El-Musavvir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

6 yillar önce 51
Musavvir | el-Musavvir
Günü: Pazartesi
Vakti: Ay
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 336
Anlamı: Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren
Kerameti: Ya Musavvir Maksat ve merama ulaşmak için.Ya Musavvir ismini 365 defa hergün okuyan ruhanilerle irtibata geçer.Günde 336 adet okuyan kişi düşmanını dost yapar. Bir istek veya arzu için okunursa okuyanın arzusu gerçekleşir.

Musavvir | el-Musavvir İsminin Anlamı

EL-MUSAVVİR: Her varlığa en uygun şekli veren, farklı suretlerde yaratan, tasvir eden, şekillendirip biçimlendiren..

EL-HALIK isminde de değindiğimiz gibi, yoktan, hiç örneği olmadan var eden ve yarattıklarına en uygun şekli veren, güzel ve uyumlu yaratan yüce Allah, tasvirde de eşi-benzeri olmayandır.

Musavvir Rabbimizin ismi olarak Kur‟an‟da sadece bir kez, Haşr suresinde geçer.

“O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şânını yüceltmektedirler. O, gâlib olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır.” (Haşr, 59:24)

Musavvir isminin ıstılah anlamı:

1-Musavvir; insanların maddi (biyolojik) yapılarını güzelce yaratandır.

2-Musavvir; varlıkları dilediği özellik, seçtiği suret ve farklı biçimlerde yaratandır.

3-Musavvir; insanların manevi (ruhi, psikolojik) yapılarını en güzel bir şekilde tasvir edendir.

Musavvir | el-Musavvir Dualar ve Zikirler

El-Musavvir isminin Ebced değeri (336)

Zikir saati Pazartesi Ay’dır.

Pazartesi ay saati ise, güneş doğarken ilk saatlerde 01.00 ve 08.00 yaklaşık ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumalarında ise tam saat 06.00’da yani gecenin tam yarısındadır.

Musavvir | el-Musavvir esmasıyla yapılacak Dualar:

Kâinatı en güzel şekliyle tasvir eden Sensin Allah’ım!
Sensin en güzel şekliyle Yaratan insanı!
Kulluk Sanadır ancak!
Bir damla sudan insanı Yaratan Sensin!
Yarattığın insana en güzel şeklini veren Sensin Allah’ım!
Kulluk, en güzeli Yaratan Sanadır ancak!

Issız bir vadinin ortasında dalıp gitmiştim boy atan çiçeklere;
Filizlerin ucunda açan goncalarda gördüm Musavvir Adını Allah’ım!
Yaprakların üzerinde parıldayan çiğ tanelerinde gördüm Musavvir Adını!
Dalgın ve hayran bakıyordum şaheserlerine.
Gece siyah tülünü serince gökyüzüne,
Yapayalnız kaldım vadi ve yıldızlar arasında.
Uzaklarda titreyen solgun bir yıldızda gördüm Musavvir Adını!
Musavvir Adını Allah’ım, Derinliği bin bir renkle bezeli deryalarda gördüm!
Her birini eşsiz bir elmas gibi işlediğin,
Kar tanelerinde gördüm Musavvir Adını!
Musavvir Adını,
Rengârenk, oya oya işlenmiş kelebek kanatlarında gördüm Allah’ım!
Yükü bedeninden büyük karıncalarda gördüm Musavvir Adını!
Musavvir Adında gördüm Allah’ım Kudretini!

Ey bütün varlıkların Sahibi!
Ey en Kudretli Hükümdar!
Musavvir Adınla ibret almamızı nasip et bize!
İbret almamızı nasip et kâinata baktıkça!
Allah’ım bizim hayretimizi artır!

Yalnız Seni bilir, yalnız Seni zikreder şu dilsiz taşlar.
Tevazudan parça parça olan toprak Seni zikreder!
Göze gözükmez rüzgâr seni zikreder halince…
Ey varlıklara en güzel şekli veren Allah’ım!
Ey akıl almaz güzellikler Yaratan Allah’ım!
Ey varlıkları en güzel hassalarla donatan Allah’ım!
Ey Musavvir!
Kalbimize yeniden şekil ver Musavvir Adınla!
Musavvir Adınla Allah’ım; mana ver Yarattığın bu kalbe!
Kalplerin anahtarı Sendedir Yâ Rab!
Kalbimizi düzelt Musavvir Adınla!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabbil Âlemin

Musavvir | el-Musavvir Fazileti ve Sırları

1. EL-MUSAVVİR ismini belirtilen miktarda ve sağlam bir niyetle okuyan kimse dilediğini rüyasında görür. Okumayı gece herkes yattıktan sonra yapmak gerekiyor ve önce 1000 (bin) defa “Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd” sonra da 3360 (üç bin üç yüz altmış) kere “YÂ MUSAVVİR”okumak lazım. Ayrıca, bir defa da istediği kişiyi göremezse üç, beş veya yedi tekrar edilmelidir.

2. Bu ismin en büyük özelliklerinden biri de, tıbbın dışındaki birtakım nedenlerden ötürü çocuğu olmayanlara faydalı olması ve bu isminin hürmetine yüce Allah’ın çocuk ihsan etmesidir. Olur mu? Olur.. Yalnız nasıl okunacağı da önemli.

3. Havas alimleri, “Çocuğu olmayan bir kadın 7 gün oruç tutup, iftar anında 21 kere “EL-MUSAVVİR” ismini zikretse kendisine yüce Allah çocuk ihsan eder. Erkek üç gün oruç tutup iftar anında 21 kere bu ismi bir bardak suya okuyup üflese ve içse, yüce Allah bu isminin bir gereği olarak o erkeğe çocuk ihsan eder” demişlerdir.

4. Bu ismin zikrine her gün 365 defa dikkatle ve itina ile devam eden kişi, yüksek ruhani varlıklarla ilişki kurup onlarla görüşebilir, yani onlar özel olarak görünebilirler. Daha kolay ve çabuk bir irtibat için ise Havas alimleri, “YA HÂLIK, YA BÂRİ, YA MUSAVVİR” isimlerinin birlikte okunmalarını tavsiye ediyorlar.

Tum Makaleyi Oku