Emekli Sandığı 15 Yılda Emeklilik

5 yillar önce 51

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve yasalarına göre belirli çalışma süresini dolduranlar belirli niteliklere sahip olması durumunda emekli olmaya hak kazanır. Devlet emekli olmaya hak kazanan kişinin yapacağı başvurunun ardından gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kişiye emekli maaşı bağlar. Halk arasında buna yaşlılık aylığı da denmektedir.

Emekli olabilmek için herhangi bir sağlık sigortası güvencesi sağlayan kurum veya kuruluştan sigorta priminin yatırılması ve olması gereken ölçüde prim gün sayısının olması gerekmektedir. Özel sektörde ücretli olarak çalışanlar SSK sigortası, esnaf veya şirket sahibi olanlar Bağ – Kur sigortası, devlet bünyesinde memur statüsünde çalışan ise Emekli Sandığı sigortası ile emekli olmak üzere çalışma şekillerine istinaden prim gün sayısı doldururlar.

Emekli Sandığı 15 yılda Emeklilik emekli olmak isteyen kişiler tarafından en çok merak edilen konulardan birisidir. Devlet bünyesinde memur statüsünde çalışan kadın veya erkek memurların hakları gözetilerek primleri devlet tarafından yatırılır. Yatırılan primlerin tamamı yasalarda olması gereken özellikleri tamamlamış ise emekli olabilirler.

Devlet memurlarının emeklilikleri iki ana kategoriye ayrılmıştır.

  • Erkek memur emeklilik şartları
  • Kadın Memur emeklilik şartları

Eskiden memurlar için Emekli Sandığı İştirakçisi olarak bir sıfat kullanılırdı ancak yeni düzenlemeler ile birlikte 4/C olarak emekli olanlar şeklinde nitelendirilmektedirler.

Erkek Memur Emeklilik Şartları

Emeklilik yaşlarının hesaplanması için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcuttur. Bu hususlardan en önemlisi belirli dönemlerde, belirli zaman dilimlerinde emeklilik şartları ile ilgili yapılan kanun değişiklikleri veya yasa düzenlemeleridir. Bu değişiklik veya düzenlemelerde bazı kararların geçerli olabilmesi için belirli bir tarih aralığı belirtilir.

08.09.1999 gününden önce işe girmiş memurların emeklilik durumu:

Bu tarihten önce işe girmiş ve 4/c statüsünde devlet bünyesindeki herhangi bir kurumda devlet personeli ya da devlet memuru unvanı ile çalışanlar 25 yıllık hizmet süresini bir başka deyiş ile çalışma süresini fiili olarak tamamlaması gerekmektedir. 25 yıllık çalışma süresini dolduran erkek memurlar emekli olmaya hak kazanırlar.

43 yaşını doldurmuş erkek memurun çalışma süresinin tamamlanmasına 2 yıldan az bir süre kalmış ise memurun talebi üzerine yine emekli aylığı bağlanır.

Yukarıda bahsi geçen şartları yerine getiremeyen erkek memurlar 25 yıllık hizmet süresini bu da 9.000 iş gününe tekabül etmektedir ki doldurmak zorundadırlar. 9.000 iş gününü dolduran, 25 yıllık hizmet süresini dolduran memurlar için de belirli bir yaş sınırı vardır. Aşağıdaki tabloda yer alan yaş durumlarına göre kaç yaşında emekli olacağınızı görebilirsiniz.

08.09.1999 gününden önce işe girmiş memurların emeklilik durumu:

Kadın memurlar erkek memurlara göre daha az bir çalışma süresini tamamlamaları halinde emekli olabilirler. Erkek memurlarda bulunan 25 yıl şartı kadınlar da 20 yıldır yani 7200 gündür.

9 Eylül 1999 tarihinden önce devlet memuru olarak göreve başlamış olanlar 56 – 57 yaşlarına geldiklerinde hizmet süreleri 15 yılı tamamlamış olursa erkek emeklilik imkanından faydalanabilirler.

Tum Makaleyi Oku