Er-Rahim Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

6 yillar önce 45
Er-Rahim
Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 258
Anlamı: Rahim : Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.
Kerameti: Maddi ve Manevi Rızıklar için okunur.5 vakit namazlarının sonunda Ya Rahim ismini 269 defa okuyanın ahlakı düzelir. Rızkı ve bereketi artar. Hastaysa şifa bulur.

Rahim | er-Rahim İsminin Anlamı

ER-RAHİM:

Rahmet, merhamet şefkat; Şefkat eden. En iyi şe kilde koruyup bağışlayan; rahmet ­ve merhamet sahibi. Mağfiret, bağışlama sahibi.

Allah‟ın Rahîm ismi özel bir sıfattır. Allah‟ın mü‟min kullarına olan merhametini ifade eder. O, dünya hayatını Allah‟ın rızasına göre değerlendiren, şükreden ve isyan etmeyen mü‟min kullarına özel bir rahmetle davranacaktır.

Rahim sıfatı daha çok mü’min kullar hakkında gerçekleşecektir. Bu sıfat aynı zamanda geniş bir merhamet ve rahmet manasını da taşımaktadır. Allah hem merhametlidir, hem de kullarına yardım eder, onları korur ve nimetlerini onların üzerine yayar.

Bilinçli ya da bilinçsiz olarak bir hata işleyen insan bile, affedildiği, kendisine şefkatle muamele edildiği zaman hatasını daha kolay anlayıp düzeltme yoluna giderken, tersi bir davranışın onu, hatasını müdafaa eder hale getirdiğini ve aynı hatada ısrar ettiğini görmekteyiz. İşte bu yüzden yüce ALLAH, kendisinin bağışlayıcılığını kulları üzerinde de görmek istiyor ve affedip bağışlamayı emrederek şöyle buyuruyor:

“İçinizden fazilet ve imkân sahibi olanlar, akrabalara, fakirlere, Allah yolunda hicret etmiş olanlara sadaka vermeme hususunda yemin etmesinler! Affedip müsamaha göstersinler. Siz de Allah’ın sizi affedip müsamaha göstermesini arzu etmez misiniz? Allah gerçekten gafurdur, rahimdir( çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur).”(Nur,24:22)

Rahim | er-Rahim ile ilgili Ayetler

Rahim; bütün övgülere layık olandır. (Fatiha 3)

Rahim; tevbeleri kabul edendir. (Bakara 37)

Rahim; kulların yaptıklarını zayi etmeyip karşılığını verendir. (Bakara 143)

Rahim; kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. (Bakara 163)

Rahim; zorda kaldığı için haram işleyen kullarını affedendir. (Bakara 173)

Rahim; fitneden vazgeçen kullarını bağışlayandır. (Bakara 192)

Rahim; samimi kullarının ibadetlerindeki eksiklikleri tam kabul edendir. (Bakara 199)

Rahim; iman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad eden kullarına merhamet edendir. (Bakara 218)

Rahim; kadınlarına haksızlık yapıp, sonra vazgeçenleri bağışlayandır.

Rahim; peygambere tabi olanları affeden ve onlara acıyandır. (Ali İmran 31)

Rahim; küfürden sonra iman edip durumlarını düzeltenleri affedendir. (Ali İmran 89)

Rahim; affedilmek isteyenleri affeden, cezalandırılmak için gayret edeni de cezalandırandır. (Ali İmran 129)

Rahîm; namuslu yaşayanları affeden ve onlara merhamet edendir. (Nisa 25)

Rahîm; yeryüzünde fesat çıkarıp sonra da tevbe eden kimseleri bağışlayandır. (Maide 34)

Rahîm; hırsızlık yapan, sonra da tevbe edenleri affedendir. (Maide 39)

Rahîm; allah üçün üçüncüsüdür diyerek şirk koşan, sonra da pişmanlık içinde Allah‟a yönelen Hıristiyanları bağıĢlayandır. (Maide 73-74)

Rahîm; Kâbe‟yi insanların diriliş, ayaklanma ve huzura duruş merkezi yapandır. (Maide 97)

Rahîm; bilmeden kötülük yapıp sonra tevbe eden ve durumunu düzeltenleri bağışlayandır. (En‟am 54)

Rahîm; Allah ve Rasulünün izin verdiği ölçülere dikkat edenlere rahmet edendir. (Nur 62)

