İşverenler Dikkat! Şirket Aracınıza Uygulanan Trafik Cezasına SGK da Ceza Kesebilir

3 aylar önce 23

Bilindiği üzere trafikte kurallara uymayan sürücülere idari para cezaları uygulanmaktadır. Ancak ticari araç sürücüsüne bu cezanın uygulanması durumunda bu cezaya ilave olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan da ceza uygulanabilmektedir. Trafik cezası ile SGK’nın ne alakası olur, olur mu öyle şey demeyin! Bu şekilde SGK’dan sigortasız işçi (şoför) çalıştırdığı gerekçesiyle para cezası uygulanan birçok kişi vardır.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenerek sürücüye yüzüne karşı tebliğ edilen ve kullanım amacı ticari olan araçlarla alakalı bilgiler, elektronik ortamda SGK’ya gönderilmektedir.  Sosyal Güvenlik Kurumu; ticari araç sürücülerine kesilen trafik idari para cezalarına istinaden sigortalılık kontrolü yapmakta ve ilgili tutanakta aracı kullandığı tespit edilen kişinin o işyerinden sigortası olmadığını tespit ettiğinde idari para cezası uygulamaktadır.

Konuyla ilgili 2015/25 Sayılı SGK Genelgesinde;

“Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları ile ilgili olarak, tutanak tarihi, işe başlama tarihi olarak kabul edilip gerekli işlemler yapılacaktır. Ancak, bu sigortalı tesciline ilişkin yapılan itirazlarda; ticari araç sürücüsü ile araç sahibi arasında hizmet akdi ilişkisinin bulunup bulunmadığı hususu ünite idari para cezası itiraz komisyonunca incelenerek karara bağlanacaktır. Ünite itiraz komisyonu tarafından karar verilememesi halinde ise konu denetime sevk edilebilecektir.”

hükmü yer almaktadır.

Ancak kayıtdışılık ile mücadele etmek için yapılan bu kontrol kimi zaman da ticari araçta çalışmayan, hasbelkader o gün aracı kullanmış olan ve trafikte idari para cezası kesilen kişilere de uygulanabilmektedir. Örneğin; işverenin akrabasının ticari aracı emaneten alıp işle alakalı olmayacak şekilde kullanması ve trafikte kendisine idari para cezası uygulanması durumu gibi.

Bu bağlamda; bu tarz durumlarda yapılması gereken SGK idari para cezasının tebliğinden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz dilekçesi ile itiraz etmek olacaktır. Nitekim yukarıda belirtilen genelge hükmünde de bu yönde yapılacak itirazların Kurumca incelenerek karara bağlanacağı belirtilmektedir.

Bu konuda SGK’nın itirazı incelerken hangi hususlara dikkat edileceği somut olaya ve yere göre değişebilmektedir. Ancak yapılan itirazlar sonucu Kurum içi geliştirilen uygulamalarla birlikte bazı hususlar yapılan itirazlarda dikkate alınabilmektedir. Bunlar:

Trafik cezası uygulanan şahıs ile işverenin arasında akrabalık ilişkisi olup olmadığı,

-Trafik cezası uygulanan şahsın cezanın kesildiği tarihte nerede ikamet ettiği,

-Şahsın trafik cezası tarihinden önce ve sonra hangi meslek kodu ile SGK’ya bildirildiği,

-Şahsın ceza tarihinde başka bir işyerinden sigortalı bildirilip bildirilmediğine ilişkin hususlardır.

Sonuç olarak sigortalılık ve hizmet tespiti yapılırken kesin bir tespite dayanmaksızın yersiz yere hizmet kazandırılmasının önlenmesi ve işverenlerin de yukarıda belirttiğimiz üzere işçi çalıştırmamasına rağmen yüksek miktarlarda idari para cezası ödememeleri için bu tarz durumlarda Kuruma yapacakları itiraz başvurusu çok önemli olmaktadır.

İtiraz başvuruları hususunda daha detaylı bilgi için; www.kscsosyalguvenlik.com.tr

İşverenler Dikkat! Şirket Aracınıza Uygulanan Trafik Cezasına SGK da Ceza Kesebilir yazısı ilk önce Sgk Gündem üzerinde ortaya çıktı.

Tum Makaleyi Oku