Okul Öğrenci Yardım Parası Ne Kadar, Başvuru Şartları 2022

1 ay önce 82

Okul öğrenci yardım parası almak için okul yardım parası başvurusu Sosyal Hizmetler Merkezi ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan öğrenci yardım parası başvurularında dilekçe bulunmalıdır ve aynı zamanda diğer gerekli olan belgelerin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

Okul Yardım Parası Nedir?

Okul yardım parası, devlet tarafından öğrencilerin eğitim hayatlarında oluşan masrafların karşılanması ve eğitim yaşamlarında maddi güçlüklerin giderilmesi için sağlanmaktadır. Okul yardım parası, farklı isimler altında şartları sağlayan öğrenciler için verilmektedir.

En sık uygulanan sosyal ekonomik destek olarak da bilinen SED, bir diğeri ise şartlı eğitim yardımıdır. İki destek de temel olarak, maddi açıdan kötü durumda olan öğrencilere sunulan bir yardımdır. Sosyal Ekonomik Destek SED, ekonomik olarak kötü durumda olan ailelerin çocuklarına verilmekte olan bir yardım olup duruma göre sürekli veya geçici olarak verilebilmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sunulan bu desteğin temel amacı maddi açıdan çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamayacak olan ailelere destek olmaktır. İlkokuldan yükseköğrenime kadar verilen bu destek kapsamında aylık olarak eğitim desteği sunulmaktadır.

Bunun yanında şartlı eğitim yardımı da bir tür “eğitim destek fonu” olarak kabul edilmektedir. Çeşitli maddi nedenlerden dolayı çocuklarını okula gönderemeyen ailelere yönelik olarak sunulan bu destek sayesinde aileler çocuklarının okul masraflarını karşılayabilmektedirler.

Bu destek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu desteğin temel amacı kırtasiye masraflarının giderilmesi olup ilköğretimden lise çağında olan çocuklar için verilmektedir, yükseköğrenimi kapsamamaktadır.

Sosyal Ekonomik Destek SED’ten Kimler Yararlanabilir?

Okul yardım parası alabilecekler kişilere dair bazı şartlar bulunmaktadır. Okul yardım parasından yararlanmak için en önemli şart ailenin maddi durumunun kötü olmasıdır. Bunun yanında, koruyucu ailenin yanında bulunan çocuklar için de SED sağlanmaktadır.

Aynı zamanda doğal bir felaket sonrasında işini ve sağlığını kaybetmiş olan, geçirilen hastalık yüzünden iş gücü kaybı nedeniyle maddi kazanca sahip olamayan ailelerin çocukları için de bu destek sunulmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımının Şartları Nedir?

Şartlı eğitim yardımı almak için okul yardım parası şartları sağlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda okul destek parası alma şartları:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Yardım alınması için anne ya da yasal vasinin 18 yaşından büyük olması,
 • Yardım için başvuruda bulunmuş olan ailelerin ekonomik açıdan zayıf olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda gelir testi yapılmaktadır.
 • Aile üyelerinin halihazırda SGK sigortaları bulunmamalıdır.
 • Çocuğun eğitim hayatına düzenli olarak devam etmeyi sürdürmesi gerekmektedir.

Bu şartların sağlanması halinde de şartlı eğitim yardımı için başvuru yapılabilmektedir.

Okul Öğrenci Yardım Parası Ne Zaman Verilir?

Eğitime destek paraları yardımı yapan kurumların belirlediği günlerde bildirilen hesaba yatmaktadır. Bu günler kurumdan kuruma değişiklik gösterebilmektedir. Ancak okul yardım parası zamanı her kurumda başvuru yapıldığı andan itibaren başlatılır.

Okul Parası Yardımından Kimler Yararlanabilir?

Her kurumun verdiği destekte yararlanabilecek kişiler için özel şartlar aranabilmektedir. Ancak her kurumdan verilen destekten yararlanmak için ortak özelliklere sahip kişiler vardır.