Rahîm; yeryüzünün mucizelerini düşünüp bundan ibret alanları bağışlayandır. (Şuara 7-9)

Rahîm; Hz. Musa, Hz. İbrahim, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Lut, Hz. Şuayb‟ın ve beraberindeki inananların kıssalarından ders çıkaranlara acıyandır. (Şuara 68,104,122,140,159,175)

Rahîm; bir haksızlık yaptıktan sonra kötülüğü iyiliğe çeviren kimseyi esirgeyendir. (Neml, 11)

Rahîm; dilediğine yardım edendir. (Rum 5)

Rahîm; toprağa giren ve ondan çıkan her şeyi, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilendir. (Sebe 2)

Rahîm; Kur‟an‟ı indiren, dosdoğru yol üzere olan peygamberimizi gönderendir. (Yasin 2-4)

Rahîm; cennetteki kullarına barış, mutluluk ve esenlik dolu sözlerle ikramda bulunandır. (Yasin 58)

Rahîm; rahmetinden asla ümit kesilmeyendir. (Zümer 53)

Rahîm; Rabbim Allah’tır diyen ve sebatla doğru yolu izleyenleri cennette ağırlayandır. (Fussilet 32)

Rahîm; meleklerin kendisini hamd ile tesbih ettikleri ve yeryüzündekiler için kendisinden bağışlanma diledikleri kimsedir. (Şura 5)

Rahîm; huzurunda hiç kimsenin arkadaşına yardımı dokunmayacak olandır. (Duhan 41)

Rahîm; peygamberlerle insanlar arasında şahit olarak yeterli olandır. (Ahkaf 8)

Rahîm; peygambere saygısızlık yapıp da tevbe edenleri bağışlayandır. (Hucurat 5)

Rahîm; zan, tecessüs ve gıybetten sakınanlara merhamet edendir. (Hucurat 12)

Rahîm; Allah‟a ve Rasulüne itaat edenlerin amellerinden hiçbir şey eksiltmeyendir. (Hucurat 14)

Rahîm; korkan ve duâ eden kullarını yakıcı fırtınaların azabından koruyan ve cennetine koyandır. (Tur 28)

Rahîm; Allah‟tan korkan ve peygambere iman edenlere rahmetinden iki kat ecir veren, onlara yürüyecekleri bir nur kılan ve onları bağışlayandır. (Hadid 28)

Rahîm; kulları arasında sevgi bağıyla yakınlık oluşturandır. (Mümtehine 7)

Rahim | er-Rahim Dualar ve Zikirler

“Er-Rahim” isminin Ebcedi değeri ve zikir sayısı (258) adettir. “Ya Rahim” şeklinde okunmalıdır.

En uygun zikir sa­ati ise Pazar günü ve Güneş saatidir. Yani güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Ancak her Esmâü’l-Hüsna’nın her biri, bir zaman ve saat şartı gözetmeksizin her zaman zikir olarak yapılabilir..

Rahim | er-Rahim esmasıyla yapılacak Dualar:

Bir kişi Müslüman olduğu zaman Rasulullah ( s.a.v) ona şöyle dua etmesini öğretirdi:
“Ey Allah‟ım! Beni bağışla, bana rahmet et, beni hidayete erdir, bana afiyet ver ve beni rızıklandır.”

Hz. Ali‟den rivayet edilen, unutma anında okunması gereken duada Peygamberimiz (s.a.v) Allah ve Rahmân adı ile başlayarak şöyle dua ediyor:

“Ey Allah! Ey Rahmân! Celâlin ve cemâlinin nuru hakkı için senden kitabını bana öğrettiğin gibi hafızamda tutmamı ve razı olduğun şekilde okumamı nasip etmeni istiyorum.

Ey Allah! Ey Rahmân! Senden kitabınla gözlerimi aydınlatmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimden üzüntüyü gidermeni, göğsümü ferahlandırmanı ve bedenimi yıkamanı diliyorum. Zira hakkı bulmakta ancak sen yardımcı olursun, onu bana ancak sen verirsin. Güç, kuvvet ve hareket ancak Allah iledir.

Peygamberimiz (s.a.v) namazda tahiyyat duasını bitirince şöyle dua ederdi:

“Ey Allah‟ım! Sen her türlü eksiklik ve kusurdan uzaksın. Senden başka gerçek ilah yoktur. Ey Ğaffar! Benim günahlarımı ört. Ey Tevvâb! Benim tevbemi kabul et, amellerimi ıslah et. şüphesiz ki sen dilediğin kimselerin günahlarını affedersin. Sen ğafûr ve rahimsin.

