Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü kuruldu

3 aylar önce 76

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, uluslararası ticarete konu hizmet sektörlerinin Türkiye yararına geliştirilmesi, desteklenmesi, bu alanda oluşturulan politikaların ilgili kurum ve kuruluşların koordine ederek uygulanmasından sorumlu olan Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü aynı zamanda yurt dışında kurulacak lojistik merkezleri ile yurt dışındaki yatırımlarımızın izlenmesi ve yönlendirilmesi konularında da çalışmalar yürütecek.

HİZMET ALANINDA İHRACATÇIYIZ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ülkemiz gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 56,2'sini oluşturan ve istihdam içindeki payı yüzde 54,9 olan hizmetler sektörü; bu bakımdan bakanlığımızca son derece önemle ele alınmakta ve bu alana yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Dış ticaretimiz bağlamında bakıldığında; yıllar itibariyle hizmet ihracatımızın, hizmet ithalatımızın üzerinde olduğu, bu bakımdan hizmetler alanında net ihracatçı konumda olduğumuz görülmektedir.

Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2019 yılında 6,1 trilyon dolar düzeyinde olan küresel hizmet ihracatı, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,6 oranında azalarak 4,9 trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

SALGINA RAĞMEN ARTIŞ YAŞANDI

Küresel salgın nedeniyle yaşanan bu daralmanın başta turizm sektörü olmak üzere ülkemiz hizmet ihracatında da kendisini gösterdiğini belirten Bakan Muş, "2019 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8,5 artarak 63,6 milyar dolar olarak gerçekleşen ülkemiz hizmet ihracatı, 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 45,3 azalarak 34,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Küresel salgın etkilerine karşı ülkemizce alınan etkili tedbirler sayesinde hizmet ihracatımızda 2021 yılında hızlı bir toparlanma yaşanması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL GELİŞİM TAKİP EDİLECEK

Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü, uluslararası hizmet ticaretinin ülke ekonomisi yararına geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla küresel gelişmeleri takip ederek sektörler ve ülkeler bazında gerekli çalışmaları yürüteceği belirtildi. Bunun yanı sıra söz konusu Genel Müdürlüğün, ülkemiz hizmet ihracatına yönelik algının güçlendirilmesi ve pazarlarımızın çeşitlendirilmesi amacıyla her türlü tanıtım etkinlikleri düzenleyecek, hizmet sektörlerinin dış ticaret yaklaşımı ile ele alınması, desteklenmesi ve küresel çapta söz sahibi olan markaların oluşturulması amacıyla devlet yardımı programlarını hazırlayacak ve uygulayacak, uluslararası hizmet ticaretinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımları ile etkili şekilde yürütüleceği vurgulandı.

piyasalar

Tum Makaleyi Oku