Tebrik Eş Anlamlısı Nedir? Tebrik Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

4 haftalar önce 22

Birini tebrik etmek amacıyla yazılan ve gönderilen kartlara ''tebrik kartı'' denir. Osmanlı döneminde birinin elde ettiği başarı nedeniyle kaleme alınan manzum ve mensur türdeki eserlere ise ''Tebrikname'' adı verilir.

Tebrik Eş Anlamlısı Nedir?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan tebrik kelimesi ''bereket'' kökünden türetilmiştir. Bereket bolluk anlamına gelirken, tebrik de bir şeyin bol ya ya da hayırlı olmasını temenni etmektir. Dilimizde tebrik ile eş anlamlı olan sadece bir kelime bulunmaktadır.

Kutlama

Kut, eski Türkçede mutluluk ve hayır anlamına gelir. Bu kelimeden türetilmiş olan kutlama sözcüğü genellikle ''kutlarım'' şeklinde kullanılır.

Örnek Cümle:

Yakında evleniyormuşsunuz, seni can-ı gönülden kutlarım.

Tum Makaleyi Oku