El-Bedi Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

6 yillar önce 36
el-Bedi
Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 86
Anlamı: Hayret verici şekilde alemleri yoktan var eden
Kerameti: Kim 70.000 defa okursa her ihtiyacı hasıl olur.70 kere “Ya Bediias’semavati Vel’ard” Duasını okursa işleri kolaylaşır.

Bedi | el-Bedi İsminin Anlamı

el-Bedi’ ismi; icat etmek, örneksiz ve modelsiz olarak bir şeyi yapıp ortaya koymak, inşa etmek, iş yapmak, bir konuda ilk olmak, eşsiz ve benzersiz olmak anlamlarına gelir.

Bedi’ isminin ıstılah anlamı:

Bedi’; ilk yaratan, yaratmaya ilk başlayandır.

Bedi’; zatında, sıfatlarında ve fiillerinde eşsiz, benzersiz ve acaip olandır.

Bedi’; yaratmasının ve hikmetinin acaipliklerini ızhar eden, gösterendir.

Bedi’; zaman, mekân, madde ve alet olmaksızın yaratandır.

Bedi’; ol demesiyle dilediği şeyi oldurandır.

Bedi’; başkalarının yardımına muhtaç değildir.

Bedi’; insani özelliklerden uzak ve münezzehtir.

Bedi | el-Bedi Dualar ve Zikirler

EL-BEDİ’ isminin zikri (86) adettir.
Zikir saati Müşteri; zi­kir günü Perşembedir.
Perşembe sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası okunabilir.
Bedi | el-Bedi esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey hayatın ve ölümün sahibi olan Allah’ım!
Ey Bedi!
Yegane öldüren ve dirilten Sensin!
Bütün alemleri emsalsiz bir yaratılışla Yaratan Sensin Rabbim!
Hayret verici alemleri yoktan var eden Sensin!
Bedi İsminle dua ediyorum Sana;
Bize hayatın ve ölümün en hayırlısını ver!

Sen harikalar Yaratansın Allah’ım!
Bize harika dostlar ver!
Harika evlatlar ver bize!
Bize harika bir kalp ver!
Ey karanlık gecenin ve aydınlık gündüzün Sahibi olan Allah’ım!
Harika bir iman ver bize!

Bu muhteşem günışığını Yaratan Sensin Allah’ım!
Günışığından daha aydınlık bir kalp ver bize!
Heybetli dağları, kristal çiğ damlacıklarıyla örten yeşili Yaratan Sensin!
Yeşilin hikmetini sal kalbimize!
Yemyeşil ormanların soluğu kalbimize dokunsun!
İçinde aydınlık ve karanlık âlemler saklı,
Uçsuz bucaksız deryaları Yaratan Sensin Rabbim!
Dağın ve denizin hikmetini sal kalbimize!
Senin Yüce Kapına gelirken ürkek adımlarla,
Ellerimizden Tut!
Sözlerimizi kabul Eyle Allah’ım!
Sözü de, rengi de Yaratan Sensin!
Yaratan Sensin kışı, baharı!
Yalnız bir söğüt üşüdüğünde bir garip mezarında,
Onu da Şefkatinle ısıtan Sensin!
Söğüdü ısıtan Şefkatinden bir parça ihsan et bize!
Gözlerinizi kamaştıracak Nurundan bir parça ihsan et!
Ya Bedi! Ya Bedi! Ya Bedi!

“Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O’nun nasıl bir çocuğu olabilir? O’nun bir eşi (zevcesi) yoktur. O, her şeyi yaratmıştır. O, her şeyi bilendir.”(Enam Suresi 101. Âyet Meali)

Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin Yaratan”sın Sen!
Toprağın bağrında sessizce yatan tohumu çatlatan Sensin Allah’ım!
Bedî İsminle dua ediyorum Sana Rabb’im;
Bize tohumun hikmetini öğret!
Yağmuru
Ve rüzgârı
Ve karı,
Eşsiz bir yaratılışla Yaratan Sensin Rabbim!
Rüzgârın, her an Seni zikreden soluğu olalım bugün!
Bugün, her bir damlasını bir Meleğin taşıdığı,
Yağmurların yıkasın ruhumuzu!
Karanlık yalnızlığımızın üzerine,
Hikmetinle Yarattığın
Bembeyaz kar taneleri düşsün bugün Allah’ım!

