El-Mümin Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

6 yillar önce 45
el-Mü’min
Günü: Pazartesi
Vakti: Ay
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 136
Anlamı: Mü’min: Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan
Kerameti: Kötü hastalıklara düşmemek için okunur.Her gün sabah namazının ardından 167 defa Ya Mü’min ismini zikreden sıkıntıya düşmez.43 gün, 5 vakit namazların ardından, 136 defa Ya Mü’min ismini zikreden arzusuna kavuşur.

Mü’min | el-Mü’min İsminin Anlamı

EL-MÜ’MİN

Kullarına vaadinde, verdiği sözde sâdık olan, kalplerde iman nurunu yakan ve her türlü korkudan kurtarıp güvenliğe kavuşturan. Eman ve emniyet sahibi olan.

Mü‟min isminin Arap dilinde üç anlama geldiğini belirtirler;

 • Eman ve güvence veren.
 • Kulunun imanını tasdik eden.
 • Kuluna vadettiğini tasdik eden ve yerine getiren.

Mü‟min ismi ıstılahta ise şu anlamlara gelmektedir:

 • Kendisine inananların imanlarını tasdik eden, doğrulayan.
 • Kendi uluhiyetini bizzat tasdik eden.
 • Peygamberlerini mucizelerle ve vahiyle destekleyen.
 • Dostlarını zulümden ve azaptan emin kılan.
 • Kullarına vadettiklerini veren.
 • Kendisine sığınanlara eman verip koruyan ve rahatlatan.
 • Kullarının ümitlerini boşa çıkarmayan.
 • Kıyamet gününde mü’minlerin diğer insanlar hakkındaki şahitliğini tasdik eden.

Mü’min | el-Mü’min Dualar ve Zikirler

EL-MÜMİN

Ebced değeri (136)’dır. Vav’ın üzerindeki “Hemze”yi de sayarsak, (137) yapar ki, bu görüşte olanlar da vardır.

Zikir saati Ay’dır, (Pazartesi). Zikir saatinin “Zühre ve Cuma” günü olduğu görüşünde olanlar da vardır.

Mü’min | el-Mü’min esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey iman nurunu Yaratan Allah’ım!
Ey gaybın sonsuz sırlarını müminlere Açan Allah’ım!
Ey hidayetin Sahibi!
Ey yerin göğün Sahibi!
Ey eman Veren!
Ey en Mukaddes!
Ey Mümin!
Ey Allah!
Kalbimizi iman nuruyla parlat bizim!
Bizi, Seni zikredenlerden kıl!
Zikreden, Zikredilen olur Mümin Adınla Rabb’im!
Zikredenlerden Seni Ve Senin Zikrettiklerinden eyle bizi!
Kulaklarımızın pasını temizle Mümin Adınla!
Mümin Adınla Rabb’im; Çöz dilimizdeki düğümü!
Gözümüzden gaflet perdesini kaldır Mümin Adınla!
Mümin Adınla Kalbimize imân nurunu nakşet! Şüphe ve öfke membaından baş veren Kederi sil gönlümüzden Mümin Adınla!
Mümin Adınla Rabb’ im!

İnşirahın anahtarı Rızanı kazı kalbimize!
Sen razı olursan eğer;Gönüller açılır ferah feza bir aleme!
Adınla Allah’ım;Gök kapıları açılır sonsuz semada!
Sonsuz ihsanınla Allah’ım;Sana açılan ellerimizi boş çevirme!
Lütfunla Rabb’im ve Kereminle; Bizi de eriştir Rızana!
Nefsin tasallutundan kurtar bizi Samimi bir kalp ver bize Mümin Adınla!
Samimi olanın riyası olmaz asla Rabb’im!
İhlâsla kâmil olan samimiyet bahşet bize Mümin adınla!
Mümin Adınla Rabb’im kalbimize iman ve ihlas nasip et!
Bizi bu karanlıklardan kurtar; Kurtar bizi karanlıklardan Mümin Adınla!
İman nurunu yerleştir kalplerimize!
Bilmediği için şeytanın bozamadığı; Meleğin bilmediği için yazamadığı, Bir ihlâs ver bize Rabb’im Mümin Adınla!

Vesveseyi ve riyayı sök at kalbimden Mümin Adınla Rabb’im!
Cahil ve zalim nefsimi Mümin Adınla terbiye et!
Sen Dilemezsen biz hiçbir şey dileyemeyiz Allah’ım!
Hayırlı olanı dilemeni dileriz ancak Senden!
Kötülüğü emreden nefsin muttali olduklarından; Uzaklaşmamızı nasip et Mümin Adınla!
Sadır olursa bir hayır bizden; Fazlı Kereminden, İhsanındandır ancak biliriz!
Hayırda yarışanlarla an ismimizi Mümin Adınla!
Mümin Adınla Rabb’im ismimizi irşad olan kullarınla an!

