En-Nur Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

6 yillar önce 43
Nur | en-Nur
Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 256
Anlamı: Yol gösteren, aydınlatan
Kerameti: Nur Suresini 7 defa okuduktan sonra 1000 defa da bu ismi şerif okunursa okuyanın kalbi ilahi ma’rifet nurlarıyla aydınlanır.

Nur | en-Nur İsminin Anlamı

EN-NÛR: Körlüğü olanları nuruyla görür kılan, dalâlette olanları da hidayetiyle irşat eden; bütün âlemleri nuruyla aydınlatan, ışıtan demektir. Nur aynı zamanda ışık demek­tir. Kainatın ışığını yakan ve aydınlatan Allah’tır ve o ışık Allah’tan, Allah’ın nurundandır.

Nur isminin ıstılah anlamı:

Nur; göklerin ve yerin nurudur.

Nur; insanları karanlıktan nura çıkarandır.

Nur; bütün karanlıkları giderecek nurlu bir dini indirendir.

Nur; insanlara kitabı indiren ve peygamberi gönderendir.

Nur; dünyada nur ile birlikte yaşayanları kıyamet günü asıl nura kavuşturacaktır.

Nur | en-Nur Dualar ve Zikirler

EN-NUR isminin zikri (256) adettir. Zikrin saati Müşteri; günü Perşembe’dir. Ancak zikir saatinin birkaç isimde ol­duğu gibi bunda da farklı olduğunu söyleyen alimler var. Onlara göre zikir saati Zühre, zikir günü ise Cumadır. Tabii bunlar en etkili olduğu günlerdir, başka gün ve saatlerde yapılmaz, yapılırsa olmaz diye bir şey yoktur.

Bu farklı hesaplamaların da ayrı anlamları vardır. Kadın­lara ve erkeklere göre durum değişiyor. Mesela, bu ismin zikrinde Güneş saatinde erkekler, Zühre ve Ay saatlerinde ise hanımlar daha çok yararlanırlar.

Nur | en-Nur esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey yerlerin ve göklerin Nûru olan Allah’ım!
Ey sonsuz Nûr’un kaynağı,
Ey bütün Nûrların Nûru olan Allah’ım!
Sen Nûrsun!
Ve biz Nûr’a talibiz Allah’ım!
Gönlümüzü nûrlandır bizim !
Nûrlandır ki gönlümüzü, yüreğimizin en derin yerinde yalnız Seni bulalım Allah’ım!
Gözümüzü nûrlandır bizim!
Nûrlandır ki gözümüzü, Senin her an yenilenen mucizelerini görebilelim Allah’ım!
Ruhumuzu nûrlandır bizim!
Nûrlandır ki ruhumuzu ışık olup Sana akalım Allah’ım!
Sen ki Nûrsun Allah’ım;
İman nûruyla nûrlandır kalplerimizi bizim!
İmbkten süzülen dupduru bir suyla yıkanır gibi yıkansın kalplerimiz imanla!
İlmin Nûruyla nûrlandır bizi!
Ve bize indirdiğin ilimle amel etmemizi nasip et hepimize!

“Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı (nûru) var eden Allah’a mahsustur” (el-En’am Suresi 1. Âyet Meali)
Göklerin ve yerin Nûru Senindir Allah’ım!
Sendendir, her nerede Nûr varsa.
Kalın bir duvar gibi yükselen gece,
Nasıl aydınlanırsa hilalin nûruyla,
Kalplerimiz de öyle aydınlansın Senin Nûrunla Allah’ım!
Ulaştığı her zerreyi nasıl aydınlatırsa güneşin ışığı,
Nûrun ulaşsın ruhumuzun her zerresine!
Nûrunla aydınlat ruhumuzu!
Nûr olup akalım biz de gece çöken gönüllere!

