Türkiye İş Kurumu İşsizlik Sigortası Verilerini Açıkladı

11 aylar önce 30

İşsizlik Sigortası Nedir? Kapsamı Nelerdir?

İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigortayı ifade etmektedir. İşsizlik sigortasının kapsamını ise bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, banka sandıklarına tabi sigortalılar ve istekleri halinde kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar ve ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir ve/veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler oluşturmaktadır. Hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine şahsen veya elektronik ortamda başvuranlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak kaydıyla işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabilirler.

Kısa Çalışma Nedir?

Kısa çalışma ödeneği, Türkiye’de Covid-19’un ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında hayata geçirilen; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle, işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Nakdi Ücret Desteği Nedir?

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

Yarım Çalışma Nedir?

İş Kanunu kapsamında kullanılan doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere belirli koşullar altında 60 ila 360 gün arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izindir.

Ücret Garanti Fonu Nedir?

Sigortalıları hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile Ücret Garanti Fonu oluşturulmuştur. Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde birinden oluşur.

İlgili İstatistikler

İşsizlik Sigortası Ödemeleri

2021Kişi SayısıÖdeme Miktarı (Bin TL)
Ocak216.014291.072
Şubat204.014277.409
Mart200.015275.220
Nisan201.242274.460
Mayıs190.962267.972
Haziran187.004260.868
Temmuz248.168341.018
Ağustos324.372488.307
Eylül359.876518.414
Ekim383.115555.958
Kasım403.268594.269
Toplam 4.144.968

Kısa Çalışma Ödemeleri

2021Kişi SayısıÖdeme Miktarı (Bin TL)
Ocak1.401.5672.191.200
Şubat1.329.4902.114.750
Mart1.158.1231.777.670
Nisan1.086.8301.594.803
Mayıs1.314.3112.036.195
Haziran991.4661.482.417
Temmuz3.7864.895
Ağustos4.4474.718
Eylül3.0182.452
Ekim5.2503.374
Kasım4.7552.600
Toplam 11.215.074

Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri

2021Kişi SayısıÖdeme Miktarı (Bin TL)
Ocak859.8941.057.550
Şubat752.431999.308
Mart761.552993.276
Nisan862.8951.136.085
Mayıs996.7271.352.952
Haziran771.3741.109.718
Temmuz54.46488.407
Ağustos6.93814.080
Eylül6951.772
Ekim5051.293
Kasım193352
Toplam 6.754.793

Yarım Çalışma Ödemeleri

2021Kişi SayısıÖdeme Miktarı (Bin TL)
Ocak1.3081.554
Şubat1.2141.457
Mart1.1851.730
Nisan1.1721.656
Mayıs1.1391.637
Haziran1.1091.611
Temmuz9701.373
Ağustos9691.404
Eylül1.0041.458
Ekim1.0241.468
Kasım1.0841.556
Toplam 16.904

Ücret Garanti Fonu Ödemeleri

2021Kişi SayısıÖdeme Miktarı (Bin TL)
Ocak6093.665
Şubat5622.821
Mart1.0945.300
Nisan3861.747
Mayıs1421.055
Haziran3531.969
Temmuz2141.327
Ağustos7273.447
Eylül5712.454
Ekim195852
Kasım49238
Toplam 24.876

İşsizlik Sigortası Fonu Gelir ve Gider Tablosu

 2021 Ocak-Kasım (Bin TL)2021 Kasım (Bin TL)
Toplam Gelir41.078.5723.714.213
İşçi ve İşveren Primi21.704.0632.059.269
Devlet Katkısı7.096.105547.840
Faiz Gelirleri11.335.9831.083.195
Diğer Gelirler942.42223.908
Toplam Gider55.060.9323.174.192
İşsizlik Ödeneği4.821.115821.985
Kısa Çalışma Ödeneği15.982.6783.393
Nakdi Ücret Ödeneği7.305.6158.555
Yarım Çalışma Ödeneği22.4122.427
Ücret Garanti Fonu Ödemesi24.876238
Aktif İşgücü Programları3.486.262221.923
İşbaşı Eğitim Programları3.367.859289.659
Teşvik ve Destek Ödemeleri19.539.2461.779.657
Diğer Giderler510.86846.357
Menkul Kıymet ve Nakit Fon Varlığı 89.230.691
Tum Makaleyi Oku