SGK İş Göremezlik Rapor Ödeneği Nasıl Alınır

2 aylar önce 106

SGK iş göremezlik rapor ödeneği işçi gelir kaybını önlemek adına ödenmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirtilen şartların sağlanması halinde yapılan ve rapor parası olarak bilinen iş göremezlik ödemeleri, meslek hastalığı ya da iş kazası geçirilmesi durumunda yaşanan maddi kayıp yaşanma riskini ortadan kaldırıyor.

SGK tarafından yetkilendirilen sağlık kuruluşları ve hekimlerden alınmış raporlar doğrultusunda verilen sürekli ve geçici iş göremezlik raporu ödeneği ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için bir araya getirdik.

İş Göremezlik Ödeneği Nedir?

İş göremezlik ödeneği iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle çalışamayacak duruma gelmiş işçilerin maddi kayıplarını önlemeye yönelik tanımlanan ödenektir. 4A ve 4B sigortalılık statüsüne tabi çalışanlar için tanımlanan ödenek, iki kategori altında verilir.

İş göremezlik ödenekleri şu şekilde ikiye ayrılır:

 1. Geçici iş göremezlik ödeneği
 2. Sürekli iş göremezlik ödeneği

Geçici İş Göremezlik Nedir?

Geçici iş göremezlik sigortalı çalışanların geçirdikleri iş kazaları, meslek hastalıkları ya da hastalık ve analık gibi haller nedeniyle geçici olarak çalışamamaları durumudur. Geçici çalışamama durumunun oluşabilmesi için SGK tarafından yetkilendirilmiş hekim veya sağlık kurullarından istirahati öngören rapor alınmış olması gereklidir. Kriterlere uyan sağlık kuruluşları ya da hekimlerce verilen raporlar doğrultusunda sigortalı, raporda belirtilen istirahat süresince geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilir.

Sürekli İş Göremezlik Nedir?

Devamlı iş göremezlik sigortalı çalışanın meslekte kazanma gücünden yoksun olması durumudur. İşçi, geçirdiği iş kazası ya da meslek hastalığı ardından yapılan tedavi sonrası tamamen iyileşemez ve çalışma gücünden yoksun kalırsa, sürekli iş göremezlik nedeniyle bağlanacak gelire hak kazanır.

Meslekte kazanma gücünün kayıp oranı ise yayımlanmış “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği” içinde yer alan cetvele göre belirlenir. Kayıp oranlarına göre bağlanacak sürekli iş göremezlik geliri ikiye ayrılır:

 • Sürekli Kısmi İş Göremezlik Geliri: Meslekte kazanma gücünün %10 ile %99,9’u arasında yitirilmesi durumunda bağlanır.
 • Sürekli Tam İş Göremezlik Geliri: Meslekte kazanma gücünün %100’ünü (tamamını) yitiren işçilere bağlanır.
iş göremezlik rapor ödeneği

SGK’dan İş Göremezlik Raporu Nasıl Alınır?

İş göremezlik raporu almak için SGK tarafından yetkilendirilmiş hastane, sağlık ocağı ya da hekimlere müracaat edilmesi gereklidir. Çalışan herhangi bir hastalık, gebelik hali ya da iş kazası gibi durumlar nedeniyle çalışamadığında uzan doktordan iş göremezlik raporu alabilir.

Alınan rapor doğrultusunda iş göremezlik ödeneğinden yararlanılması için işveren, e-rapor sistemine en geç 5 gün içinde bildirimde bulunmalıdır. Bu nedenle alınmış raporların işçi tarafından en kısa sürede işverene ulaştırılması gereklidir.

E-Devlet İş Göremezlik Raporu Sorgulama

E-Devlet’ten rapor sorgulaması Sağlık Bakanlığı hizmet menüsü altında yer alan “İstirahat Raporları Sorgulama” sayfası ya da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet menüsü altında yer alan “4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Görme” sayfaları üzerinden yapılır.

