Olağan Genel Kurul duyurusu

3 aylar önce 14

Dernek yönetim kurulunun 2021/2 sayılı kararıyla alınan olağan genel kurulunda salt çoğunluk sağlanamamış , 2021/3 sayılı kararıyla alınan olağan genel kurulunun ise pandemi nedeniyle ertelenmesi nedeniyle , Dernek yönetim kurulumuzun 2021/5 sayılı kararıyla 17.06.2021 tarihinde , aynı saat ve yerde (Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Yemekhane – Adres: İnönü Cad. No:103\A Battalgazi\MALATYA) , aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem

1-) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

2-)Başkanın açılış konuşması

3-)Divan heyetinin seçilmesi

4-)gelir-gider durumu ve faaliyet raporlarının okunması

5-)Yönetim kurulunun ibrası

6-)Dernek organlarının seçilmesi

7-)Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile Dilek ve temennilerin görüşülmesi

8-)Kapanış

Tum Makaleyi Oku