Malulen Emeklilik Şartları ve Sorgulama

2 haftalar önce 313

Malulen emeklilik şartları görülen eksiklikler sebebiyle yeni yasada revize edilmiştir. Malulen emeklilik için çalışanın; en az 10 yıllık sigortalı ve bu süre içinde toplamda 1.800 gün prim ödemiş olması istenir.

Birinin sürekli olarak bakımına muhtaç olan sigortalılarda ise yıl şartı aranmazken 1.800 günlük malullük, yaşlılık veya ölüm sigortaları için prim bildirmiş olması şartı aranır. Adayla başvurularını bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl veya Merkez müdürlüklerinin ilgili servislerine yapabilirler.

%40 Malulen Emeklilik Şartı

Engelli bireylerin engellilik oranlarının doğru tespiti, emeklilik koşullarını değiştirir. Engelli bireyler diğer sigortalı çalışanlardan farklı olarak yaş şartına takılmadan emekli olabilirler.

Sağlık kurulu raporuna göre %40 ve %49 çalışma gücü kaybı olanlar için %40 malulen emeklilik şartı geçerlidir. Bu şarta göre;

 • 18 yıllık sigorta süresi ve
 • En az 4.100 gün şartı yerine getirilmelidir.

Yeni yasaya göre 1 Ekim 2008 ve 1 Ocak 2015 yılları arasında ilk kez sigortalı olanlar kademeli geçişle belirlenen şartlarda emekli olabilirler.

Malulen Emeklilik Hastalık Yüzdeleri

Malulen emeklilik aylığı bağlanmasını gerektirecek hastalıklar arasında;

 • Çeşitli kanser türleri
 • Epilepsi
 • Beyin tümörleri
 • Serebral palsi
 • Zekâ gerilikleri (IQ 50 ve altı)
 • Görme azlığı
 • İşitme kaybı
 • Denge bozuklukları
 • Organ kayıpları
 • Karaciğer sirozu veya nakli
 • Kalp kapak hastalıklarına bağlı yetmezlik
 • AIDS
 • Solunum sistemi hastalıkları
 • Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları sayılabilir.

Başkasının sürekli bakımına muhtaç olma kriterleri ise;

 • Her iki kol veya bacakta felç
 • Ruh sağlığı kliniğinde yatmayı gerektirecek psikotik hastalıklar
 • Her iki gözde %100 görme kaybı
 • Ağır beslenme bozuklukları
 • Solunum cihazına sürekli bağımlılık
 • Günlük yaşam aktivitelerinin sağlanamaması
 • Kol veya bacak kayıpları şeklinde düzenlenmiştir.

3600 Günden Malulen Emeklilik

1 Ekim 2008’den önce işe başlayarak sigortalı olan ve maluliyet oranı sağlık kurulu raporuna göre %80 ve üzerinde olanlar SGK’ya tabi olmak kaydıyla 15 yıl ve 3600 günden malulen emeklilik şartlarını yerine getirmiş sayılırlar.

Malulen Emeklilik Rapor Oranları

Malulen emekli olmak için rapor oranları 5510 sayılı kanunun 28.maddesinin 5.fıkrası gereği kurallara bağlanmıştır. Buna göre çalışma kaybı %60’ın altında ve %40’ın üzerinde olanlar;

 1. %50-59 arasında özür oranına sahipse en az 16 yıl sigortalı olmalı ve 4.320 gün prim ödemeli
 2. %40-49 arasında özür oranına sahipse en az 18 yıl sigortalı olmalı ve 4.680 gün prim ödemelidir.

Bu kişiler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası bildirmeleri halinde yaş sınırı aranmaksızın yaşlılık aylığı almaya hak kazanırlar.

Malulen Emeklilik Tablosu

Malulen emeklilik tablosu prim gün ve sigortalılık süresi şartlarına açıklık getirir. İşe başladığı tarihten itibaren 10 yıl geçen ve bu süre zarfında 1.800 gün prim ödemesi şartına ek olarak;

 • İş gücü kaybının en az %60 ve üzerinde olduğu sağlık kurulu raporuyla onaylanmalıdır.
 • Başvuruda bulunan kişinin başkasının bakımına muhtaç olması halinde bu şart aranmaz.

BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olanların engelli emeklilik başvurusu yapabilmesi için ödeme vadesi geçmiş prim borcu bulunmamalıdır.

Malulen Emeklilik Şartları

Malulen emeklilik şartları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında düzenlenir. Aynı kanunun 25.maddesi gereği sigortalı çalışanın veya iş yerinin talebi üzerine sağlık raporu alınarak işlemler başlatılabilir.

Bu yasaya göre;

 • 4A ve 4B kapsamındaki sigortalıların iş kazası ya da mesleğe bağlı olarak gelişen hastalıklarında iş gücü kaybının en az %60 olması gerekir.
 • Kamu çalışanları ise gerekli görülmesi halinde %60 güç kaybının altında da malulen emekliliğe hak kazanabilirler.

Engelli emeklilik hakkı, iş kazalarının yanı sıra toplumda sık görülen hastalıklar sebebiyle de doğabilir.

BAĞ-KUR Malulen Emeklilik Şartları

BAĞ-KUR’lular malulen emekli olabilmek için gerekli olan sağlık raporunu kendileri yaptırmakla yükümlüdür. İlk olarak il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvuru yapılmalıdır. Yetkili hastaneler yapılan sevkin ardından rapor süreci başlar.

BAĞ-KUR’lulardan malulen emekli olabilmek için yaş şartı aranmaz.