Sorgulama için TC kimlik numarası ile birlikte e-Devlet şifresi gereklidir. E-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşlarımız, en yakın PTT şubesine müracaat ederek 2 TL işlem ücreti karşılığında kapalı zarfta şifrelerini almaları gereklidir. Şifresini alan vatandaşlarımız E-Devlet’ten istirahat raporu görüntülemesi için sırası ile şu işlemleri tamamlamalıdır:

 1. Rapor sorgulama adresini kullanarak “İstirahat Raporları Sorgulama” sayfasına ulaşın.
 2. Ulaştığınız sayfada işleme devam edebilmek için “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayın.
 3. T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi kullanarak E-Devlet giriş işlemini tamamlayın.
 4. Açılan sayfada alınan son raporlarınız görüntülenir. Sorgulama yaptığınız raporun detaylarına “Raporu Görüntüle” butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İş göremezlik raporu sorgulaması için SGK hizmet menüsü kullanıldığında ise yapılacak işlemler şu şekildedir:

 1. 4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme adresine giriş yaparak “4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Görme” sayfasına ulaşın.
 2. Kimlik doğrulama yaparak sorgulama sonucuna ulaşın.
 3. İlk sekmede ödenen rapor paralarına ilişkin bilgi yer alır.
 4. “Raporlar” sekmesine geçiş yaparak ayakta ya da yatarak tedaviye yönelik verilen raporlarınızın bilgisine ulaşabilirsiniz.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ne Kadar?

Geçici iş göremezlik rapor parası 2022 yılında zamlandı. Hatırlanacağı üzere geçici iş göremezlik ödemeleri ayakta tedavilerde günlük kazancın üçte ikisi, yatarak tedavilerde ise günlük kazancın yarısı olarak ödenmektedir. Yapılan son zamla birlikte prime esas kazancı asgari ücret kadar olan çalışan için ayakta tedavilerde 111 lira 20 kuruş, yatarak tedavilerde ise 83 lira 40 kuruş rapor parası ödenecek.

geçici iş göremezlik ödeneği

İş Göremezlik Ödeneği Ne Zaman Yatar?

İş göremezlik ödemeleri SGK tarafından yapılan inceleme ve verilen onay ardından PTT’ye yatırılır. Ödemeler, SGK’ya işverence yapılan bildirimi takip eden 15 günlük süre içinde tamamlanır. En geç 15 gün içinde çalışanın hesabına yatırılan rapor parasının 2 ay içinde alınması gereklidir.

İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Alınır?

İş göremezlik ödeneğinden yararlanmak için SGK tarafından belirlenen mevzuat şartlarına uygun hareket edilmelidir. SGK tarafından belirlenen mevzuat ise iş göremezlik ödeneğinden yararlanılması için çalışanlar şu şekilde hareket etmelidir:

 1. Çalışan, SGK tarafından yetkilendirilen sağlık kuruluşlarına müracaat ederek istirahat raporu almalıdır.
 2. Çalışan, raporunu en hızlı sürede işverene teslim etmelidir.
 3. İşveren, en geç 5 gün içerisinde raporu e-rapor sistemine bildirmelidir.
 4. SGK tarafından yapılan ve en geç 15 gün içinde sonuçlandırılan değerlendirme süreci beklenmelidir.
 5. Değerlendirme sürecine ilişkin bilgi almak ve rapor parası ödendi bilgisine ulaşmak için E-Devletten rapor parası sorgulama yapılmalıdır.
 6. Ödemenin yapıldığı bilgisi alınması halinde PTT şubelerinden en geç 2 ay içinde ödemeler alınmalıdır.

İş Göremezlik Ödeneği İçin Sigortalılık Süresi Hesaplanırken Dikkate Alınmayan Durumlar

İş göremezlik hesaplamasında hesap dışı tutulan süre alınan rapor nedeniyle kesinti yapılmayan 2 gündür. 2 güne kadar alınmış raporlarda işveren tarafından çalışandan herhangi bir kesinti yapılamamaktadır. Yapılan ödemeler ise bu 2 günün ayıklanması ardından kalan sürelerin, günlük ücrete göre belirlenen ödenek tutarı ile çarpılması ile hesaplanır.