Ve hiçbir gölgenin olmayacağı O Gün’de!
Arşın gölgesi düşsün üzerimize;
Arşın gölgesi düşsün
Ömründe bir an da olsa Senin Rahmetine kavuşmak isteyenlerin üzerine!
Ve hiçbir serinliğin olmadığı O Gün’de, lütfet rüzgârın essin;
Ömründe bir an da olsa, senin şefkatine sığınmak isteyenlerin kalbine!

O Gün, O Hesap Günü,
Sonbaharda uçuşan yapraklar gibi telaşla çarpan yüreklerimizi,
Meleklerinin kanatlarından esen ılık rüzgârlarla yatıştır!
Sen Bedî’sin Rabbim!
Bütün kâinatı eşsiz bir Yaratılışla Yaratan Sensin!
Kör karanlıklardan, nurlu aydınlığa bizi çıkaracak olan ancak Sensin!
Nurlu aydınlığına kavuştur bizi!
Bugün ve her gün yeniden
Hikmetle bakmayı Öğret, halk Ettiklerine!
Bize eşyanın hakikatini öğret!

“De ki: “Rabbim adaletle davranmayı emretti. Her mescid yanında (secde yerinde) yüzlerinizi (O’na) doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak O’na dua edin. “Başlangıçta sizi yarattığı” gibi döneceksiniz.”(Araf Suresi 29. Âyet Meali))

Rabb’im!
Geceler uzun bir sorudur bize.
Ve gündüzler cevap.
Bütün hikmetli cevapları Yaratan Sensin Rabbim!
Kalbimizi köhne sorulardan arındır ki;
Yaptığımız dualara karşılık, Senden en güzel cevap olsun bize!
Ruhumuzu arındır!

Sen Bedi’sin Rabb’im,
Hayret verici Âlemler Yaratan Sensin!
Yarattığın hakikati en güzel öğreten Sensin Allah’ım!
Yıkıla yıkıla da olsa, Sana gelen yollarda yürümeyi Öğret bize!
Yıkılırsak yine de, ellerimizden Tut Allah’ım!

Hikmetinle her şeyi en mükemmel Yaratan Sensin Allah’ım!
Eşin ve benzerin yoktur!
Hayret verici âlemler Yaratan Sensin!
Bizim hayretimizi artır!
Sen mucizeler Yaratansın Allah’ım!
Mucizelerini görecek göz ihsan et bize!

Ruhumun med cezirlerini ne dindirir şimdi?
Nur yüklü parıltısıyla kalbime akan
Zarif bir Hilal belki!
Sen Bedî’sin Rabb’im!
Emsalsiz Yaratan yalnız Sensin!
Yarattığın emsalsiz Hilalin parlaklığı
Ve emsalsiz güneşin ışığıyla aydınlat kalbimi!
Kalbimi Cennetinde Yarat yeniden Rabb’im!
Kalbimi Cennetinde yeniden Yarat!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabbi’l âlemin!

Bedi | el-Bedi Fazileti ve Sırları

1. EL-BEDİ’isminin zikrine her gün (86) defa okuyarak devam eden kimse kısa zamanda ummadığı ve bekleme­diği yerlerden yardımlar görür, imkan ve fırsatlara kavuşur, çeşitli nimetlere ulaşıp zengin olur.

2. Yine bu ismin zikrine devam eden kimseler, şeref ve itibar sahibi olur, yüksek makam ve mevkilere ulaşırlar. Bu ismin zikrine devam ettikçe sürekli yükseliş meydana ge­lir; duraklama ve gerileme söz konusu olmaz.

3. EL-BEDİ’ ismini yazılıp bir malın arasına koyulursa o mal hep yeni kalır, hiç eskimez.

4. EL-BEDİ’isminin zikrine devam eden kimsenin kal­binde bir müddet sonra hikmet parıltıları meydana gelir ve kimsenin bilmediği konulara ve ilimlere vakıf olur.

5. Bir kimse (70.000) yetmiş bin kere okursa, her istedi­ğini elde eder.

Tum Makaleyi Oku