El-Mütekebbir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

6 yillar önce 47
el-Mütekebbir
Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 662
Anlamı: Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren
Kerameti: İzzete ve refaha nail olmak için okunur.Her gün sabah namazının ardından 664 defa Ya Mütekebbir ismini zikreden itibarlı olur. Her gün müşteri saatinde 262 defa okuyanın bereketi artar.

Mütekebbir | el-Mütekebbir İsminin Anlamı

Mütekebbir | el-Mütekebbir İsminin Anlamı

1-Mütekebbir; büyük ve büyüklenendir.

2-Mütekebbir; değerli ve kadri yüce olandır.

3-Mütekebbir; bütün ihtişamın sahibidir.

4-Mütekebbir; ululuğun son derecesidir.

5-Mütekebbir; ihtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzehtir.

Mütekebbir ismi, sadece Haşr suresinde Allah’a izafe edilerek geçmiştir. Kur’an da toplam 6 kez geçmektedir. İnsanlar için kullanıldığında boş yere büyüklük taslayan, kibirlenen ve gururlanan anlamlarına gelmektedir.

Kibirlenen kimselerin yeri cehennemdir. Allah onların kalplerini mühürler.

“Onlara içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin! Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür! denir.” (Nahl 29)

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Kalbinde hardal tanesi ağırlığı kadar kibir bulunan kimse cennete giremeyecektir.

“Kim Allah için bir derece alçak gönüllülük gösterirse buna karşılık Allah onu bir derece yükseltir. Kim de Allah‟ın emrine karşı gelerek bir derece kibirlenirse Allah onu bir derece alçaltır, sonunda onu aşağıların en aşağısında kılar.”

Mütekebbir | el-Mütekebbir Dualar ve Zikirler

El-Mutekebbir isminin Ebced değeri (662);

Zikir saati Müşteri, Zikir Günü Perşembedir.

Sabah güneş doğarken ve yaklaşık ikindi namazı sonrası okunması uygundur.

Mütekebbir | el-Mütekebbir Esmasıyla Yapılan Dualar;

Sen bugünümüzün ve yarınımızın Sahibisin Rabb’im!
Sen akıp geçen zamanın Sahibisin!
İblisin hasleti kibre kapılıp kendisini kaybedenleri zelil Edensin Sen Rabb’im!
Sen büyüklük taslayanları yerle yeksan Edensin!
Azametin karşısında boynu bükük secde edenleri Utandırmayansın Sen Rabb’im!
Sen Azametin karşısında baş eğenleri Yükseltensin!
Sen her türlü kötülükten uzak ve Yücesin Rabb’im!
Sen mülkün yegâne Sahibisin!
Varlığı ezeli ve ebedi Olan;
Bağışlaması bol Olan;
Rahmeti gazabını geçensin Sen!
Sen hiçbir varlığa boyun Eğmeyen
Ve bütün varlıkları Önünde boyun Eğdirensin!
Sen Mütekebbir’sin Rabb’im!
Sen bizi terbiye Eden Rabbimiz Allah’sın!

*****************

Ey Rabb’im!
Ey Mütekebbir!
Azametin karşısında baş eğenlerden eyle bizi!
Tevazu sahibi olmamızı nasip et Azametin karşısında Rabb’im!
Rabb’im kibrini iblisin giyinenlerden uzak tut bizi!
Bizi de kibirden uzak tut!
Evvelinde tevekkül, sonrasında rıza gizli olan kaderine,
Teslim olmamızı nasip et Mütekebbir Adınla Rabb’im!
Kalbin ameli tevekkülü tam ve kâmil olarak yerleştir kalbimize!

*****************

Allah’ım!
Sen Mütekebbir Olansın!
Senin her şeye Gücün yeter!
Senden korkuyor ve bir çıkış yolu diliyorum Senden!

*****************

Allah’ım!
Sen Mütekebbirsin!
Kibir sahiplerini yerle yeksan Edensin Sen!
Allah’ım!
Senden korkuyor ve her işimde kolaylık diliyorum Senden!

*****************

Allah’ım!
Sen Mütekebbirsin!
Her şeyde ve her hadisede Büyüklüğünü Gösterensin bize!
Allah’ım!
Senden korkuyor ve kabahatlerimi örtmeni diliyorum Senden!