İş göremezlik ödeneği hesaplaması şu şekilde yapılır:

 1. 3 aylık brüt kazanç ve 3 aylık son prim günleri ayrı ayrı ücretlendirilir.
 2. 3 aylık brüt kazanç, 3 aylık prim gününe bölünür.
 3. Elde edilen sonuç, rapor gün sayısından 2 düşülerek, bulunan rakam ile çarpılır.

SGK İş Göremezlik Ödeneği Alma Şartları

SGK iş göremezlik ödeneğinde belirlenen koşullar şu şekilde sıralanabilir:

 1. İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıllık sürede, en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminin bildirilmiş olmalıdır.
 2. Rapor başlangıç tarihinde, sigortalılık devam ediyor olmalıdır.
 3. Alınan raporun, SGK tarafından yetkilendirilen hekim ya da sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olmalıdır.

İş Göremezlik Rapor Ödeneği Başvurusu

İş göremezlik ödeneği başvuruları gerekli şartları sağlayan çalışanların aldıkları raporları işyerlerine teslimi ile başlar. Alınan raporların SGK’ya en geç 5 gün içinde işveren tarafından ulaştırılması gereklidir.

Bu nedenle sigortalı, iş göremezliği nedeniyle SGK yetkili hekim ya da kurumları zaman kaybetmeden işyerine ulaştırmalıdır. İşveren, e-rapor sistemine en geç 5 gün içinde rapora girerek ve iş göremezlik rapor ödeneği başvurusu tamamlanmış olur.

iş göremezlik rapor başvurusu

SGK İş Göremezlik Ödeneği Nereden Çekilir?

İş göremezlik ödeneğini çekmek için SGK onayının tamamlanması beklenmelidir. SGK tarafından incelenen ve ona verilen ödemeler, PTT şubelerine yatırılır. Çalışanlar, iş göremezlikleri nedeniyle hak ettikleri rapor paralarını PTT şubelerinden çekebilirler.

İş Kazası İçin Alınan İş Göremezlik Rapor Parasının İstisnası Nedir?

İş kazalarında iş göremezlik rapor istisnası geriye dönük sigortalılık süresi ile ilişkilidir. Sürekli ve geçici iş göremezlik rapor ödeneği şartlarında, çalışanın son 1 yıl içinde geriye dönük 90 günlük prime sahip olması gerektiği belirlenmiştir.

İş kazalarında 90 günlük sigorta primi şartı aranmamaktadır. İş kazası yapmış birisinin sağlık aktivasyonlarının yapıldığını gösteren 30 günlük primin yatırılması halinde SGK, rapor alınan tüm günlerin rapor parası ödemelerini gerçekleştirmektedir.

Hamilelikte Alınan İş Göremezlik Ödeneği Nedir?

Hamilelikte iş göremezlik ödeneği kanuna göre doğum parası ya da analık geçici iş göremezliği isimleri altında ödenmektedir. Yasa, kadın işçilerin doğumdan önceki sekiz ve doğumdan sonraki sekiz haftalık süreleri kapsayan toplam 16 haftalık sürede çalışmamalarını öngörmüştür. Bu sürede gelir kaybının önlenmesi için ücretin üçte ikisi, SGK tarafından ödenmektedir.

Hasta Olan Hangi Şartlarda İş Göremezlik Ödeneğinden Yararlanabilir?

Hastalık halinde iş göremezlik ödeneği alabilecek kişiler yukarıda “İş Göremezlik Ödeneği Alma Şartları” başlığı altında paylaşılan şartları yerine getiren çalışanlardır. SGK yaptığı değerlendirmede ilk olarak, son 1 yılda 90 günlük ödenmiş prim şartının sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder.

İkinci olarak SGK, alınan raporun Kurum tarafından yetkilendirilmiş hekim ya da sağlık kuruluşlarından alınıp alınmadığı SGK tarafından teyit edilir. Bu şartın sağlanması halinde istirahat başlangıç tarihinde çalışan sigortalı ise yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayakta tedavilerde ise günlük kazancının üçte ikisi kadar hastalık nedeniyle iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilir.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Geçiren İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Alabilir?

