En-Nafi Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

6 yillar önce 34
en-Nafi
Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 201
Anlamı: Faydalı şeyleri yaratan
Kerameti: Ya Nafi ismini zikreden güzel bir hayat yaşar. Darlık, hastalık, musibet, stres ve sıkıntılardan kurtulur. Sırlara vakıf olur. Bir hastayı eliyle mesh ettiğinde, o hasta şifa ve afiyet bulur.

Nafi | en-Nafi İsminin Anlamı

EN-NÂFİ’: Devamlı olarak, bütün mahlukatına hayır ve fayda sağlayan; faydalı şeyler yaratan demektir…

Allah’ın yarattığı hemen her şey iyiye kullanıldığı tak­dirde kullan için lazım ve faydalıdır. Yerde ve gökte bu­lunan ne varsa insana hizmet için yaratılmıştır ve insan bunun bilincinde olmalıdır. Bu bilinçle hareket edilirse o zaman kötüler bile iyiye kullanılır ve iyiye hizmet eder. Allah’ın bizim yarattıklarının önemini kavramamız için bunu peygamberleri yoluyla bize intikal ettirmesi ve geç­miş din ve milletlere kendi dilleri ve kendi peygamberleri ile haber verdiği gibi, bize de Kur’an-ı Kerim yoluyla haber vermesi bile ayrıca bir fayda ve ayrıca bir iyiliktir.

Nâfi isminin ıstılah anlamları:

Nâfi; dilediği kullarına menfaat ve fayda isabet ettirendir.

Nâfi; kimi kullarının kimi kullarına fayda sağlamasına izin verendir.

Nâfi; yeryüzündeki bütün fayda imkânlarını ve kudretini yaratan, elinde bulundurandır.

Nafi | en-Nafi Dualar ve Zikirler

EN-NÂFİ’ isminin zikri (201) adettir. Zikir saati Zühre; zikir günü Cuma’dır. Zikir saatinin Zühal olduğunu söyle­yenler de vardır. Bu takdirde zikir günü Cumartesi olur.

Nafi | en-Nafi esmasıyla yapılacak Dualar:

Hastalık için ; Hasta sağ elini ağrıyan yerine koyup şifa ayetlerini okuduktan sonra,ardından da 201 defa “Ya Nafi Celle Celalühü “ İsmi Şerifini zikrederse,şikayetleri kaybolur.

Şu imtihan dünyasında biz kullarına düşen, Seni bilmek ve Sana meyletmektir. Sana azıcık meyleden kuluna, Sen kendini bildirir ve sevdirirsin. Kendine aşık ve meftun eylersin. Tura nazar düşüp, Tur dağını yaktığı gibi Sana azıcık meyleden kullarına bütün hayırları verir ve kendine tutkun edersin. Sana bir kez aşık olan, aşkınla yanan kullarını, dünyada başka hiçbir şey asla tatmin etmez. Senin aşkınla yananları Cehennem ateşi yakamaz. Bizlere aşkını ver Allah’ım. Bizleri sadece Kendine ve Habib’ine meftun eyle Allah’ım.

Senden, Habib’in ne kadar hayır istemişse hepsini istiyoruz. Sen Berr ve Nafi’sin Allah’ım. Habib’in ne kadar şerden kaçınmışsa hepsinden kaçınıyoruz. Sen Mani ve Hafiz’sin Allah’ım.

Senin adınla başlanan her işin sonu güzel ve hayırla biter. Senin iznin olmadan bir yaprak düşmez ve hiçbir hayır işlenemez. Senin adının anıldığı her yere rahmet, bereket, hayır ve nurlar yağar. Senin Nafi ismin bir hayır kaynağı ve hayır güneşidir. Güneşin olduğu yerlerde geceden söz edilemeyeceği gibi, senin adın anılan her yere hayırlar dolar. Sen bizi bizden çok bilir ve bizi bizden çok seversin. Bizim için neyin fayda, hayır ve menfaat getireceğini biz asla Senin kadar bilemeyiz. Sen geçmişi ve geleceği aynı anda gören Basir’sin. Sen bizim için her şeyin en hayırlısını ver Allah’ım. Bizi insanlığa, İslam Alemine, ülkemize ve ailemize en faydalı hale getir. Bütün hayırlar doğrudan ve sadece Sen’dendir Allah’ım. Amin.

Nafi | en-Nafi Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin zikrine devam eden kişi, hangi işe el atsa başarılı olur, faydalı kazançlar elde eder.Bu ismin anlamından da anlaşılacağı gibi, faydalı ve hayırlı işler yapmak isteyenler, helal kazanç temin etmek isteyenler, usulüne uygun olarak zikriyle meşgul olmalı, vird edinip her gün, (201) defa okumalıdırlar.

2. Bir yeri ağrıyan ve acı çeken bir kimse, elini ağrı­yan yerin üzerine koyup hiç ara vermeden bu ismi (201) defa zikretse, Allah’ın izni ile ağrıdan kurtulur, rahatlar.

3. EN-NÂFİ’ ismini vird edinen doktorlar hastalarına daha faydalı olur ve teşhis koyma ve tedavi etme konu­sunda büyük isabet sağlarlar.

4. Bu simin zikrine devam eden kimseler,, maddi ve manevi bütün yokluk ve sıkıntılardan kurtulurlar. Rahat ve huzur içinde yaşarlar.

Tum Makaleyi Oku