Buna rağmen;

 • 10 yıllık sigortalılık süresi ve
 • 1800 gün malullük sigorta primi ödenmiş olmalıdır.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olanlar için sigortalılık süresi aranmaz ancak sigorta prim ödemesi tamamlanmış olmalıdır. Genel Sağlık Sigortası dâhil prim borcu olanlar engelli emeklilik şartlarını taşısa dahi emekliliğe hak kazanamazlar.

Kadınlarda Malulen Emeklilik Şartı

Kadınlarda malulen emeklilik için sigorta giriş tarihi ve sigortalı olunan yaş hayati öneme sahiptir. Çalışmaya başladığı halde sigorta girişi yapılmamış kadınlar herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaştıkları zaman sigortalılık süreleri dolmadığı için malulen emekli olamayabilirler.

Kadın sigortalılarda “başka birinin bakımına muhtaç ağır engelli çocuğu” bulunanların prim ödeme gün sayısının ¼’ü kadarı toplam prime eklenir. Yine bu süre emeklilik yaş haddinden indirilir.

Erkeklerde Malulen Emeklilik Şartı

Sosyal mevzuata göre çalışma gücünde en az %60 kayıp yaşayanlar malulen emekli olabilirler.

 • Sağlık kurulu raporu olan
 • Prim ödeme gün sayısını dolduran ve
 • 10 yıllık sigortalı olan kişiler, iş gücü kaybını işe giriş tarihinden sonra yaşadıkları durumda erkeklerde malulen emeklilik şartına haiz olmuş sayılırlar.

Sigortalı çalışmanın hayati öneme sahip olduğu asla gözden kaçırılmamalıdır.

Malulen Emeklilik Yaşı

5510 sayılı kanunun 28.maddesinin 5.fıkrası gereği;

 • İş gücü kaybı sağlık kurulu raporuyla ispatlanmış olan sigortalı çalışanlar malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için prim süresini doldurmuş olma halinde “yaş şartı” aranmaksızın emekliliğe hak kazanabilirler.

Başka bir şekilde açıklamak gerekirse; engelli emekliliğinde yaş şartı aranmaz.

Malulen Emeklilik Avantajları

İşe başladığı ve sigortalı olduğu tarihten sonra iş kazası veya farklı bir nedenle iş gücü kaybı yaşayanlar malulen emekli edilirler. Bu kişiler yaşadıkları hak kayıplarını uygun görülen miktarda çalışmaya mecbur kalmadan gidermek için emekli aylığı alırlar.

Malulen Emeklilik Sorgulama

Malulen emeklilik sorgulama işlemini e-devlet sistemi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra “DYS Evrak Takibi” sayfasına giriş yapmanız yeterli olacaktır.

TIP 2 Diyabet Malulen Emeklilik

Şeker ve TIP2 Diyabet sorunu yaşayan sigortalının malulen emekliliğe hak kazanması için bu hastalığa bağlı olarak en az 3 organının bozulması şartı aranır.

Anksiyete Bozukluğu Malulen Emeklilik

Sağlık kurulu raporunda çalışma güç kaybı en az %60 olanlar, psikolojik veya psikiyatrik hastalığın tedaviye rağmen çalışmaya imkân tanımadığı ve işlevselliğin düzelmediği hallerde anksiyete bozukluğu malulen emeklilik hakkı doğurur.

Boyun Fıtığı Malulen Emeklilik

Çok ağır ve farklı sağlık sorunlarına neden olmadıkça boyun fıtığı malulen emeklilik hakkı doğurmaz.

Şeker Hastalığı Malulen Emeklilik

Şeker hastalığının en az 3 organı bozması halinde sigortalının engelli emeklilik hakkı oluşur. Sigortalı hastaların durumu SGK Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’nde detaylı olarak sınırlandırılmıştır.

Uyku Apnesi Malulen Emeklilik

Uykuda solunum bozukluklarına bağlı olarak PAP tedavisi alan ve sürece yeterli uyum sağlayamayan çalışanlar %35’e kadar iş göremezlik raporu alabilirler. Emeklilik için aranan şart en az %60’tır.

AORT Yetmezliği Malulen Emeklilik

Kalp hastalıkları malulen emeklilik kapsamındadır. Ancak başvuru sahibinin iş gücü kaybının en az %60 olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şartı aranır.

Hepatit B Emeklilik

Hepatit B hastalığında sigortalının siroz olması halinde iş gücü kaybı yaşadığı kabul edilir. Hepatit B taşıyıcıları askerden muaf olabilir ve engelli raporu alabilirler.

Kalp Hastası İçin Emeklilik

Kalp hastalarının malulen emekli olabilmek için iş gücü kayıplarını sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri istenir.

Aids İçin Emeklilik

AIDS malullük için geçerli hastalıklar listesinde yer alır.

Organ Nakli Emeklilik

Organ nakil durumu, engelli emeklilik için yeterlidir. Ancak hastaların iş gücü kayıplarını mutlaka alacakları sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri istenir. Yapılan son revize sonucunda böbrek nakli yaşayan hastaların iş gücü kaybı %40’tan %70’e çıkarılmış ve bu hastaların malulen emekli olabilmesinin önü açılmıştır.

İşitme Kaybı İçin Emeklilik

Malulen emeklilik hakkı için en belirleyici faktör, çalışma gücünün iş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda en az %60 oranında kaybettirmesidir. İşitme kaybına bağlı sağlık sorunu sebebiyle emeklilik için başvuru yapılabilir.

Tum Makaleyi Oku