İş kazası ve meslek hastalıklarında iş göremezlik ödeneği geçici ve sürekli olarak ödenebilmektedir. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle doğan haklardan yararlanılması için sigortalılardan herhangi bir prim günü şartı aranmamaktadır. İşverenler, iş kazasının gerçekleştiği tarihten sonraki 3 iş günü içinde durumu SGK’ya bildirmeli ve kolluk kuvvetlerine gerekli bilgilendirmeyi yapmalıdır.

İşverenler, SGK’ya bildirimde bulunmak için “SGK Bildirim” adresi üzerinden ulaşılan “İş Kazası ve Meslek Hastalığı E-Bildirim (İşveren Bildirimi)” sayfasını kullanabilir. İşveren bildirimde bulunmasa bile çalışan, geriye dönük iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmektedir. Yapılan bildirim ardından rapor SGK’ye iletilir ve çalışan, rapor alınan tüm günlerin parasını alabilir.

iş göremezlik şartları

İş Kazası, Meslek Hastalığı Geçirenlere Hangi Süreler İçin İş Göremezlik Ödeneği Ödenir?

İş kazası ve meslek hastalıklarında ödenecek iş göremezlik süresi rapor gününün tamamıdır. Çalışan, raporlu olduğu tüm gün için iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilir. SGK, raporlu olan tüm günler için çalışana ödemesini yapmaktadır. İşverenin 3 gün olarak belirlenen bildirim süresi içinde SGK’ya iş kazasını bildirmemesi halinde ise bildirime kadar geçen süre, SGK tarafından işverenden tahsil edilir.

Analık Halinde Geçici İş Göremezlik Ödeneği Şartları

Analık için ödenecek iş göremezlik ödeneği şartları şunlardır:

 1. Ödenekten yararlanacak kadın çalışanın 4A sigortalı, köy/mahalle muhtarı, gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olması ya da tarımsal faaliyette bulunması gereklidir.
 2. İstirahat başlangıç süresi içinde kadın çalışanın sigortasının aktif olmalıdır.
 3. Doğumdan önceki 1 yıllık süre içinde en az 90 gün ödenmiş sigorta primi bulunmalıdır.
 4. Kadın çalışanlar için ödeme yapılacak dönemlerde çalışılmıyor olmalıdır.
 5. Doğum olayı gerçekleşmemiş olmalıdır.

Analık Halinde Hangi Süreler İçin Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödenir?

Analıkta iş göremezlik süreleri doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık süreyi kapsar. Çoğul gebelikte ise doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta daha eklenir ve toplam süre 18 haftaya çıkar. Kadın çalışanın erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı süreler ile isteği ve hekim onayıyla doğuma üç haftaya kadar çalışılan süre, iş göremezlik ödeneği alınabilmesi için doğum süresi istirahat süresine eklenir.

İsteğe Bağlı Sigortalılar Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanır Mı?

İsteğe bağlı sigortalılar geçici iş göremezlik ödeneği alamazlar. Geçici iş göremezlik ödeneği, kısa vadeli sigorta kollarında çalışanlara sağlanan bir yardım tipidir. İsteğe bağlı sigortalılar ise kısa vadeli sigorta primi ödememeleri nedeniyle rapor parası alamazlar.

Emekli (SGDP’li) Çalışan Sigortalılara Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödenir Mi?

Emekli çalışanlarda iş göremezlik ödeneği için iki farklı uygulama bulunmaktadır. Emekli çalışan, iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle gördüğü tedavi süresince geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmektedir. Hastalık ya da analık sebebiyle emekli çalışanlara rapor parası ödenmez.

Bağkur’lu Olanlar Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Yararlanabilir Mi?

Bağkur’lularda geçici iş göremezlik ödeneği için takip edilen uygulama, emekli çalışanlar için benzerdir. Herhangi bir prim borcu bulunmaması halinde Bağkur’lu çalışanlar, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle rapor parası alabilmektedir. Hastalık ya da analık gibi ödeme yapılan şartların dışında kalan durumlar için Bağkur’lulara geçici iş göremezlik ödeneği tanımlanmaz.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ne Kadar Sürede Zaman Aşımına Uğrar?

