El-Mani Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

6 yillar önce 45
Mâni | el-Mâni
Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 161
Anlamı: Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen
Kerameti: Her zarardan emin olur.Her muradına nail olur.Yolculuk sırasında okunursa her türlü bela ve kazalardan uzak olunur.Gelecek zararlardan korunur.

Mani | el-Mani İsminin Anlamı

EL-MÂNİ: kötülüklere engel olmak, istemediği şeylere engel olmak, izin vermemek anlamlarına gelmektedir. Bu şekilde Kur’an’da zikredilmemiĢ, meĢhur Esma-i Hüsna hadisinde geçmiştir.

Mani’ isminin ıstılah anlamı:

Mani’; kötülüklere engel olandır.

Mani’; hikmetine binaen dilemediği şeylerin gerçekleşmesine izin vermeyendir.

Mani’; dostlarına gelecek zararlara mani olan ve onlara yardım edendir.

Mani’; koruma yollarını ve çarelerini yaratmak suretiyle kullarını beden, namus, fikir, inanç, şeref, aile bakımından eksikliklerden, tehlikelerden ve helakten koruyandır.

Mani | el-Mani Dualar ve Zikirler

EL-MÂNİ’Bu ismin zikri (161) adettir. Zikir saati Güneş; zikir günü Pazar’dır.

Pazar günü sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası okunması tavsiye edilmiştir. Bir de gece yarısı. Ancak her zaman okunabilir, daha önce de birkaç kez hatırlattık.

Mani | el-Mani esmasıyla yapılacak Dualar:

Peygamber Efendimiz, bizim “hayat örneğimiz” dostlarım. Hz. Allah (cc), O’nun örneğinde olduğu gibi biz inanan kullarına da yardımını ulaştırır, ihtiyaç anında.

Biz yeter ki Rabbimizi tanıyalım… O’nu isimleriyle bilelim… Kime ibadet ettiğimizi tam anlamıyla kavrayarak, şirkten arınmış bir kalple O’na yönelelim…

O zaman, O, tek dost, gerçek dost, el-Mâni’ ismiyle tecelli eder ve bizi kimselerin eline bırakmaz…

Yûnûs sûresi (10), 62: “Açın gözünüzü! Allah’ın dostları üzerine ne korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar.”

Siz, O’nu “dost” bileceksiniz, dostunuzun emirlerine uymaya çalışacaksınız da, O, sizi bırakacak, unutacak öyle mi? Mümkün mü dostlar? Mümkün mü?

Lokmân sûresi (31), 32: “Dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman, dini tamamen Allah’a has kılarak (ihlasla) O’na yalvarırlar. Allah onları karaya çıkardığı, kurtardığı zaman, içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim âyetlerimizi ancak nankör hainler bilerek inkâr eder.”
Hayat, dalgalarla dolu bir deniz. Her an ömür gemimiz fırtınaya tutulabilir. İmtihan dünyası bu. Kuldan istenen, kendisine verilen cüz’î iradeyi kullanarak elinden geleni yapması, kulluğunu göstermek için çalışıp didinmesi. Gerisi, Yüce Yaradana ait…

Dalgalar çıkaracak karşısına, imtihan edecek onu. Ama kulu, her zorlukta yanında Rabbinin olduğunu bilen bir kulsa Rabbi, kendisine bir zarar isabet ettirmeden atlattırır o dalgaları… Kimselerin eline bırakmaz onu…

el-Mâni’ ismi, kula güç veren, onu rahatlatan, hayatın zorluklarına karşı insanı zırhlandıran isimlerden biridir canlar…

el-Mâni’ isminin tecellilerini yaşamak istiyorsak, biz de mahlûkata karşı çok merhametli olmalı; özellikle sevdiğimiz insanların, kötülüğüne sebep olacak her şeye mani olmalıyız.

Her durumda niyetimizi kontrol edip, salih amellere koşmalıyız.

Rabbim! Hayatımızda isimlerinin tecellilerini göster. Bizleri, kötülüklere eliyle, diliyle, kalbiyle mani olanlardan eyle. Âmin.

Mani | el-Mani Fazileti ve Sırları

1. Usulüne uygun olarak bu ismin zikriyle meşgul olan kimse, yolculukta ve evinde iken her türlü tehlikeye karşı korunur. Cenab-ı Hakkın himayesine girer.

2. Her gün (161) kere zikreden kimse, bilinen veya bilinmeyen her türlü bela ve musibetten korunur, Allah Teâlâ tarafından himaye edilir.

3. Zulümden vazgeçmeyen, söz dinlemeyen ve bir tür­lü insafa gelmeyen, ıslah olmayan bir zalime karşı okumak da çok etkilidir; zulmünü önler.

Bunun için önce 1610 kere Yâ Mâni’ esmasını okumak lazım. Sonra da 7 defa şu dua okunmalıdır:

“Allahümme yâ mâniu emnî (zalim, annesinin ismiyle birlikte söylenir) an icrâi zulmi ve’l-adaveh.”

Birinci günden sonra yine her gün 161 kere Yâ Mâni’ esması okunur ve arkasından 7 kere yazdığımız dua oku­nur. Bundan sonra da söz konusu zalimin şerrinden Allah’a sığınılıp dua edilir.

Bundan sonra artık kısa bir süre içinde o zalimin veya zarar veren düşmanın zulmünün biteceği ve yaptıklarının kendi aleyhine döneceği söylenmektedir.

Tum Makaleyi Oku