SGK Borçlarına Yeni Yapılandırma İmkânı

3 aylar önce 17

Kıymetli Okuyucularım;

21 Mayıs 2021 Tarih, 2/3622 Esas Nolu “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” ile işverenlerin ve vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

Bilindiği üzere 17 Kasım 2020 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 7256 Sayılı Kanun ile SGK’ya olan borçlara yapılandırma imkânı getirilmişti. Ancak ilgili yapılandırmaya ilişkin taksitlerinin ödenememesi nedeniyle; ayrıca 7256 Sayılı Kanun’un Kapsamından sonraki dönemlerde borcu bulunan vatandaşların da yapılandırmadan faydalanabilmesi amacıyla Meclis’e yeni bir borç yapılandırmasına ilişkin Kanun Teklifi sunulmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yeni Kanun Teklifinde SGK borç yapılandırmasına ilişkin öne çıkan başlıklara değinecek olursak;

-2021 Nisan ayı ve öncesine ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi, emeklilik keseneği, Kurum karşılığı, sosyal güvenlik destek primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi borçları,

-30.04.2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin borçlar,

-30.04.2021 tarihinden önce (Bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları,

-Bu yapılandırma kapsamına giren borçların asılları ödenmiş; ancak fer’ileri (yani gecikme cezası ve gecikme zammı gibi borçlar) ödenmemişse, aslı ödenmiş olan bu fer’i borçlar,

-2021 Nisan ayı ve öncesine ait 5510 Sayılı Kanun’un 60-1/(g) kapsamında GSS (Genel Sağlık Sigortası) borçları,

-30.04.2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) bitirilmiş ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile 30.04.2021 tarihinden önce (Bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin kesinleşmemiş idari para cezaları,

-Bağkur sigortalıların muhtelif Kanunlarla durdurulan sigortalılık süreleri nedeniyle ödeyemedikleri prim borçları (durdurulan bu süreleri ihya ile hizmetten saydırma imkânı getirilmiştir)

Yapılandırma kapsamına alınmıştır.

-Yapılandırma için son başvuru tarihi 31.08.2021 (Bu tarih de dahil olmak üzere), yapılandırılan borcun ilk taksit ödemesinin yapılabileceği son tarih ise 31.10.2021 (Bu tarih de dahil olmak üzere) olarak belirlenmiştir. (İlgili süreleri 1 ay uzatabilme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir.)

-Ödemeler peşin ya da 6-9-12-18 ay eşit taksitli şekilde yapılabilecektir. (Taksit ödemeleri ikişer aylık dönemler halinde yapılacaktır. Yani 12-18-24-36 ay vade öngörülmektedir.)

İlgili Kanun Teklifi henüz Kanunlaşmamış olup, gerek Komisyonda gerekse Genel Kurul’da taslak metinde değişiklikler olabilecektir.

Ana hatlarına değindiğimiz bu yapılandırma Kanununun esasen 7256 sayılı Kanunda öngörülen yapılandırma şartlarından ödeme koşulları bağlamında bariz bir farkı yoktur. İçinde bulunduğumuz pandemi şartlarında birçok işverenin Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği ile işletmesini ayakta tutmaya çalıştığı bir dönemde, Kanun teklifinde öngörülen taksit ödeme sürelerinin daha ileri bir tarihe ötelenmesi ve vadenin daha uzun süreye yayılması gibi birtakım kolaylıklar getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 7256 sayılı Kanun ile getirilen yapılandırma gibi bu yapılandırmadan da istenilen sonuç alınamayacak, üstelik yapılandırmadan istenilen sonuç elde edilememesine rağmen SGK birimlerinde yapılandırma yüzünden oluşan yoğunluk ile salgın riski artacak, hem vatandaşlar/ işverenler hem de memurlar açısından gereksiz emek ve zaman kaybı oluşacaktır.     

SGK Borçlarına Yeni Yapılandırma İmkânı yazısı ilk önce Sgk Gündem üzerinde ortaya çıktı.

Tum Makaleyi Oku