Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Sayısını Açıkladı…

11 aylar önce 30

Sigortalı çalışan sayısı 802 bin kişi arttı

Kayıt dışı istihdam ile mücadele, istihdam teşvikleri, doğru bilinçlendirme ve etkin denetim çalışmaları ile birlikte sigortalı sayısında büyük artışlar sağlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, toplam aktif sigortalı sayısı 2021 yılı ağustos ayında 23 milyon 988 bin iken, 802 bin kişi artarak aynı yılın eylül ayında 24 milyon 791 bin kişiye yükseldi.

İl düzeyinde toplam aktif sigortalı sayısı, toplam içindeki payı en fazla olan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa oldu ve bu illerdeki sigortalılar toplam aktif sigortalıların %42,6’sını oluşturuyor.

Sigortalı/İl Nüfus oranına göre, sırasıyla İstanbul %38,3, Tekirdağ %37,9, Muğla %37,8 ve Kocaeli %37,7 ile en fazla sigortalı çalışanın olduğu ilk dört il sıralamasında yer aldı.

Zorunlu Sigortalı sayısında 259 bin kişi arttı

2021 yılı ağustos ayında 22 milyon 153 bin kişi olan zorunlu sigortalı sayısı, 2021 yılı eylül ayında 259 bin kişi artarak 22 milyon 412 bin kişiye ulaştı.

2021 eylül ayında zorunlu sigortalı sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1,4 milyon kişi yükseldi.

Zorunlu sigortalılar statülerine göre değerlendirildiğinde ise;

4/a kapsamında sigortalı çalışan sayısı 2020 yılı eylül ayında 14 milyon 998 bin kişi iken, 2021 yılı eylül ayında 1 milyon 276 bin kişi artarak, 16 milyon 275 bin kişiye, 

4/ b kapsamında çalışan zorunlu sigortalı sayısı 2020 yılı eylül ayında 2 milyon 859 bin kişi iken, 2021 yılı eylül ayında 142 bin kişi artarak 3 milyon 1 bin kişiye,

4/c kapsamında çalışan zorunlu sigortalı sayısı ise 2020 yılı eylül ayında 3 milyon 112 bin kişi iken,

2021 yılı eylül ayında 23 bin kişi artarak, 3 milyon 135 bin kişiye yükseldi.

Aktif/Pasif sigortalı oranı arttı

2021 yılı ağustos ayında toplam aktif sigortalı sayısı 802 bin kişi artarken buna karşılık sosyal güvenlik sisteminden aylık veya gelir alanların (pasif sigortalı) sayısı ise dosya bazında 28 bin kişi arttı.

2021 yılı ağustos ayında pasif sigortalı 13 milyon 535 kişi iken, 13 milyon 562 bin kişiye yükseldi.

Buna bağlı olarak geçen ay 1,88 olan Aktif/pasif oranı bu ay 1,94 olarak gerçekleşti.

Pasif sigortalı/İl Nüfus oranına bakıldığında pasif sigortalı en çok yaşadığı ilk üç il sırası ile 27,8 ile Zonguldak, %25,7 ile Sinop, %24,9 Bartın olmuştur.

Sektörlere göre Zorunlu Sigortalı sayılarındaki artışlar

2021 yılı Eylül ayında zorunlu sigortalı kişi sayısında bir önceki aya göre en çok artış gösteren sektör %32,3 ile ‘’Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği” oldu.

Bu sektörü %15,80 ile “Eğitim’’, %12,83 ile “Ev İçi Çalışan Personelin İşverenleri Olarak Hane halklarının Faaliyetleri” izlemektedir.

Tum Makaleyi Oku