İnsan Nasıl Şükretmeli?

4 yillar önce 42

Nimetleri israf edercesine harcayan insan nasıl şükretmeli?

Envaiçeşit nimetler karşısında hangi birimiz elimizde var olan bu nimetlerin şükrünü eda ediyoruz ki? Soralım kendimize: Elimizde bulunan nimetlerin hangisine şükrediyoruz? Etmiyoruz değil mi? Aklımıza bile gelmiyor. O nimeti bizimmiş gibi kullanmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Aksine nankörlük edip beğenmiyoruz ve isyan ediyoruz. Bu böyle değil de böyle olsaydı, keşke daha güzel olsaydı, ondaki bende olsaydı, bendeki neden böyle, ondaki daha güzel vs. deyip duruyoruz.

Bunlar aklımızı kurcalarken şükrü neden aklımıza gelsin ki!

Hani derler ya insan elinde olmayan şeyin delisi elindekinin ise nankörüdür. Ne kadar da doğru bir söz değil mi? Biz insanlar nankörlük edip duruyoruz. Elimizdekinin kıymetini bilmiyor ve şükretmiyoruz. Şükretmediğimiz içinde elimizden kayıp gidiyor ve kıymetini daha sonra anlıyoruz. Ah vah edip duruyoruz ancak iş işten geçmiş oluyor. Oysa ki elimizdekiyle yetinir Rabbimize bunu verdiği için şükretseydik; O (c.c.) elimizdekinin katbekatını bize verirdi. “Al kulum sen elindekinin kıymetini bilip şükrediyorsun ya istediğin senin olsun.” derdi. Bizde bunu bilip daha fazla şükrederdik, öyle değil mi?

İnsan olarak öncelikle elimizde var olanların değerini bilmeliyiz ve onlar için Rabbimize şükretmeliyiz. Bizde olmayan bir şey için Allah’a isyan etmemeliyiz. Unutmamalıyız ki isyan küfre götürür ve elimizdekinden dahi oluruz. Bir başkasında olan bir şey için haset etmemeliyiz bilakis sevinmeliyiz. “Onda var bende de olsun.” demek yerine “Bende yok ama onda olsun.” demeliyiz. Hatta “Onda yok benimki onun olsun.” demeliyiz ki bu kullar Allah’ın sevdiği kullardır.

Kim Allah’ın sevdiği kullar arasında olmak istemez ki? Evet hepimiz isteriz. Bu yüzden elimizde var olan nimetler için el açıp dua edelim mi?

Ya Rabbi! Verdiğin nice sonsuz nimetler için şükürler olsun.

Elimizdekinin kıymetini bilip şükretmemiz duasıyla…

 

Tum Makaleyi Oku