El-Baki Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

6 yillar önce 38
el-Baki
Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 113
Anlamı: Varlığının sonu olmayan
Kerameti: Ya Baki ismini 100 defa okuyan korkudan emin olur.Terettüdlü bir işte akşam ile yatsı arasında 1000 defa okursa Allah ona hayırlı tarafı gösterir.Afet ve belalardan uzak olur.

Baki | el-Baki İsminin Anlamı

EL- BAKİ: Varlığının sonu olmayan, sonsuz ve baki olan…

Her şey bir gün kendisine ait bir sona ulaşır, her iş biter e her şey sonuna gelir ve herkes de bu sonu görür. Sonu gelmeyen, sonsuz olan sadece Allah Teâlâ’dır. Rabbimizi, gördüğümüz ve onun yarattığı şeylerle kıyaslamak yanlış olur. Başlangıcı olan şeylerin mutlaka sonu da vardır. Allah ise ezeli ve ebedidir. Başlangıcı ve sonu yoktur.

Baki isminin ıstılah anlamı:

Bâki; varlığı için herhangi bir yokluk söz konusu olmayandır.

Bâki; ölümsüz olan ve hiçbir değişikliğe uğramayandır.

Bâki; varlığının sonra ermesi düşünülemeyen, ebedi olandır.

Bâki; özellikleri, hakimiyeti, sultası ve melikliği daim olandır.

Baki | el-Baki Dualar ve Zikirler

EL- BAKİ isminin zikri (113) adettir.
Zikrin saati Güneş; zikir günü Pazar’dır.
Sabah erken ve ikindi sonrası. Gece okuması yok.

Baki | el-Baki esmasıyla yapılacak Dualar:

Kudretiyle zamana hükmeden, el-Bâkî olan Allah’ım! Ramazan ayının son on gecesine gizlediğin Kadir gecesini ihyâ eden kuluna 80 yıllık ibadet sevabı veren Rabbim! Miraç hadisesi ile Habibini gece yürüyüşü ile gayb âleminde ağırlayan ve biz aciz kullarına “bast-ı zaman”ı/ “zamanın genişlemesi”ni gösteren Rabbim! Ruhuma, bekâ âleminin huzurunu dolduran, kısacık ömrümü, zaman içinde zamanlar halk ederek kıymetlendiren Rabbim! Önünde diz çöküyor, başımı secdelere koyuyor ve Sana kelâmınla iltica ediyorum:

Rahmân sûresi (55), 26, 27: “Yer üzerinde bulunan her şey fânidir. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.”

Âmennâ ve saddeknâ ya Rabbi! Ya Rabbi! Yalnız Senin hak ilâh olduğuna inanıyor ve yalnız Sana ibadet ediyorum.

Ya Rabbi! Beni, el-Bâkî ismine ayna eyle!

Kasas sûresi (28), 60: “Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve debdebesidir. Allah katında olanlar ise, daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Artık akıl etmez misiniz?”

Ya Rabbi! Bizlere hayatı dolu dolu yaşamayı nasip eyle ki, huzurunda toplandığımızda yüzü sevinçle parlayanlardan olalım; dünyada kalıcı değerler için yarışalım ve ahirete sevinç içinde koşalım… Amîn.

Baki | el-Baki Fazileti ve Sırları

1. EL-BAKİ ismini saatinde ve verilen miktarda okumaya devam eden kimse, dileğine ulaşır.

2. Manevî birliktelik, din-iman kardeşliği ve hizmet amacına yönelik olarak bu ismin tertibini yerine getiren­ler hayret verici güzel sonuçlara ulaşırlar.

3. Dünyalık elde etmek için de bu ismin zikrinden ya­rarlanılır.

Tum Makaleyi Oku