El-Muğni Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

6 yillar önce 41
el-Muğni
Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 1100
Anlamı: Dilediğini zengin kılan
Kerameti: Ya Muğni ismini zikreden bütün işlerinde kolaylık bulur. Fakirlikten kurtulur. Rızkı bol, maişesi geniş olur. Her gün zöhre saatinde 1100 defa okuyan ruhi bunalımdan ve fakirlikten kurtulur. Muhtaçlık çekmez.

Muğni | el-Muğni İsminin Anlamı

EL-MUĞNİ: İstediğini, istediği anda, istediği kadar zen­gin eden; yarattığı varlıkların ve hepsinin her türlü ihtiyaç­larını giderip zengin kılan.

Hazinedar kendisi olunca kullarını ve kendisinden iste­yenlerin mahrum bırakması söz konusu olmaz. Borca, kre­diye veya çalışıp kazanmaya ihtiyacı olmayan yüce Allah, kendisinden isteneni verir ve istediği kadar verir, istediğini zengireder.

Bu isim Kur’an’da bu şekilde Rabbimiz için kullanılmamıştır. Meşhur Esma-i Hüsna hadisinde zikredilmiştir.

Muğni isminin ıstılah anlamı:

Muğni; kullarını maddi anlamda zengin kılandır.

Muğni; kullarını ilim ve Kur’an bilgisiyle zengin kılandır.

Muğni; kullarına her konuda yeterli gelendir.

Muğni | el-Muğni Dualar ve Zikirler

EL-MUĞNİ isminin zikri (1100) adettir. Zikir saati Zühre; günü Cumadır. Cuma günü sabah erken güneş doğar­ken ve ikindi namazı sonrasıdır.
Muğni | el-Muğni esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey mülkün Sahibi!
Ey zenginlerin en Zengini!
Ey zenginin ve fakirin Sahibi!
Ey hepimizin Sahibi!
Ey kalpler Elinde Olan Allah!
Ey Müteal!Ey Muğnî!
Ey Allah!
Dilediğini zengin eden Sensin Rabb’im!
Fakirlik içinde bırakan Sensin dilediğini!
Yegâne Muğnî Sensin Allah’ım!
Sen ne güzel Mevla, ne güzel Vekilsin!
Bize zenginlik nasip et Muğni Adınla Rabb’im!
Senin rızana ulaşacağımız bir zenginlik nasip et bize!Paylaşılmayan zenginlik nedir ki yoksulluktan başka;Böyle yoksulluktan koru bizi Allah’ım Muğnî Adınla!

“Şüphesiz senin Rabbin, rızkı dilediğine -genişletir- yayar ve daraltır. Gerçekten O, kullarından haberi olandır, görendir.” (Lokman Suresi 39. Âyet Meali)

Ey semaların ve ay’ın Rabbi!
Ey gündüzün ve gecenin Rabbi!
Ey sonsuz müsamaha Sahibi!
Ey sonsuz zenginlik Sahibi!
Ey Muğnî!
Ey Allah!
Her zenginliğin sahibi Sensin Allah’ım!
Muğni Adınla benim gönlümüzü zenginleştir;Zengin bir kalp ver bana Muğnî Adınla!

Öyle ki bütün iyilikleri içine sığdırayım!
Verdiğin iyilikle öyle zengin olsun ki kalbim Allah’ım;Bütün zenginliğini kalbimin, Senin Rızan için dağıtayım!
Muğnî Adınla Rabb’im;Ruhumu zenginleştir benim!
Öyle zenginleştir ki ruhumu;Ruhumdan yükselen Zikrinle Allah’ım,Rızana ulaşayım!

Vaktimi zenginleştir benim Rabb’im!Muğnî Adınla zenginleştir; bereketlendir vaktimi!Vaktimi bereketlendir ki;Bir ânım bile geçmesin Senden gaflette!
Bütün vakitlerin üzerine yağdırdığın bereketten;Rızan doğsun Allah’ım!Vaktini Senin yolunda harcayanlardan eyle beni Muğnî Adınla!

“Ey insanlar! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın; Allah’tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? O’ndan başka ilah yoktur. Nasıl oluyor da (tevhidden küfre) çevriliyorsunuz!” (Fatır Suresi 3. Âyet Meali)

Bütün zenginlikler Senindir;Sendendir bütün zenginlikler!

Muğnî Adınla benim aklımı zenginleştir Allah’ım!
Düşüncemle marifete ilk adımı atayım!
Öyle zenginleştir ki aklımı Rabb’im;Hâlim ve aklım bir olsun Senin Yolunda!
Ve öyle zenginleştir ki Allah’ım beni her şeyimle;Tek Mu’ti; Tek Zengin;Tek Rezzak;Tek Hamid olan Sana döneyim, dönsem hangi yöne!

Mutlak zenginlik Veren;Mutlak rızık Veren;Mutlak hamde lâyık olanın Sen olduğunu asla unutmayayım Allah’ım!

“De ki:’Ancak Allah’ın fazl ve Rahmeti ile, işte yalnız bunlarla sevinsinler.” (Yunus Suresi 58. Ââyet Meali)

Cimriliği emreden, cimri nefislerimizi terbiye et Rabb’im!
Cimriliği hoş gösteren şeytana galebe çalmamızı nasip et!
Nimetlerinin bizim elimizle dağılmasını nasip et dünyaya!
Bize verdiğin nimetleri Senin Rızan için paylaşmayı nasip et!
Öyle ki verdikçe elimizde;Yalnız huzur ve Rızan kalsın Rabb’im!
Rızanla zenginleştir bizi!
Ahirette de Rabb’im;Tükenmeyen hazininden en güzel hazineyi nasip et bize!
Bizi şehitlerle;Bizi sıddıklarla;Bizi muttakilerle birlikte haşret!

Âmin! Âmin! Âmin! V’el hamdülillahi Rabbi’l Âlemin

Muğni | el-Muğni Fazileti ve Sırları

1. Gününde ve saatinde bu ismin zikriyle meşgul olan kimse, fakirse zengin olur; zenginse zenginliği artar. Giriş­tiği hiçbir işte başarısız olmaz. Hiçbir konuda maddi sıkıntı çekmez; ummadığı yerlerden nimetlere kavuşur ve kendi­sine beklemediği kısmetler çıkar.

2. Özellikle Cuma geceleri veya (10) on Cuma gecesi, belirtilen (1100) adet olarak zikrine devam eden kimse, maddi-manevi zenginliğe ulaşır.

3. Ailesiyle birlikte iken kalben zikreden onun sevgisini ve bağlılığını kazanır.

Tum Makaleyi Oku