Vasoxen 5 Mg 28 Tablet

7 aylar önce 76

Nebivolol ya da VASOXEN’in içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı

duyarlılığınız (alerjiniz) varsa

Düşük kan basıncı

Kollarda ya da bacaklarda ciddi dolaşım sorunları

Çok düşük kalp hızı (dakikada 60 atımdan daha az)

Bazı diğer ciddi kalp ritim bozuklukları (örneğin 2. ve 3. derece atriyoventriküler

blok, kalp iletim bozuklukları)

Henüz yeni gelişmiş veya son dönemde kötüleşmiş kalp yetmezliğiniz varsa, veya

akut kalp yetmezliğinden kaynaklanan dolaşımsal şok nedeniyle kalbinizin

çalışmasına yardımcı olmak üzere damar içine ilaç verilmesi yöntemiyle tedavi

görüyorsanız.

Astım ya da hırıltı (şimdi veya geçmişte) var ise,

Tedavi edilmemiş feokromasitoma (böbreklerin üstünde, böbreküstü bezlerinde

yerleşik tümör) var ise,

Karaciğer fonksiyon bozukluğu var ise

Metabolik bozukluk (metabolik asidoz), örneğin diyabetik ketoasidoz var ise

Kalp hızınız anormal bir şekilde yavaşsa

Prinzmetal angina olarak adlandırılan ve kendiliğinden gelişen kalp krampından

kaynaklanan tipte göğüs ağrınız varsa

Tedavi edilmemiş kronik kalp yetmezliğiniz varsa

1. derece kalp bloğunuz (kalp ritmini etkileyen hafif düzeyde kalp iletim bozukluğu

çeşidi) var ise,

Kol veya bacaklarınızdaki kan dolaşımınız zayıfsa, örneğin Raynaud hastalığı veya

sendromu, yürürken kramp benzeri ağrılar yaşıyorsanız

Uzamış solunum sorunlarınız varsa

Diyabetikseniz (şeker hastası), VASOXEN’in kan şekeri üzerinde etkisi yoktur. Ancak

düşük şeker düzeyinin uyarıcı bulgularını (örneğin çarpıntılar, artmış kalp hızı)

gizleyebilir.

Tiroid beziniz aşırı çalışıyorsa, VASOXEN bu durumdan kaynaklanan kalp hızınızdaki

anormal artışın belirtilerini maskeleyebilir.

Alerjikseniz, bu ilaç alerjiniz olan polen ve diğer maddelere karşı gösterdiğiniz

reaksiyonun şiddetini arttırabilir.

Sedef hastalığınız (kabuklu pembe lekeler ile karakterize cilt hastalığı) varsa veya daha

önce sedef hastalığı geçirdiyseniz

Cerrahi bir operasyon geçirmeniz gerekiyorsa, operasyondan önce mutlaka anestezi

uzmanınızı VASOXEN kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.

Ciddi böbrek problemleriniz varsa kalp yetmezliğiniz için VASOXEN kullanmayınız ve

doktorunuzu bilgilendiriniz.

Akılda tutulması gereken diğer önemli noktalar şunlardır:

Kronik kalp yetmezliği tedavinizin başlangıcında uzman bir hekim tarafından düzenli

olarak takip edilmelisiniz (Bkz 3. VASOXEN nasıl kullanılır?).

Bu tedavi, doktorunuz tarafından değerlendirilip açıkça belirtilmedikçe aniden

kesilmemelidir (Bkz 3. VASOXEN nasıl kullanılır?).

VASOXEN YAN ETKİLERİ: 

