İNŞİKAK

4 aylar önce 16

İNŞİKAK

El semâu inşakkat, Ulvî âlem açıldı
Li rabbi ha ve hukkat, hakikat zâhir oldu

İçinde kavga olan, ona buna saldırdı
Kâne bihi subûra, yaptığı yıkım oldu

Bakışı eşya olan, kesret gördü aldandı
Kâne bihi saîra, öteki görmek oldu

Yönünü Hakk’a dönen, nice sırra erişti
Kâne bihi mesrûra, gönlü huzurlu oldu

Zanlarda kalan kişi, ilim irfan bulmadı
Kâne bihi yahûra, idrakten uzak oldu

Bakışı öze olan, nice makamlar gördü
Kâne bihi basîrâ, basiret ehli oldu

Hesabı Hakk’a olan, her şeyi terk eyledi
Kâne bihi yesîrâ, hesabı kolay oldu

Tum Makaleyi Oku