Kadınlar için 2023 hedefi

3 aylar önce 82

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Araştırma Komisyonu Şenel'i dinledi. Şenel, nüfusun yüzde 49,9'nun kadınlardan oluştuğunu bildirdi. Şenel, kadınlarda ortaöğretim okullaşma oranının yüzde 84,9'a, kadın yükseköğretim okullaşma oranının da ise yüzde 46'ya ulaştığını belirtti.

Kadın istihdamına ilişkin verileri de paylaşan Şenel, 2020 yılı verilerine göre kadın istihdamının yüzde 26,3, işgücüne katılma oranının ise yüzde 30,9 olduğunu, pandemi nedeniyle rakamların biraz geride kaldığını bildirdi. Şenel, Türkiye'de kadın profesör oranının yüzde 32,5'i bulduğunu, bu oran ile AB'nin (yüzde 20,8) geride bırakıldığını bildirdi. Şenel, kadınlara yönelik politikaları anlatırken şöyle dedi:

"On Birinci Kalkınma Planı ve yıllık Cumhurbaşkanlığı programlarıyla 2023 yılı sonu itibarıyla kadınların ilköğretim ve ortaöğretimde okullaşma oranının yüzde 100'e, yükseköğretimde ise yüzde 60'a ulaşmasını hedefliyoruz. Kadın istihdam oranının yüzde 34'e, işgücüne katılma oranının yüzde 38,5'e, parlamentodaki kadın temsilinin yüzde 20'ye, kendi hesabına çalışan kadınların oranının yüzde 20'ye, işveren olarak çalışan kadın oranının ise yüzde 10'a çıkması hedeflenmektedir."

Kadınlara yönelik bu yıl içinde planlanan yatırımlar hakkında bilgi veren Şenel, "Kadının Güçlenmesi Programına 425 milyon lira, kadın konukevlerinin giderleri için 277 milyon lira, şiddet önleme ve izleme merkezlerinin giderleri için 123 milyon lira, şiddet mağduru kadınlara sağlanan barınma imkanı için 4 milyon lira, çocukları için sağlanan kreş hizmetleri için 1,9 milyon lira, kadına yönelik hizmetlerin planlanması ve koordinasyonu için 19,4 milyon lira ödenek öngörülmüştür" diye konuştu.

Tum Makaleyi Oku