Emekli Sandığı Cenaze (Ölüm) Yardımı Ödeneği Nasıl Alınır?

2 yillar önce 31

Emekli Sandığı ölüm yardımı almak için SGK il ya da ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen ölüm aylıkları, sigortalının vefatından sonra geriye kalan aile üyelerine bağlanmaktadır. Sigortalının resmi nikahlı eşi, anne babası ve çocukları, ölüm aylığından faydalanabilirler. Anne babanın maddi durumunun yerinde olmaması ve diğer kişilerin ölüm aylığından faydalanma haklarının bulunmaması durumunda, ölüm aylığı anne ve babaya bağlanmaktadır. Ancak eş ve çocukların ihtiyacı bulunduğunda, ölüm aylığı anne ve babaya verilmemektedir.

Ölüm Aylığı Nedir, Kimler Ölüm Aylığından Faydalanabilir?

Ölüm aylığı, vefat eden sigortalıların eşlerine, çocuklarına ve anne babalarına bağlanan ödenektir. 4A, 4B ve 4C sigortası kapsamında sigortalı olan kişilerin maaşları, vefat etmeleri halinde ailelerine bağlanmaktadır. Birinci derece yakın akrabaların faydalanması için hazırlanan ölüm maaşı, hak sahipleri arasında pay edilmektedir. Yetim maaşı ve dul maaşı olarak pay edilen ölüm aylıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri istenmeyecektir.

Ölüm aylığı kullanım süresi devam ettikçe, SGK tarafından talep edilen şartlara uyum sağlanması gerekir. Kız çocuklarının kullandığı ölüm aylıkları, yüksek gelirli bir işe girilmesi ya da evlenilmesi durumunun dışında kalan hiçbir sebeple kesilmeyecektir. SGK ölüm aylığından faydalanan kızlar, bir defaya mahsus olarak evlilik için çeyiz parası talep edebilirler. 4C ölüm aylığı karşılığında kullanılacak çeyiz parasının tutarı, ölüm aylığının 1 yıllık toplam miktarına denk gelmektedir.

Ölüm Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ölüm aylığı başvurusu yapmak isteyen kişilerin, Sosyal Güvenlik Kurumuna gitmesi ve bizzat başvuru oluşturması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu il ve ilçe müdürlüklerinden başvuru yapmak isteyen kişiler, kurum tarafından talep edilen evrakları hazırlamalı ve kuruma gitmelidir. Ölüm aylığı talep beyannamesinin hazırlanmasının ardından, başvuru evrakları kabul edilecektir. Gelir testi ihtiyacı olduğunda, kurum görevlileri gelir testini başlatır ve kişilerin doldurması için teslim eder.

Gelir testinin de tamamlanmasının ardından, kişiler adına ölüm aylığı başvurusu yapılacaktır. Ölüm aylığı başvurusunun incelenme süresi, ortalama 5 ila 7 gün boyunca devam etmektedir. Ölüm aylığı kullanımı onaylandığında, başvurunun onaylandığı tarihten sonraki ayın ilk günü, maaş ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Ölüm Aylığı Başvuru Sorgulamasının Detayları Nelerdir?

Ölüm aylığı başvurusunun sorgulama işlemi, e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. E-devlet sisteminden sorgulama yapmak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

 • https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu bağlantı adresi kullanılarak, e-devlet sorgulama giriş sayfası açılmalıdır.
 • Giriş sayfasında yer alan “Giriş Yap” seçeneğine tıklandıktan sonra, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi doğrulanmalıdır.
 • Kimlik bilgileri doğrulandıktan sonra, sistem girişi yapılmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu işlem sayfasının açılmasının ardından “Ölüm Aylığı” bölümü tercih edilmelidir.
 • Ölüm aylığı başvurusu için sorgulama yapıldıktan sonra, başvurunun onaylanıp onaylanmadığı teyit edilebilir.

Ölüm aylığı başvuru sayfasında, onaylanan aylıkla ilgili detaylı açıklamalara yer verilecektir. Başvuru sorgulama sayfasında herhangi bir bilgiyle karşılaşılmazsa, ölüm aylığının onaylanmadığı anlaşılmalıdır.

Ölüm Aylığı Limitleri Nasıl Belirlenir?

Ölüm aylığı limitleri, birinci derece hak sahipleri arasında oransal olarak pay edilmektedir. Ölüm aylığının pay edilmesi için belirlenen oranlar, aşağıda listeler halinde açıklanmıştır:

 • Sigortalının resmi nikahlı eşine, ölüm aylığının %50’si verilmektedir.
 • Sigortalının hiç çocuğu olmadığında, %75 oranında ölüm aylığı eşe bağlanmaktadır.
 • Çocuklara verilen ölüm aylığı tutarı %25 değerindedir. %25’ten az olmamak şartıyla, tüm çocuklara yetim maaşı bağlanacaktır.
 • Bir çocuk ve bir eşin ölüm aylığından faydalanması durumunda, %50-%50 aylık dağılımı yapılmaktadır.
 • Kardeşlerin alacakları yetim maaşının tutarı, hak sahiplerinin azalmasıyla birlikte daha da yükselecektir.
 • Ölüm aylığı kullanımına, ihtiyaç halinde anne ve babalar da dahil edilmektedir.

Ölüm aylığı için belirlenen maaşların toplam tutarı, hayatını kaybeden sigortalının toplam maaşından daha yüksek olamaz.