Genel olarak okul parası yardım şartları şunlardır:

 • Eğitim hayatına devam eden öğrenciler,
 • Öğrencinin ailesinin maddi açıdan zayıflığının bulunması,
 • Olağanüstü afetlerle karşı karşıya kalmış kişilerin çocukları,
 • Koruyucu aile yanında bulanan kimsesiz çocuklar,
 • Ailenin geçimini sağlayan kişinin iş kazası veya herhangi bir kaza ya da hastalığa yakalanarak geçici olarak çalışamayacak olması.

SED Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

SED başvurusu yapmak için gerekli evraklar şunlardır:

 • Başvuru yapıldığını beyan eden dilekçe: Dilekçe, sade ve anlaşılır bir dil ile yazılmalıdır. Dilekçede SED imkânlarından yararlanmak istendiği vurgulanmalıdır.
 • Kimlik kartı fotokopisi
 • Sağlık durumunu gösteren belge,
 • Gelir durumunu gösteren belge,
 • Çalışmayanlar için İŞKUR’a başvuru yapıldığını gösteren belge ile başvuru yapılmaktadır.

Bu desteğin en büyük farkı çalışma gücünün çeşitli nedenlerden ötürü kaybolması ve buna bağlı olarak geçici iş kaybı yaşandığı dönemde aileler için sunulan bir destek olmasıdır. Aile üyelerinin iş bulması sonucunda destek kesilmektedir.

Ancak iş buluncaya kadar çocuklarının eğitim yaşamlarında herhangi bir maddi sorun oluşmaması için destek sunulmaya devam etmektedir. Bu destek yüksek öğrenimde okuyanlar için de sağlanmaktadır. Yüksek öğretimde okuyalar ya da 18 yaşını doldurmuş olanlar kendileri de başvuru yapabilirler.

Öğrencinin kendisinin başvuru yapması halinde çalışma durumuna bakılmaz, ailesinin geçim durumuna bakılır. Ailesi geçici olarak işsiz kalmış ve iş arıyorsa, bu durumda öğrenci gerekli belgeler ile başvuru yaparak destekten yararlanabilmektedir.

Şartlı Eğitim Yardımı Başvurusunda Gerekli Evraklar

Şartlı Eğitim Yardımı başvurusu sırasında gerekli belgeler şunlardır:

 • Çocuğun ve yardıma başvuru yapan kişinin kimlik bilgileri,
 • Çocuğun eğitim almakta olduğu okuldan temin edilmiş öğrenci belgesi,
 • Ailenin muhtaç olduğunu bildiren belge,
 • Şartlı eğitim ve sağlık yardımı takip formu,
 • Hane başvuru kayıt formu

Bu destek eğitim masraflarının yanında çocuğun sağlık giderlerinin karşılanması için de sağlanmaktadır. Bu bakımdan öğrenci yardım parası başvurusu esnasında sağlık yardımı takip formunun doldurulması da önem taşımaktadır.

Belgeler arasında özellikle ailenin muhtaç durumda olduğunu gösteren belge oldukça önemlidir. Gelir testi belgesinin temin edilmesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından da yapılabilmektedir. Gerekli belgeler aynı zamanda vakıf tarafından temin edilmektedir.

Bu bakımdan vakfa başvuru esnasında verilecek olan formları kullanabilirsiniz. Başvuru esnasında kimlik önemli olduğundan kimliğiniz bulunmuyorsa öncelikle kimlik işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir.

Okul Yardım Parası Alabilecek Olanlar Kimlerdir?

Okul yardım parasından yararlanabilecekler aşağıdaki gibidir:

 • Maddi durumu kötü olan ve ekonomik durumu sebebi ile çocuklarını okutmakta zorluk çeken aileler ve yakınları okul yardım parası talep edebilir.
 • Koruyucu aile yanında bulunan çocukların yararlanabileceği bir destektir.
 • Doğal afet, hastalık ya da geçirilen herhangi bir kaza sebebi ile hem kendisinin hem de ailesinin ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda olanların çocukları okul yardım parasından yararlanabilir.
 • Hayati tehlike, ölüm ve ameliyat durumu ile karşı karşıya kalanların yararlanabilecekleri bir destektir.
 • Sosyal hizmet kuruluşlarından ya da bakım evlerinden yaş sınırına ulaştığı için ayrılan ve iş ve meslek kurslarına ya da eğitimlerine devam edenler, okul yardım parası başvurusu yapabilirler.