Geçici iş göremezlik ödeneğinde zaman aşımı süresi 5 yıldır. Cenaze, evlenme ve ölüm gibi SGK tarafından yapılan tüm ödemelerde olduğu gibi rapor parası için de 5 yıl içinde alınmayan ödemelerde hak sahipliği kalkmaktadır.

Kimler İş Göremezlik Ödeneği Alabilir?

İş göremezlik ödeneği alabilecek kişiler alınan raporun nedenine göre farklı seyreder. 4A ve 4B sigorta koluna bağlı çalışanlar, gerekli şartları sağlamaları halinde iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilirler. Bağkur’lular ve emekli çalışanlar, sadece iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle rapor parası alabilirler. İsteğe bağlı sigortalılar rapor parası alamamaktadır.

Sürekli İş Göremezlik Raporundan Nasıl Yararlanılır?

Sürekli iş göremezlik raporundan yararlanmak isteyenler, gerekli şartları taşımaları halinde aldıkları raporu işverene teslim ederek başvurularını tamamlayabilirler. İşverenler ise e-rapor sistemi üzserinden en geç 5 gün içinde bildirimde bulunmalıdır.

SGK’dan gelen onay sonrası sigortalı, sürekli iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmektedir. Meslekte kazanma gücünün en az %10’unu kaybeden çalışanlar ödenekten yararlanabilmek için aşağıdaki belgeler ile birlikte SGK Sağlık Kuruluna başvuru yapmalıdır:

 1. İşe girişte alınan sağlık raporu,
 2. İş kazası/meslek hastalığı bildirim belgesi,
 3. İş yeri çalışma şartlarını gösteren rapor ve tutanaklar,
 4. Çalışır/çalışamaz raporu,
 5. Geçici iş göremezlik raporu,
 6. İş kazası/meslek hastalığı tedavisine ilişkin hastanelerden alınan hastalık seyrini gösterir evraklar,
 7. Kişinin son durumunu gösteren sağlık kurulu raporu.

Sürekli İş Göremezlik Maaşı

Sürekli iş göremezlik aylığı hesaplamasında yararlanılacak ödeneğin tipine göre farklı formülle hesaplama yapılır. Meslekten kazanma gücünün %10 ile %99,9 oranında kaybedildiği ve sürekli tam iş göremezlik ödeneğinden yararlanacak olan sigortalı işçiye, aylık kazancının %70’i oranında maaş bağlanır. Sürekli iş göremezlik derecesi %100 olan işçilere ise sürekli kısmi iş göremezlik ödeneği bağlanmaktadır.

Sürekli İş Göremezlik Raporu Nasıl Alınır?

Sürekli iş göremezlik raporu almak isteyen çalışanlar, başvurularını geçirdikleri iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle yapmalıdır. İş gücünün en az %10 ve en fazla %99,9 oranında kaybedilmesi durumunda yararlanılacak olan ödeme için rapor, SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularından alınır. En az %10 oranında iş göremezlik derecesi rapor ile tespit edilen çalışan, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmaktadır.

Sürekli İş Göremezlik Ödeneği Alanların Hakları Nelerdir?

Sürekli iş göremezlik ödeneği alan kişilerin hakları başında, aylık kazancının %70’i oranında bağlanan maaş gelir. Sürekli iş göremezlik ödeneği ile birlikte aynı anda ikinci bir maaş ya da malullük aylığı alınabilmektedir. Sürekli iş göremezlik ödeneğinden yararlanan bir kişi; en az 10 yıllık sigortaya ve minimum 1800 gün ödenmiş prime sahip olması halinde malullük aylığına hak kazanabilir. Malullük aylığı süresi zarfında SGK tarafından ödenen sürekli iş göremezlik raporu ödeneği kesilmemektedir.

SGK Rapor Parası Hesaplama

İşe Girdikten Ne Kadar Sonra Sağlıktan Yararlanabilir?

SGK ve GSS Primleri Ne Kadar Oldu?

Tum Makaleyi Oku