, el-Mümin, el-Müheymin gibi isimleri iyi kavradığımız zaman, izzet ve şerefe kavuşacağız demektir. Eğer bu isimler bizim hayatımızda olmazsa biz Allah‟ı bu isimlerle tanımazsak o zaman izzet ve şerefe kavuşamayız. Zillet içinde yaşamaya devem ederiz

Azîz ismi 47 kez Hakim ismiyle beraber geçmektedir. Bizler Azîz ismine iman ederken Hakim ismine de iman etmeliyiz. Allah‟ı güçlü ve izzetli kabul ederken hayatımıza hüküm koymaya yetkili olarak da kabul etmeliyiz.

Aziz ismi, Kur‟an-ı Kerim‟de; Rahîm, Alîm, Kaviyy, Züntikam, Gaffar, Hâmid, Ğafur ve Muktedir isimleriyle beraber kullanılmaktadır.

“Azizun Rahîm” Allah azizdir, güçlüdür; ama merhametlidir. Yeryüzünün zalimleri gibi değildir. Allah merhamet sahibidir. Kullarını sever. Kullarının ateşe gitmesini, kulların zulme gitmesini kesinlikle istemez. Bundan dolayı Allah merhamet eder.

“Azizun Alîm” Allah azizdir, Alîmdir, bilendir, güçlüdür. Gücünü belli bir ölçüde kullanır. Allah gücünü belli bir hikmet için kullanır.

“Kaviyyun Aziz” Allah çok güçlüdür ve şereflidir. Mağlup edilmez. Bugün bazı güçler vardır. Kendilerini çok güçlü zannederler.  Ama belli bir süre sonra aziz olmadıkları için mağlup olacaklardır. Saltanatları ve hükümleri bir gün yok olacaktır.

“Azizun Züntikam” Allah azizdir, şereflidir; ama kendisine karşı savaşanlara, dinine karşı harp ilan edenlere, Allah dostlarına karşı mücadele edenlere züntikamdır. Yani Allah azizdir; ama aciz değildir. İntikam sahibidir. Kendisine savaş ilan edenlerden öç alır.

“Azizun Ğaffar” “Azizun Ğafur” Allah azizdir; ama affedicidir. Kullarının ayıplarını örter. Onları bağıĢlar.

“Azizun Hamid” Allah azizdir, güçlüdür. Herkes tarafından kendisine hamdedilendir. Yeryüzünün azizleri ancak bazı dalkavuklar tarafından övülürler. Oysa Allah öyle değildir. Yeryüzünün bütün canlalıları Allah‟a hamdederler. O‟nu tesbih ederler ve överler.

“Azizun Muktedir” Allah hem izzet ve şeref sahibi hem de iktidar sahibidir.

Aziz| el-Aziz Dualar ve Zikirler

EL-AZİZ, isminin zikri (94) adettir.

Zikir saati Merih, günü Salı’dır.

Salı günü Merih saati öğleden 2 saat önce ve akşamdan bir saat öncedir. Gece okumalarında ise tam gece yarısıdır.

Aziz| el-Aziz esmasıyla yapılacak Dualar:

Ne istersem yalnız Senden istememi nasip et Rabb’im! İsteklerimin Senin sevdiklerinden olmasını;
Arzularımın Senin gösterdiklerinden olmasını nasip et! Gassalin elinde bir meyyit gibi tıpkı;
Senin Aziz Adına teslim olmamı nasip et!
İhtiyacım olsa bile sebeplere;
Sebepleri Yaratanın Sen olduğun hakikatini,
Unutturma bana Rabb’im!
Rızan için Rabb’im;
Durmaksızın hareket etmemi;
Ve rızan için gerektiğinde;
Hareket etmeden durmamı nasip eyle Aziz Adınla! Senin gücünün üstünde hiçbir güç yoktur Rabb’im! Beni de aziz kıl Aziz Adınla!

Mutlak hâkim ve hikmet Sahibi yalnız Sensin Allah’ım!
Mağlup edilemeyen Yalnız Sensin!
Kalpler de Senin Elindedir Ya Rab!
Zelil eden de Sensin!
Aziz kılan da Sensin!
Ve muhtacız Senin eşsiz Gücüne!
Kudretine muhtacız Senin!
Senin affına muhtacız!
Senin rızkına muhtacız Rabb’im!
Muhtaç olduklarımızı en iyi Bilensin Sen!
Rabb’im!
Senden özge hiçbir şeye muhtaç etme bizi!

Rabb’im! Sen ki; dilediğin şekilde istek ve irade sahibi Yapansın kulunu!
Ben de irademi Senin Ellerine teslim ettim!
İsteğimi Senin Ellerine teslim ettim Rabb’im!
Kullarına olan umudu sök at kalbimden!
İrademi al ellerine! Kalbin ameli tevekkülü yerleştir kalbime benim! Senin Aziz olduğunu;
Senin Vekil olduğunu;
Senin Kâfi geldiğini,
Bildir kalbime Rabb’im!
Senin Aziz Adınla muhafaza eyle kalbimi!

Aziz kıl bizi Rabb’im!
Kubbet’ül Sahra’yı dualarla kuşatsın Meleklerin yeniden! Aziz kıl bizi Rabb’im!
Parlak bir hilalin altında yeniden ışıldasın El Hamra’nın kızıl taşları!
Bizi aziz kıl Rabb’im!
Kâbe’nin üzerinden gök kapıları açılsın birden üzerimize!
Ve kesildiğinde bir gün bu dünyada rızkımız; Aziz bir kulunu nasıl alırsan Yanına,
Meleklerinin kanatlarında;
Bizi de işte öyle al incitmeden Yanına!
Günahlarımızı ört Settar Adınla!
Gaffar Adınla mağfiret et bize!
Mümin Adınla imanı kalbimize kazı Rabb’im!
Ve aziz kıl bizi hem bu dünyada;
Hem Kitabında müjdelediğin Esenlik Yurdunda!
Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabbi’l Âlemin!

Aziz| el-Aziz Fazileti ve Sırları

  1. Bu ismi belirtilen miktarda okuyup kendisine virt edinen kimse, büyükler katında kabul görür ve işleri rahatlıkla görülür.
  2. Büyük ve nüfuzlu kimselere iş yaptırmak ve onları etkisi altına almak isteyenler, bu ismin virdine devam eder ve her gün beş vakit namazdan sonra (94) defa okumaya özen gösterirlerse, işlerinde başarılı olurlar.
  3. Bu ismi, her gün büyük ebcede göre hesaplayıp 94×94 = 8836 kere okuyan kimseye, büyük ve faydalı bir manevi kuvvet verilir. Sözü sohbeti her yerde, her zaman üstün ve etkili olur.
  4. Bu ismin zikrine devam eden kimseler, düşmanlarını yener, onlara karşı üstünlük elde ederler. Her gittikleri yerde saygı ile karşılanırlar.
  5. Bu mübarek isim hangi niyetle okunur ve okunmada ısrar edilirse, neticede niyet ve maksadı yerine gelir, yani yüce Allah tarafından isteği yerine getirilir.
  6. 40 gün sabah namazından sonra okumaya devam eden kimse borçtan kurtulup zengin olur; şeref ve onur kazanır.
Tum Makaleyi Oku