*****************

Allah’ım!
Sen Mütekebbirsin!
Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü Gösteren Sensin!
Allah’ım!
Senden korkuyor ve yalnız Senden yardım diliyorum!

*****************

Bulutların gözlerinin yaşardığı bir gündü,
Sükûnla kol kola yaklaşıyordu bulutlu akşam.
O akşam secde ettik gölgesi kaybolmuş ağaçlarla beraber.
Bulutlarla beraber ağladık Rabb’im;
Azametin karşısında o akşam.
Sessiz bir dua saklanmıştı gecenin ıssızlığına.
Her şey Hâkim Olan Sen;
Sinelerde gizleneni de Bilen Sen,
Yalnız Sen Duyuyordun bu duayı;
Yalnız Sen Görüyordun bulutlarla beraber ağlayanları,
Yalnız Sen!
Ürperen kalpleriyle Sana yönelenlerin,
Duasını kabul Ediyordun bütün Azametinle Rabb’im.

Rabb’im!
Gecenin sessizliğinde sırlarını açanların Sana;
Yalnız Sana güvenip, Senden yardım dileyenlerin yalnız,
Yardımına koşuyordun söz verdiğin gibi.
Yarattığın yıldızlar şahitti buna;
Gece şahitti;
Ben şahittim;
Meleklerin şahitti…
Öyle bir akşam olmayacak belki bir daha;
Bir daha belki Sana o kadar yakın olamayacağım ölene kadar.
Ama
Duaları kabul Eden Sen;
Her şeyi İşitip Gören Sen;
Yine Sen Bileceksin Rabb’im
Nefsimi Senin âdil Hükmüne boyun eğdirmeye çalıştığımı.
Hesap Günü gelince Rabb’im;
Hüküm Günü gelince;
Bütün hatalarımla,
Bütün kusurlarımla Kapına gelince;
Beni boynu bükük bırakma Mütekebbir Adınla!
Her şeye Hâkim Olan Sen,
Nefsimin;
Kalbimin;
Ruhumun;
Kaderimin Sahibi Sen,
Beni mahcubiyetimle bırakma Mütekebbir Adınla!
Beni Sen bağışla Rabb’im!
Ateşin azabından beni ve inananları koru Mütekebbir Adınla!
Korkuyla;
Ürpertiyle;
Pişmanlık ve mahcubiyetle Dergahına gelenleri,
Şefkatin ve merhametinle sarmala!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabbi’l âlemin!

Mütekebbir | el-Mütekebbir Fazileti ve Sırları

Mütekebbir | el-Mütekebbir Fazileti ve Sırları

  1. Bu ismin zikrine devam eden kimse, adli ve idari üst makamlardan ne dilerse reddolmaz. Ancak haklı olması şartıyla. Zaten bu tür şeyleri kötülük için kullananlar ve haksızlık yaparak kazanç temini için kullanmaya kalkanlar, mutlaka cezasızını çekecekleri gibi, büyük vebal altına da girmiş olurlar.
  2. Bu miktarda zikre devam eden kimse, her türlü etkili ve yetkili kimseyi, ister devlet başkanı olsun, ister bakan, isterse diğer yetkililer ve büyük zenginler olsun, Allah’ın izniyle herkesi etkisi altına alabilir.
  3. Bu ismin zikrine belirtilen miktarda vird edinip devam eden kimse, Yüce Allah’ın izniyle yüceliklere erer.
  4. El-Mutekebbir isminin zikrine her gün sabah namazının ardından 664 defa okuyarak devam eden kimseye, zalim ve zorbalar itaat eder, sözü, sohbeti etkili hale gelir.
  5. Bu ismi, üç köşeli bir gümüş yüzük üzerine kazıyıp parmağında taşıyan kimse, hangi zalim ve zorbanın yanına girse, onun yanında küçülür ve emrine itaat eder hale gelir.
  6. Bu ismi 101 defa bir kâğıda yazıp başında taşıyan kimsenin yüce Allah, kadir ve kıymetini artırır, itibar ve rütbesini yükseltir.
  7. Bu ismi zikredenlerin görünüşlerinde heybet, maişet ve geçimlerinde bereket hâsıl olur.
Tum Makaleyi Oku