Ey Rahmân! Bana merhamet et. Ey Affedici! Beni affet. Ey Raûf! Bana şefkat et.

Ey Rabbim! Bana, verdiğin nimetlere şükretme gücü ver. Bana, Sana güzel ibadet edebilme gücü ver.

Ey Rabbim! Senden bütün hayırları ister, bütün şerlerden de Sana sığınırım.
Ey Rabbim! Benim işlerimi hayırla aç, hatırla sonuçlandır. Bana, Sana kavuşma konusunda şevk ve arzu ver. Beni, bana zarar verecek sıkıntılardan, saptırıcı fitnelerden ve kötülüklerden koru. Sen kimi koruma altına alırsan şüphesiz ki o kıyamet gününde rahmete ulaşır. işte bu en büyük kurtuluştur.”

Rasulullah (s.a.v), Hz. Muaz’a: “Üzerinde dağ kadar borç olsa dahi okuduğun zaman Allah‟ın seni ondan kurtaracağı şu duâyı oku.” diyerek şu duâyı öğretti:

Ey mülkün hakiki sahibi olan, âlemlerde dilediği gibi tasarruf eden Allah‟ım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden de çeker alırsın. Sen dilediğini aziz eder, yükseltir, dilediğini zelil kılar, alçaltırsın. Bütün hayır ve iyilik yalnız Sen‟in kudretindedir. Sen‟in her şeye gücün yeter.” 

“Ey dünyanın ve ahiretin Rahmanı! Dünyayı ve ahireti dilediğine verir, dilediğine de vermezsin. Bana merhamet et. Rahmetinle beni Sen‟den başkasının merhametine muhtaç etme.

Rahim | er-Rahim Fazileti ve Sırları

  1. Bu ismin zikrine her namazdan sonra devam eden kimse anlamına uygun olarak ahiret nimetlerine kavuşur, Dünyadan da nasibim alır, maddi-manevi sıkıntılarından kurtulur, birçok nimetlere kavuşur, çevresinde sevgi ve ilgi görür. Duası dergahı ilahide makbul olur. Bütün kazalardan, yer ve gök afetlerinden korunur.
  2. Öfkeli ve asabi bir kimse okursa öfkesi geçer, sakinleşir. İçinde gam ve keder olan okusa, ferahlık ve huzur kazanır. Sıkıntılı okusa gönlüne genişlik ve içine ferahlık dolar.
  3. Bu mübarek isim, herhangi bir zalimin üzerine okunursa, zalim zulmü bırakıp adaletle hareket etmeye başlar.
  4. ER-RAHİM ismi şerifi, bir kâğıda (269) defa yazılıp uykusunda korkan ve sürekli ağlayan bir çocuğun üzerine takılsa, çocuk hem korkudan hem de ağlamaktan kurtulur.
  5. Beş vakit namazını kılıp arkasından bu ismi (279) defa okumaya devam eden kimseyi yüce Allah, güzel ahlak sahibi yapar ve bolca rızk verir, bereket ihsan eder; sıhhat ve afiyet sahibi yapar; aklına gelmedik nimet ve ihsanlarda bulunur.
  6. Darda ve sıkıntıda olanlarla, muztar yani çaresiz durumda bulunan kimseler “Ya Rahmân, Yâ Rahim” şeklinde okumaya devam ederse, sıkıntıları gider, çaresizlikleri ortadan kalkar, çeşitli lütuflara, ihsan ve ikramlara kavuşurlar.
  7. Errahmani’r-Rahim ismi şerifini gümüş üzerine kazıyıp boynunda veya parmağında taşıyan kimse her gün (618) defa da okumaya devam ederse, her türlü korku ve ümitsizlikten emin olur, sıkıntı ve üzüntü, gam ve kasavet semtine uğramaz. Hayatı huzur ve refah içerisinde geçer, hiç beklemediği ve ummadığı nimetlere ve ihsanlara kavuşur, bolluk ve bereket içinde yaşar.
  8. 258 kere suya okunup bir ağacın köküne dökülse meyvesi bol olur.
  9. Belirtilen miktarda yazılıp suda silinirse, yazana müştak olur, yani çokça sevgi uyar.
Tum Makaleyi Oku