 • Yaygın deri döküntüsü ile birlikte bütün vücutta allerjik reaksiyonlar (hipersensitivite
 • reaksiyonları);
 • Dudak, göz ya da dilde ani başlangıçlı şişlik ve ani nefes darlığı (anjiyoödem).
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Yorgunluk
 • Alışılmamış kaşıntı veya karıncalanma hissi
 • İshal
 • Kabızlık
 • Bulantı
 • Nefes darlığı
 • Ellerde veya ayaklarda şişme
 • Yaygın olmayan:
 • Yavaş kalp atımı veya diğer kalp şikayetleri
 • Düşük kan basıncı
 • Yürürken kramp benzeri bacak ağrıları
 • Görme bozukluğu
 • İktidarsızlık (impotens)
 • Depresyon duygusu
 • Hazımsızlık, mide ve barsakta gaz birikmesi, kusma
 • Ciltte döküntü, kaşıntı
 • Hava yollarının etrafındaki kaslarda gelişen ani kramplardan dolayı astımda olduğu gibi
 • solunum sıkıntısı (bronkospazm)
 • Kabuslar
 • Bayılma
 • Sedef hastalığında kötüleşme (kabuklu pembe lekeler ile karakterize bir cilt hastalığı)
 • Bilinmiyor:
 • Yaygın deri döküntüsü ile birlikte bütün vücutta alerjik reaksiyonlar (hipersensitivite
 • reaksiyonları);
 • Dudak, göz ya da dilde ani başlangıçlı şişlik ve ani nefes darlığı (anjiyoödem).
 • Alerjik veya alerjik olmayan nedenlerden dolayı kızarık, kabarık, kaşıntılı şişlikler ile
 • seyreden bir çeşit deri döküntüsü (kurdeşen-ürtiker)
 • VASOXEN kronik kalp yetmezliği için kullanıldığında aşağıda belirtilen yan etkiler
 • görülmüştür:
 • Baş dönmesi
 • Kalp yetmezliği belirtilerinde kötüleşme
 • Düşük kan basıncı (hızlı şekilde doğrulma ve kalkma durumunda baygınlık hissi gibi)
 • Bu ilacı tolere edememe
 • Kalp ritmini etkileyen hafif kalp iletim bozukluğu çeşidi (1. derece AV-blok).
 • Alt ekstremitelerde şişkinlik (şişmiş ayak bileği gibi).

VASOXEN FİYATI:

 • VASOXEN 5 MG 28 TABLET: 48.07 ₺ (2023)

VASOXEN NASIL KULLANILIR:

Yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisinde:

- Normal doz günde 1 tablettir. Doz tercihen günün aynı saatlerinde alınmalıdır.

- Kan basıncı üzerindeki terapötik etki 1-2 haftalık tedaviden sonra açık şekilde ortaya

çıkar. Bazen sadece 4 hafta sonra optimum etkiye ulaşılır. Gerekirse doz hekiminizin

kontrolünde artırılabilir.

Kronik kalp yetmezliğinin tedavisinde:

- Tedaviniz uzman bir hekim tarafından başlatılacak ve yakından takip edilecektir.

- Doktorunuz tedavinize günde ¼ (çeyrek) tablet ile başlayacaktır. Bu doz 1-2 hafta sonra

günde ½ (yarım) tablete ve sizin için doğru doza ulaşılıncaya kadar günde 2 tablete kadar

yükseltilebilir. Doktorunuz her adımda sizin için doğru olan dozu reçeteleyecektir.

Doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

- Tavsiye edilen en yüksek doz günde 2 tablettir (10 mg).

- Tedaviye başladığınız zaman ve her doz artışında 2 saat boyunca uzman bir hekimin

gözetimi altında tutulmanız gereklidir.

- Doktorunuz gerekliyse tedavi dozunuzu düşürebilir.

- Kalp yetmezliğinizi kötüleştirebileceğinden, tedaviyi aniden kesmemelisiniz.

- İlacınızı günde bir kez, tercihen günün aynı saatlerinde alınız.

Uygulama yolu ve metodu

Doktorunuz günde ¼ (çeyrek) veya ½ (yarım) tablet kullanacağınızı belirttiyse VASOXEN

tabletleri nasıl kıracağınız konusunda aşağıdaki talimatlara uyunuz.

Tabletleri çift çentik üst yüze gelecek şekilde düz, sert bir zemine (örneğin masa veya

tezgah) yerleştiriniz.

İki elin de işaret parmaklarını çentik uçlarına koyduktan sonra tableti iterek kırınız (Şekil

1 ve 2).

Çeyrek tabletler yarım tabletlerin aynı şekilde kırılmasıyla elde edilir (Şekil 3 ve 4). 


VASOXEN Kullananlar, ilaç hakkında düşüncelerinizi ne gibi yan etkiler yaptığını yorum yaparak bildirebilirsiniz.

Tum Makaleyi Oku