Okul Yardım Parası Başvuru Şartları Nelerdir?

Okul yardım parası alma koşulları aşağıda verilmiştir:

 • Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları istenir.
 • Başvuru sahibinin 18 yaşından büyük olması gereklidir. Bu sebeple 18 yaşını doldurmuş olan yükseköğretim öğrencileri kendileri başvuru yapabilirler. Ancak 18 yaşından küçük olan öğrencilerin 18 yaşını doldurmuş olan ebeveynlerinin ya da yasal vasilerinin başvuru yapmaları beklenir.
 • Okul yardım parası başvurusu yapan ailelerin maddi durumlarının kötü olması gereklidir. Gelir testi kapsamında gelir şartını karşılayıp karşılamadıkları kontrol edilir.
 • Aile üyelerinin hali hazırda SGK kapsamında çalışmıyor olması gereklidir.
 • Okul yardım parası alacak olan çocuğun düzenli ve devam ettiği bir eğitim hayatının olması gereklidir. Bunu da belgeleyebiliyor olması istenir.

Okul Yardım Parası Başvuru Evrakları Nelerdir?

Okul yardım parası başvuru belgeleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Sosyal Ekonomik Destek kapsamında okul yardım parası için başvuru yapıldığını gösteren dilekçe istenir. Dilekçenin sade, anlaşılır ve dilekçe kurallarına uygun olması gereklidir. Dilekçede okul yardım parasından yararlanılmak istendiği net bir şekilde belirtilmelidir.
 • Çocuğun ve ebeveynlerinin kimlik belgesi talep edilir.
 • Okul yardım parası alacak olan çocuğun öğrenci kimlik kartı sunulmalıdır.
 • Ailenin haneye giren toplam geliri belgelemesi gereklidir.
 • Ebeveynler eğer çalışmıyorlarsa, İŞKUR’a başvuru yaptıklarına dair belge sunmaları istenir.
 • Çalışma gücünü çeşitli nedenlerden dolayı kaybetmiş olan ailelerin sağlık raporu ile bu durumu başvuru esnasında belgeleyebiliyor olmaları gereklidir.

Başvuru yapan öğrenci eğer yükseköğretim öğrencisiyse, 18 yaşını doldurmuş olduğu ve başvurusunu kendi yaptığı için ailesinin gelir ve çalışma durumunu belgelemesi talep edilmez. Başvuru yapan 18 yaşından küçük olan çocuğun ailesi olduğunda ailenin gelir ve çalışma durumunu belgelemesi istenir.

Okul Yardım Parası Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Okul yardım parası başvuru zamanı; 1 Ekim ile 31 Ocak tarihleri arasındadır. Yaklaşık olarak okulların açılma tarihlerinde okul yardım parası için başvurular da açılır. Müracaat dönemi içerisinde başvuru yapmış olanların okul yardım paraları dönemin başından itibaren verilmeye başlanır.

Müracaat dönemi sonlandıktan sonra da okul yardım parası için başvuru yapılabilir. Ancak başvurular onaylanır ise verilecek olan okul yardım parası başvurunun yapıldığı ayı takip eden ay itibari ile ödenmeye başlar.

Okul Yardım Parası Başvuru Merkezleri Nerelerdir?

Okul yardım parası başvuru yerleri şunlardır:

 • Sosyal Hizmetler Merkezi
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri

Yukarıdaki kurumlara gerekli belgeler ile başvuru yapmadan önce, e-devlet sisteminden ön başvuru oluşturulup kayıt sonunda çıktısı alınan belge ile başvuru yapılabilir.

E-Devlet Okul Öğrenci Yardım Parası Başvurusu

Eğitim yardımı çeşitli devlet kurumları aracılığıyla okuyan öğrenciye veya ailesine yapılan bir sosyal yardım türüdür. Birden fazla çeşidi olan okul yardımı için temel olarak maddi yetersizlik şartı aranmaktadır.