4C Ölüm Aylığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Ölüm aylığından faydalanmak için belirlenen temel şartlar şunlardır:

 • Ölüm aylığından faydalanmak isteyen kişilerin, vefat eden sigortalının birinci derece yakını olması ve nüfusta kayıtlarının bulunması şart koşulmuştur.
 • Ölüm aylığı kullanımı için maddi durumun kötü olması şarttır. Aylık kişi başı gelirin, asgari ücretin 1/3’ünden fazla olmaması şart koşulmuştur.
 • Ölüm aylığı alan erkek çocuklarının, 17 yaşından sonra sigorta başlangıcı yaptırmaması gerekir.
 • Erkeklerin açık ya da örgün öğretim üzerinden, eğitimlerine devam etmeleri gerekir.
 • Kızların evli olmaması, ölüm aylığı kullanım şartlarındandır.

4C Ölüm Aylığı Başvurusunda İstenen Belgeler Nelerdir?

Ölüm aylığı başvurusunda talep edilen evraklar, aşağıda sıralanmıştır:

 • Ölüm aylığı talep eden kişilerin kimlik belgelerinin asılları ve fotokopileri
 • Ölüm aylığı başvuru belgesi
 • İkametgâh kayıt belgesi
 • Sigortalıya ait ölüm belgesi
 • Vefat eden sigortalının SGK hizmet dökümü
 • Hane halkına ait gelir testi ve gelir belgesi
 • Öğrencilere ait öğrenci belgesi
 • Hane halkına ait SGK hizmet dökümü belgeleri

Hangi Durumlarda Ölüm Aylığı Kesilir?

Yetim aylığı ve dul maaşı olarak iki ayrı kategoride incelenen ölüm aylığının kesilmesi, aşağıda sıralanan durumlara bağlı olarak gerçekleştirilmektedir:

 • Yetim maaşı alan kız ve erkek çocuklarının SGK’lı olarak işe başlaması, ölüm aylığı kullanımının sonlanmasına sebep olmaktadır.
 • Kız çocuklarının evlenmeleri durumunda, ölüm aylığı ödemeleri durdurulacaktır. Evliliklerin bitmesine bağlı olarak, kızlar tekrardan anne ya da babalarının sigortasına dahil edilir ve ölüm aylığı kullanımına devam edilir.
 • Kızların evlenmeden önce çeyiz parası almaları, 1 yıl boyunca ölüm aylığının kesilmesine ve 1 yılın sonunda, diğer kardeşlere aktarılmasına yol açacaktır.
 • Vefat eden eşinden kalma ölüm aylığından faydalanan kadın ya da erkekler, yeni bir evlilik yapmaları durumunda ölüm aylığından faydalanamazlar. Resmi nikah olmaksızın bir kişiyle yaşamaya başlayan kişiler, SGK tarafından tespit edilir ve cezalandırılır.
 • Erkek çocuklarının eğitim hayatına devam etmemesi durumunda, 20 yaşına bastıklarında ölüm aylığı ödemeleri durdurulacaktır.
 • Üniversite eğitimine devam eden erkekler, en fazla 25 yaşına kadar ölüm aylığı alabilirler. Ölüm aylığı için belirtilen yaşın tamamlanmasının ardından, aylık ödemesi yapılmayacaktır.
 • Kız çocuklarının SGK’lı olarak işe başlaması durumunda, alınan aylıklar değerlendirilir ve asgari düzeyde olduğunda, ölüm aylığı ödemelerine devam edilir. Alınan maaşın yüksek olması durumunda, kız çocuklarına verilen ölüm aylıkları da sonlandırılmaktadır.
 • Kişilerin gayrimenkul satın alması ya da aylık gelirin artması durumunda, ölüm aylığı ödemeleri sonlandırılacaktır.
 • Hane halkında kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin 1/3’ünden fazla olmaması gerekir. Kişi başı aylık gelir miktarının yüksek olması durumunda, ödenen ölüm aylıkları sonlandırılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan incelemelerde, ölüm aylığının kesilmesine yol açan etkenlerin bulunduğu tespit edilirse, kişilere ölüm aylığı ödemesi yapılmayacaktır. Ölüm aylığının sonlanmasına sebep olan durumlar, kişiler tarafından SGK’ya bildirilmelidir.

Öğrencilerin Ölüm Aylığı Kullanım Şartları Nelerdir?

Ölüm aylığı kullanımı, sadece erkek öğrenciler için kısıtlanmıştır. Kız çocuklarının ölüm aylığı kullanımında, eğitim ya da yaş sınırlaması bulunmazken, erkek çocuklarının sadece üniversite süresi boyunca ölüm aylığından faydalanma hakkı bulunmaktadır. Ölüm aylığı kullanan erkek çocukları, lise ve açık lise eğitimi almak şartıyla 20 yaşına kadar maaştan faydalanabilir. Üniversite eğitimi gören erkek çocukları, işe başlamamak şartıyla en fazla 25 yaşına kadar ölüm aylığı almaktadır. Ölüm aylığı alınan süreler içerisinde SGK’lı olarak işe başlayan çocuklar, ölüm aylığı kullanım haklarını kaybedecektir.

Cenaze Ödeneği Örnek Dilekçeyi İndirmek İçin TIKLAYINIZ!

Beyan ve Taahhüt Belgesi İndirmek İçin TIKLAYINIZ!

Tum Makaleyi Oku