Sana döneceğimiz günün korkusunu kalbimizden çıkarma Ya Rabb!
Bizi hayırda ve iyilikte öne geçenlerden eyle!
Senden haya ederek; Ve yalnız Sana hasrederek yapmamızı nasip et amellerimizi!
Haşmetinden kalbi ürperenlere; Hayırda yarışanlarla an adımızı Mümin Adınla!

Nefsimle bir an bile yalnız bırakma beni Ya Rabb!
Kalbimin afeti nefsimden razı olduğum gündür!
Nefsimi itham edenlerden eyle beni!
Öyle ki Rızanla birr’e ulaşayım Allah’ım!
Senin izini taşır dünya ve bütün mahlûkat. Bizi mahlûkatın bağımlılığından kurtar!
Zincirlerimizden bizi kurtar Ya Rabb Mümin Adınla!
Kurtar ki bizi zincirlerimizden asıl hürriyeti tadalım!
Kurtar ki zincirlerimizden bizi koşarak gelelim Senin Yolunda Sana!
Senin yolundan Ya Rabb bizi asla geri döndürme!
İmanla süsle kalplerimizi Mümin Adınla!
Yönelişim Emrinedir Ya Rabb!
Yapayalnız kalsam da bu yolda!
Emrinedir yönelişim!
Hidayet ve ihtiyaç yolunda yürürken bu en muhtaç, Bu kalbi Ya Rabb!
Mümin Adınla imana aç!
Nuruna aç bu kalbi Ya Rabb!
İman nuruyla nurlandır kalbimi!
Ve, “kişi sevdiğiyle beraberdir” müjdesince Resulullah’ın (sallALLAH u aleyhi ve sellem);Beni sevdiklerinle beraber haşret!

Kelimeler yetmez kalbimdekileri anlatmaya şimdi.
Şimdi kalbim Allah’ım;Korkunla paramparça!
Ümidinle dirilir kalbim yeniden!Allah’ım!
Beni ümidinden uzak bırakma!
Sen ki Muktedir’sin!Sen ki yegâne Galib’sin!
Sen ki İşitir, Sen ki Görürsün!
Bütün güzel Adlarınla Allah’ım;Yalvarırım şimdi Sana;Kalbimin sesini Duy!
Yönelişi Sanadır kalbimin!
Utanırım konuşamam şimdi;Susarım!
Yalnızca Duy kalbimin sesini Allah’ım Allah Adınla!”
Lebbeyk. Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, Innel hamde Vennimete leke Velmülke laşerike lek”
Allah’ım! Davetine uyarak Sana geldim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Mülk ve nimet Senindir. Hamd Sanadır. Şerikin yoktur!

Mü’min | el-Mü’min Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin zikrine devam eden kimsenin gönlü nurlarla dolar. Dünya ve ahiret işlerinin dengeli bir şekilde yoluna girmesini işteyen kimse, bu ismin zikrine devam etmelidir.

2. Düşmanına üstün gelmek ve onu etkisi altına almak isteyen her gün yukarıda belirtilen miktarda bu simin zikrine devam etmelidir.

3. Her gün sabaha namazından sonra 267 defa okuyan ve sürekli zikrine devam eden kimse, sıkıntıya düşmez, kimseye muhtaç olmaz. Diline yalan girmez, küfür ve “kelam veya dil fuhşu” denilen kötü şeylerden, çirkin sözlerden korunur.

4. Özel istek ve ihtiyaçları bulunan kimse, her gün 136’şar defa olmak üzere 43 gün “EL-MÜ’MİN” isminin zikrine devam etmeli ve sonra isteyeceğini Allah’tan istemelidir. Bu süre içinde isteği mutlaka yerine getirilir.

5. Her gün adet haline getirip bu ismi (137) kere bir bardak suya okuyup üfleyerek içen kimse, evham ve vesveseden kurtulur, aşağılık kompleksine düşmez. İçi aydınlık olur, kalbi nurlanır, basireti açılır ve her türlü haksızlık ve kötülüklerden uzaklaşır; herkes tarafından sevilip sayılır; her türlü baskı ve zorluklardan, sıkıntı ve darlıklardan kurtulur.

6. Bu mübarek ismi 136 defa yazıp üzerinde taşıyanlar cin ve şeytan şerrinden korunur.

Tum Makaleyi Oku