Her yardımın başvuru yapılacağı kurumlar değişiklik göstermekle birlikte genel olarak şu adımlar ile gerçekleştirilir:

 • E-Devlet üzerinden ön başvuru formu doldurulur (bazı destekler için doğrudan müracaat istenebilmektedir).
 • Gerekli belgeler ilgili kuruma bildirilir.
 • Başvuru yapan aile ilgili kurum tarafından soruşturma ve mercek altına alınır.
 • Soruşturma sonrası uygun şartları sağlayan ailelere yardım parası bağlanır.
 • Eğitim yardım parası verilen yardım türüne, ailenin sosyal durumuna ve çocukların eğitim seviyesine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Eğitim Öğretim Yardım Talebi başvuru esnasında sizden “Talep Türü” seçmeniz istenmektedir. Burada başvuruyu kendiniz için mi ? çocuklarınız için mi yaptığınızı belirtip “Başvur” linkine tıklamanız yeterli olacaktır.

Okul Yardım Parası Başvurusu Nasıl Değerlendirilir?

Okul yardım parası başvuru değerlendirmesi için kurum verilen bilgilerin doğruluğunu araştırır, inceler ve raporlar. Ailenin gelir durumu, mal varlığı, bölgesel ve çevresel şartlar, çocukların okula devam durumu, çocukların korunma ihtiyaçlarının olup olmaması, aile bireylerinin birbirleriyle iletişimlerinin nasıl olduğu ve nüfus kayıt bilgileri gibi bilgilerin doğruluğu teyit edilir.

Bakanlık ve kamu kurumları kapsamında sistemlerden yapacakları sorgulamalar sonucunda başvurunun uygun olduğuna kanaat getirilir ise, başvuru onaylanır. Aile okul yardım parası almaya uygun görülmez ancak maddi durumunun da yeterli olmadığı tespit edilir ise; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yönlendirmeleri yapılır.

Okul Yardım Parası Başvuru Durumu Sorgulama

Okul yardım parası sorgulaması yapmak için takip edilmesi gereken adımlar aşağıdadır:

 • E-devlet sistemine giriş yapılmalıdır.
 • Hizmet alınabilecek kurumlar içerisinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tercih edilmelidir.
 • Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama butonuna tıklanmalıdır.
 • Açılan sayfadan kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra hangi yardımdan ne kadar süre ile yararlanıldığı ve okul yardım parası kapsamında ne kadar ödeme yapıldığı görülebilir.

Okul Yardım Parası Ödemesi Nereden Çekilir?

Okul yardım parasının yatırıldığı hesap, başvuru esnasında başvuru sahiplerinin verdiği hesaptır. Kurumların belirledikleri günler kapsamında her ay verilen hesaba okul yardım parası ödemesi yapılır.

2022 Okul Yardım Parası Ne Kadar?

SED kapsamında sunulan okul yardım parası tutarı eğitim kademelerine göre farklılık taşımaktadır.

2022 SED yardım parası tutarları şu şekildedir;

 • Okul öncesi çocuk için 1.586 TL
 • İlköğretime devam eden çocuk için 2.376 TL
 • Ortaöğretime devam eden çocuk için 2.530 TL
 • Ortaöğretim seviyesinde olup açıktan öğretim gören çocuk için 1.950 TL
 • Yüksek öğretime devam eden çocuk için 2.842 TL destek verilmektedir.
 • İki okuyan çocuk için : 4.753 TL

2022 Şartlı Eğitim Yardımı Parası Ne Kadardır?

Şartlı eğitim parası, SED’ten farklı olarak, sadece kırtasiye masraflarını karşılamaya yöneliktir. Bu nedenle diğer eğitim fonlarına göre daha cüzi miktarlarda ödeme yapılmaktadır. Ödeme miktarı çocuğun cinsiyetine ve okuduğu kademeye göre değişiklik göstermektedir.

2022 yılı şartlı eğitim parası şu şekildedir:

 • İlköğretim erkek çocuk: 45 TL,
 • İlköğretim kız çocuk: 50 TL,
 • Ortaöğretim erkek çocuk: 60 TL,
 • Ortaöğretim kız çocuk: 70 TL.

