El-Müheymin Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

6 yillar önce 50
el-Müheymin
Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 145
Anlamı: Müheymin: Gözeten ve Koruyan
Kerameti: İnsanların düşüncelerini anlar korunur.Günde 100 defa tenha bir yerde okuyanın kalbi nurlanır. Günde 145 defa okuyan bela, musibet ve düşman şerrinden korunur. İlim ve imanı artar.

Müheymin | el-Müheymin İsminin Anlamı

EL-MÜHEYMMİN

Bütün varlıkları ilmi ve kontrolü altında tutan, görüp gözeten, himaye eden, koruyan demektir.

Müheymin isminin ıstılah anlamı:

  • Müheymin; dünyada kendisine kulluk yapanlara eksiksiz karşılık verendir. Müslümanca yaşayıp ölenlere tam bir mükâfat verendir. Onların mükâfatlarını eksiltmeyendir. Onları yaptıklarının en güzeliyle değerlendirendir.
  • Müheymin; İbn-i Abbas‟a göre, insanların yaptıklarını murakabe eden, kontrol eden demektir. Allah şahittir, Rakîbtır, kullarının yaptıklarını kontrol eder, kulun kendisini ve amellerini muhafaza eder
  • Müheymin; Hasan Basri‟ye göre, peygamberi kavlen ve fiilen tasdik etmek demektir.
  • Müheymin; İbni Faris‟e göre, şahit anlamındadır. Allah, kullarının amellerini müĢahede eder. Onları devamlı görür, kontrol eder. Denetler ve zaman zaman uyarır.
  • Müheymin; emin, kendisine emanet olunan anlamında kullanılır. Allah kendisine güvenilen, emin olarak kabul edilendir.
  • Müheymin; Kurtubi‟ye göre, her şeyden yüksek ve yüce olan demektir.

Müheymin | el-Müheymin Dualar ve Zikirler

EL-MÜHEYMİN

İsminin Ebced değeri (145);

Zikir saati Müşteri, Perşembedir.

Perşembe müşteri saatleri sabah güneş doğarken, ikindi sonrası ve gece yarısıdır.

Müheymin | el-Müheymin esmasıyla yapılacak Dualar:

Müheymin Adınla yalvarıyorum Sana Rabb’im!
Meleklerin hayırda yarışanlarla çıkarsın adımızı semaya!
Adımızı semaya; yetimi koruyup kollayanlarla çıkarsın Meleklerin! Her hayırda ve şerde;
Senin yolunu koruyanlarla ulaşsın semaya adımız!
Senin Müheymin Adına sığınırım şimdi Rabb’im!
Hamî olan Adına!
Şahit olan Adına sığınırım!
Bir zarar verse de bize şahitlik;
Müheymin Adınla Rabb’im!
En doğru şahitler olmamızı nasip et bize Müheymin Adınla!

Ya Müheymin! Ya Müheymin! Ya Müheymin!
Yıldırımın çarpıp geçtiği ya da;
Fırtınanın kökünden söktüğü
Bir ağaç gibiyim şimdi.
Bir yol arıyor ruhum savrularak rüzgarda! Yalın, tenha ve en doğru yola; Müheymin Adınla ulaştır beni Rabb’im!

Basma perdeli penceresinden hüzünle bakan;
Anamın duaları şimdi yanımda!
Onun yattığı toprak;
Senin Müheymin Adına sığınıp;
Allah Adına sığınıp Senin,
Yattığı toprak,
Her gün biraz daha yakın şimdi bana! Sessizce toprağa gireceğim ‘O Gün’ Rabb’im!
Utandırma beni günahlarımla!
‘O Gün’ beni Müheymin Adınla karşıla toprakta!
Günahlarımı ört Gaffar Adınla!
Beni Müheymin Adınla karşıla Rabb’im! Müheymin Adının hatırına; Hatırına Selâm Adının; Beni ‘O Gün’ Selamınla karşıla!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el Hamdülillahi Rabb’il Âlemin!

Ey zamanın Sahibi! Ey en Emin Koruyucu! Ey Şahit! Ey Müheymin! Ey Hamî! Ey Allah!
Zamanın Sahibi Sensin Allah’ım! En emin Koruyucu Sensin! En doğru Şahit Sensin Allah’ım! Sen Müheymin’sin!
Senin en emin Koruyucu olduğuna şahitlik ederim Allah’ım!
Senin Kelamının en doğru Kelam olduğuna şahitlik ederim!
Senin zikrinle mutmain olur kalbim ancak! Kalbim ancak, Senin Adınla inşirah bulur!
Senden haya ederim Rabb’im!
Senin Cezandan korkarım!
Havf ve reca arasında titrerken kalbim şimdi; Ürperen ve titreyen kalbime serinlik ver Müheymin Adınla!

Sen Allah’sın!
Senden başka ilah yoktur!
Mülkün Sahibisin Sen!
Bütün noksanlıklardan münezzehsin! Selamet verensin Sen Allah’ım! Emniyete kavuşturan Sensin! Gözetip Koruyansın Sen Allah’ım! Sen her şeyden Üstünsün! Sen Mütekebbir’sin Allah’ım! İstediğini zorla yaptıransın! Büyüklükte eşin yoktur Senin! Sen müşriklerin ortak koştuğu her şeyden münezzehsin Allah’ım!

Müheymin Adına sığınırım Senin Rabb’im!
Nefislerin kazandıklarının üzerinde Gözetici olan Adına sığınırım! Az amellerimizi saklayıp, koruyan; Ve misliyle mükâfatlandıran Müheymin Adına sığınırım! Müheymin Adınla Allah’ım! Hayra ulaştır bizi!
Müheymin Adınla koru bizi kötülüklerden!
Bizi himaye et!
Tek Hamîmiz Sen ol bizim!
Sığındık Senin Hamî Adına!
Adımızı hamîdlerle taşısın Meleklerin semaya!

Müheymin | el-Müheymin Fazileti ve Sırları

1. EL-MÜHEYMİN ismini belirtilen miktarda zikreden kimse, her şeyden evvel manevi duyguları ve melekeleri kuvvet kazanacağı için rakibine üstünlük sağlar. Herkes tarafından sevilir, sayılır hale gelir.

2. Karşı tarafa emniyet telkin eder ve sözlerine güvenilir. Gerek ailesi ve gerek yakınları tarafından sahip olduğu güven sayesinde manevi bir hâkimiyet ve üstünlük sağlar, aile fertleri sözünden dışarı çıkmaz, danışarak iş yaparlar.

3. Hz. Yunus (a.s)’ın, balığın karnında bu mübarek ismin zikrine devam ettiği ve bu sayede zikir saati olan Müşteri saatinde yüce Allah’ın izniyle kurtulduğu söylenir.

4. Her türlü zorluk ve darlıktan, sıkıntı ve bunalımdan bu ismin zikrine devam etmekle kurtulmak mümkündür.

5. Bu ismin zikrine devam eden kimselere manevi sırlar açılır, bilmediği ilimlere ve sırlara kavuşur.

6. Temiz bir kâğıda Zühal’in eşref saatinde yazıp üstünde taşıyan kimse, zalimlerin şerrinden emin olur.

7. Kamer (ay)’ın eşref saatinde gümüş bir yüzük üzerine 5 defa yazıp parmağında taşıyan kimse her türlü şeytan ve cin şerrinden ve insanların şerrinden emin olur, afetlerden ve belalardan korunur.

Tum Makaleyi Oku