İşverenler, İnsan Kaynakları Firmalarından Eleman Temin Ederken Dikkatli Olun

3 aylar önce 18

Bu uygulama kapsamında bazı firma ve şirketler kendi personelini hizmet verdikleri işverene çalışmak üzere vermekte, işçinin ücret ve sigorta primini kendilerini ödemekte, personel verdikleri firmadan buna karşılık olarak bir ücret almaktadırlar.

4857 sayılı İş Kanununun “Geçici iş ilişkisi” başlıklı 7’nci maddesi hükümlerine göre geçici iş ilişkisi sadece, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilir. Maddeye göre ayrıca bunun belirli şartları ve süresi vardır. Çalışma hayatında, kaba bir tabirle bu uygulamaya kiralık işçi, ödünç işçi uygulaması gibi isimler de verilmektedir.

Benzer bir uygulama alt işverenlik yani taşeronluk uygulamasıdır. Bu uygulama şekli de İş Kanununun 3’üncü maddesinde düzenlenmiş olup, maddeye göre; bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denmektedir. Bu konu İş ve SGK Mevzuatında Taşeronluk Uygulaması – Aradaki Farklar başlıklı yazıda açıklanmıştır.

Öte yandan, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 17’inci maddesine göre de holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulacak geçişi işç ilikisi dışındaki geçici iş ilişkisi ancak bu konuda yetkilendirilmiş özel istihdam büroları aracılığıyla kurulabilir. Aynı şekilde Türkiye İş Kurumu dışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetini sadece özel istihdam büroları yürütebilir.

İşverenler Hangi Konuda Dikkatli Olmalı ?

Danışmanlık veya insan kaynakları firmalarından/şirketlerinden personel temini uygulaması alt işverenlik yani taşeronluk uygulaması kapsamında girmemektedir. Eğer işverenlerin personel temin ettiği firma veya şirketin özel istihdam bürosu sıfatı yoksa, gerek İş Müfettişleri tarafından yapılan teftiş ve denetimlerde gerekse İŞKUR tarafından yapılan tespitlerde, özel istihdam bürosu sıfatı olmayan, özellikle de geçici iş ilişkisi kurma yetkisi olmayan firma ve şirketlerden personel temin eden işverenlere ve bu faaliyeti yürüten şirket ve firmalara İŞKUR tarafından idari para cezası uygulanmaktadır. (Bkz. İş Kanunu İdari Para Cezaları – 4857 Para Cezaları) Dolayısıyla işverenlerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir. (isvesosyalguvenlik.com)

Tum Makaleyi Oku