Okul Yardım Parası Maaş Ödemesi Gibi Devamlı Verilen Bir Yardım Mıdır?

Okul yardım parasının devamlılığı yoktur. Ailelere ekonomik durumlarını iyileştirme çabası gösterdikleri süreçte zarar görmemeleri ve çocuklarının eğitim hayatlarının bundan etkilenmemesi için verilen bir yardım parasıdır.

Maaş ödemesi olmadığı için ailelerin bu süreçte maddi durumlarını okul yardım parasına ihtiyaç duymayacak hale getirmeleri beklenir. Daha önce yardım almış olanlara yeniden hak doğmadığı gibi ekonomik durumlarını yeterli hale getiren ailelerin de okul yardım parası desteği kesilir.

Okul Yardım Parası Alan Aileler Hangi Periyotlarda Kontrol Edilir?

Okul yardım parası alanların izlenme sıklığı, üç aylık periyotlardır. Verilen yardım parasının çocukların eğitimi için amacına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ve sosyologdan oluşan bir ekip kontrol eder.

Ailenin bu desteğe ihtiyacının bulunmadığı ya da desteğin amacına uygun şekilde kullanılmadığı tespit edilir ise, destek otomatik olarak kesilir.

Okul Yardım Parasına Haciz İşlemi Yapılabilir Mi?

Okul yardım parasının haczedilmesi, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 29’uncu maddesi kapsamında mümkün değildir. Banka eğer bu yardım parası için haciz işlemi başlatır ise, okul yardım parası alan aileler haczin iptalini isteme hakkına sahiptirler. Resmi bir dilekçe ile yardım parası üzerinden haczi kaldırabilirler.

Okul Yardım Parasını Haksız Yere Aldığı Tespit Edilenlere Uygulanan Cezai İşlemler Nelerdir?

Okul yardım parası için cezai işlemler; yalan beyanda bulunan, resmi belgeleri değiştiren, sahte evrak düzenleyen ailelere uygulanır. Genel hükümler kapsamında haklarında işlem yapılır. Haksız yere aldıkları okul yardım parasının iadesi talep edilir ve eğer parayı geri ödemezlerse haklarında adli ve idari işlem başlatılır.

Şartlı Eğitim Yardımı İle Okul Yardım Parası Aynı Mıdır?

Okul yardım parası ve şartlı eğitim yardımının farkı vardır. SED yani sosyal ve ekonomik destek kapsamında maddi durumu kötü olan ailelerin çocuklarına eğitim masraflarının tamamı için okul yardım parası verilir.

Ancak maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarının sadece kırtasiye masraflarının karşılanması için şartlı eğitim yardımı yapılır. Okul yardım parası aylık olarak yatırılırken şartlı eğitim yardımı toplu olarak bir ay içerisinde ödenir.

T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ayın 24’ü ile 28’i arasında bir zaman diliminde ödeme yapılır. Ödenecek olan şartlı eğitim yardımı, çocuğun cinsiyetine ve eğitim kademesine göre farklılık gösterir.

Okul Yardım Parası Ödemesi Yapan Bütün Kurum ve Kuruluşlar Nelerdir?

Okul yardım parası veren kurum ve kuruluşlar hem devlet hem de özel olmak üzere oldukça fazladır. Burs programlarına kayıt olunabilecek veya eğitim masraflarının karşılanabilmesi için yardım talep edilebilecek kurum ve kuruluşlar şöyledir:

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
 • Burs veren vakıf ve dernekler
 • Okulların öğrenci bursları
 • Ticari kuruluşların verdiği burslar
 • Bireysel olarak burs veren hayırseverler

Bir kurumdan düzenli olarak eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde burs alan öğrenciler, eşzamanlı olarak okul yardım parası almaya devam edemezler.

Okul Yardımı Veren Kurumlar Nelerdir?

Türkiye’de okula destek bursu veren birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bunları devlet veya özel kuruluşlar olarak ikiye ayırmak mümkündür.

