Vergi Borçları Yapılandırma Detayları

10 aylar önce 16
Vergi affı, yapılandırma mevzuatı

Vergi affı olarak bilinen yapılandırma mevzuatına ilişkin düzenleme yürürlükte. Vergi, SGK ve kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin 7652 sayılı Kanun 11.11.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi borçları için interaktif vergi dairesi üzerinden, SGK borçları için ise SGK İşveren sistemi üzerinden yapılandırma başvuruları online yapılabilmektedir.

Hangi Borçlar Yapılandırma Kapsamında

Hangi Borçlar Yapılandırma Kapsamında?

Yapılan düzenlemeye göre yeniden yapılandırma kapsamına alınan borçlar aşağıdaki gibidir;

 • Vergiler ve vergi cezalar,
 • Gümrük vergileri ve idari para cezaları,
 • Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
 • Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen kredilerden kaynaklanan alacaklar,
 • KOSGEB’in kredi ve uygunsuzluğu tespit edilmiş destek ödemelerinden kaynaklanan alacakları ile aidat alacakları,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları,
 • TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin üyelerinden olan aidat ve diğer bazı alacakları,
 • Türk Standartları Enstitüsünün sundukları hizmetler nedeniyle doğan alacakları,
 • İl özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları,
 • Kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları,
 • Bazı idari para cezaları,
 • Yukarıda sayılan kamu alacaklarına ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar,

kapsama girmektedir.

Yapılandırma Hangi Dönemi Kapsamaktadır?

 • 31.08.2020 tarihi ve öncesinde kesinleşmiş olan tüm Vergi asıl ve cezaları ile bir vergi aslına bağlı olmayan cezaları kapsamaktadır.
 • 31.08.2020 tarihi ve öncesinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri,
 • İdari para cezalarını,
 • Faizler, zamlar ve gecikme zammı alacakları

Yapılandırma Başvuru Tarihleri

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASITarih
Borçların yapılandırmasına ilişkin başvuru süresi31 Aralık 2020
Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksit süresi31 Ocak 2021
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksit süresi28 Şubat 2021
Dava hakkından vazgeçmek için son süre31 Aralık 2020
VARLIK BARIŞI 
Türkiye’de bulunan varlıkların vergi dairelerine bildirilmesi30 Haziran 2021
Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi30 Haziran 2021
Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi  veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesiBildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde
BAZI VERGİ KANUNLARI DÜZENLEMELERİ 
Tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda %15 vergi tevkifatı uygulaması17 Kasım 2020
Gerçek kişilerin mal ihracından elde ettikleri kazançlarının %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesi1 Ocak 2021
Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) işlemlerinden elde edilen gelirlerin geçici 67 nci madde kapsamında kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesi1 Ocak 2021
Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına, kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanması1 Ocak 2021
Konaklama vergisi1 Ocak 2022
Tum Makaleyi Oku