Sabah Duası Okunuşu, Her Sabah Kalkınca Okunacak Dualar ve Sureler

2 aylar önce 1439

Sabah duası uyandığında Allah'a (C.C) şükretmek ve verdiği nimetlerden ötürü dua etmek isteyenler tarafından araştırılan başlıklardan birisidir. Sabah duası okuyarak işlerinin yolunda gitmesi için Allah'tan yardım istemek önemlidir. Hadis kaynaklarında da sabah kalkınca okunacak dualar hakkında bilgiler yer alır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) sabah okunmasını tavsiye ettiği dualar da büyük önem taşıyor. Peki, sabah duası nedir, sabah kalkınca hangi dualar okunur?

Sabah Duası Okunuşu

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) kızı Hz. Fâtıma'ya (r.a.) sabah akşam okumasını tavsiye ettiği şu dua, ebedî hayat kaygısı taşıyan insanların Allah'a nasıl sığınmaları gerektiğini göstermektedir:

Sabah Duası Türkçe Anlamı

"Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah'ım! Sen'in rahmetine iltica ediyor ve Sen'den yardım diliyorum. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile olsa nefsimle baş başa bırakma!" (Hâkim, I, 730)Hz. Osman'dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) Efendimiz şöyle buyurdu:

Sabah Duası Okunuşu

"Kim akşamleyin üç defa aşağıdaki duayı okursa, sabaha kadar ona ânî bir belâ isâbet etmez. Kim de bunu sabah üç kere okursa, akşama kadar ona ânî bir belâ isâbet etmez." (Ebû Dâvûd Edeb 101/5088; Tirmizî, Deavât 13)

"Bismillahillezî lâ yedurru mea'smihî şey'ün fi'l-ardı velâ fi's-semâ' ve hüve's-semîu'l-alîm."

Sabah Duası Türkçe Anlamı

İsmini zikredince yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın isminden yardım talep eder, onunla korunurum. O her şeyi işitir ve bilir.

Sabah Kalkınca Okunacak Dua

"Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur."

Sabah duasının Türkçe anlamı ise şu şekildedir;

"Allah'ım senin yardımınla sabaha ulaştık, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımın sayesinde diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (ahirete) varış sanadır.

Dua Nedir?

Dua, Allah'a (C.C) seslenmek ve ondan yardım dilemektir. Duanın ana hedefi Allah'a halini arz etmesi ve O'na niyazda bulunmasıdır.

Tum Makaleyi Oku