Devlet bünyesinde okul yardımı veren kurumlar şunlardır:

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü

Devlet kurumları dışında özel kurum ve kuruluşlar da yıl içinde farklı tarihlerde burs programları açabilmektedir. Genel olarak burs veren kurum ve kuruluşlar şu şekildedir:

 • Çeşitli vakıf ve dernekler,
 • Okulların verdiği öğrenci başarı bursları,
 • Ticari kuruluşların burs programları,
 • Bireysel hayırseverler.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Eğitim Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bursları, diğer kurumlardan farklı olarak sadece yüksek öğrenim gören üniversite öğrencilerine verilmektedir. Başvuru şartları ve süresi her yıl öğretim yılı başında kurum tarafından ilan edilmektedir.

İnternet üzerinden başvurular tamamlanmaktadır. Başvuruların incelenmesi ardından öğrencilerin ailelerinin maddi durumlarına göre geri ödemesiz burs veya geri ödemeli kredi sağlanmaktadır. KYK bursu, başarısızlık durumu ya da adli ve disiplin cezaları olmadığı takdirde üniversite eğitimi boyunca devam etmektedir.

2022 Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Eğitim Yardımı Parası Ne Kadardır?

2022 KYK ücretleri ocak ayında zamlı olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılmaktadır. Her ayın 6’sı ila 10. günü arası yatırılan burs ve krediler zamdan sonra şu şekilde ödenmektedir:

 • Lisans: 850 TL
 • Yüksek Lisans: 1.700 TL
 • Doktora: 2.550 TL

SED Yardımı Her Ay mı Yatıyor?

Sosyal Ekonomik Destek’in süreli veya geçici olmak kaydıyla yatırıldığı Bakanlık tarafından nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destekler ihtiyaç sahiplerine yılda bir, en fazla 2 defa yapılmaktadır.

Bununla birlikte süreli ekonomik destek olarak verilen yardım da onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.SED yardımı maddi destek olarak yılda 1 defa ya da en fazla 2 defa yapılmaktadır. Ancak süreli ekonomik destek her ay yapılmaktadır.

Devletin Verdiği Sosyal Ekonomik Desteğin Hedefleri Nelerdir?

Devletin verdiği sosyal ekonomik desteğin amaçları aşağıda belirtilmektedir:

 • Maddi destekler,
 • Rehberlik hizmetleri,
 • Yardım yapan kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanması, yardımların verimli şekilde yapılmasının sağlanması,
 • Korunmaya muhtaç durumda olan çocuklara ve gençlere yönelik olduğundan bütçe imkanları ile çocuk ve gençlere öncelik verilmesi ve desteğin ulaşmasında kontrol sağlanması,
 • Maddi desteğe ihtiyaç duyan çocukların en kısa sürede ekonomik desteğin sağlanması,
 • Destek talebinde bulunanların engelleri olmaması durumunda meslek edindirme kurslarına ve İŞKUR’a a yönlendirilmesi,
 • Sağlık problemi olan çocuklara öncelik verilmesi,
 • Sosyal Ekonomik Destekile ekonomik desteğe ihtiyaç duyan çocukların bu destekten yararlanarak ailelerin yanında kalmalarının sağlanması,
 • Maddi olanaksızlıklar nedeniyle okullarından ayrılan öğrencilerin, okullarına dönmelerinin sağlanması hedeflenir.

Okuyan Öğrencilere Sosyal Ekonomik Yardımı 2022 ’de Ne Kadar Olacak?

Sosyal Ekonomik Destek yardımı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen memur maaş katsayıları ile belirlenmektedir. Bu yardım tutarları o yıl geçerli olacak olan katsayıya göre düzenlenmektedir. SED yardımı 2022 yılında Aile Çalışma Bakanlığı tarafından aranan şartları sağlayanlara en fazla 2 çocuğa 1 yıl boyunca en az 1.586,11 TL öğrenci yardım parası verilmektedir.

Kaymakamlık Para Yardımı Nasıl Alınır, Dilekçe Örneği

Devlet Elektrik Desteği Para Yardımı Başvurusu ve Sorgulama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Maddi Yardım Başvurusu

Tum Makaleyi Oku