İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

10 aylar önce 498

İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

07 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31712

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

ÖZET:

⎯ İşveren işlemlerine ilişkin hükümlerin bulunduğu İşveren Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

⎯ İşveren uygulama tebliğindeki hükümler Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine taşındığından, işveren işlemlerine ilişkin uygulamalar Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre yürütülecektir. (TÜRMOB)

MADDE 1 – 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

personel programı

Tum Makaleyi Oku