Cezbedici bir ebemkuşağı gibi uzansın ışığımız uzak ufuklara
Gökyüzü baştanbaşa mercan olsun,
Beyaz zambakların tül yaprakları arasından süzülen gün ışığı olalım!
İlham alıp en parlak yıldızlardan,
Yıldız yıldız ışıtalım karanlıkları Allah’ım!
Yıldız gibi ışıt bizi!
Ay gibi nûrlandır,
Güneş gibi nûrlandır bizi Allah’ım!

“Ey Peygamber! Biz seni, bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah’ın izniyle Allah’a davet eden bir davetçi ve nûr saçan bir kandil olarak gönderdik” (el-Ahzâb Suresi 45-46 Âyet Meali)
Ey en büyük hikmet Sahibi olan Allah’ım!
Ey kullarını bütün kötülüklerden koruyan Allah’ım!
Ey kâinatın Nûru Resulullah’ı (s.a.v) bize gönderen Allah’ım!
Resulullah’ın (s.a.v) gözünün Nûru Namazı bize hediye eden Allah’ım!
Resullullah’ın (s.a.v) diliyle dua ediyorum şimdi Sana:
“Yâ Rabb!
Kalbimi nûrlandır, gözümü nûrlandır, ku­lağımı nûrlandır, sağımı nûrlandır, solumu nûrlandır, üs­tümü nûrlandır, altımı nûrlandır, önümü nûrlandır, arkamı nûrlandır ve beni nûr eyle!”

“O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nûrlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu görürsün. Melekler onlara “Bugün sizin müjdeniz altından ırmaklar akan cennetlerdir. İşte asıl kurtuluş budur!” ( Hadid Suresi 12. Âyet Meali ).

“Allah’a ve peygamberlerine iman edenler, işte onlar gerçekten “Sıdık” ve “Şâhid” mertebesinde olanlar bunlardır. Bunların Rableri katında mükafatları ve nûrları vardır ” (Hadid Suresi 19. Âyet Meali).

Bir yıldız yağmurunda gün doğarken Mekke’de,
Mübarek toprakları aydınlatan Nûrun düşsün bizim de kalplerimize Allah’ım!
Bizi Nur eyle!

Ve son yolculuğa çıkarken yapayalnız
İlahi Nûrunla nûrlandır bizi Allah’ım!
Bizi karanlıkta bırakma!

Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla ve bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin.” (Tahrîm Sûresi 8. Âyet Meali)

ÂMİN! ÂMİN!ÂMİN!
Ve’lhamdülillahi Rabbil Âlemin!

Nur | en-Nur Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin zikrine devam ederek her gün (256) defa okumayı adet edinen kimseler, anlamsız üzüntü ve kurun­tulardan, boş sıkıntı ve kederlerden kurtulur; mutlu ve hu­zurlu olurlar.

2. Sürekli okuyanlar, yüzlerindeki pozitif enerjinin hasıl ettiği huzurla halk arasında çok sevilip sayılan ve aranan bi­rer kişi haline gelirler.

3. Herkes tarafından sevilip sayılmak ve anlamsız gam ve kederlerden kurtulmak için bu ismin zikrine devam etmek ye- terlidir. Çünkü üzülmek bir şeyi değiştirmez; ancak çok defa üzülmemek insanın elinde olmayan şeylerdendir.

Bu nedenle elimizde olmayan şeylerden kurtulmak için yüce Allah’a, bize verdiği ipuçlarıyla yani bazı isimleri ile müracaat edip sığınmak gerekir, işte NÛR ismi de bu­nun içindir.

4. Her gün (256) defa zikreden kimsenin basar ve basi­reti yani gözü ve gönlü nurlu olur, içi dışı aydınlanır.

5. Nedeni bilinmeyen bir hastalığa sahip olan kimse, ye­mek esnasında her lokmayı yerken “YÂ NÛR” diye Allah’ın bu ismini zikretse, eceli gelmemişse şifaya kavuşur.

Tum Makaleyi Oku