Yardımcı hizmetli sınıfı YHS personellerinin talepleri torba kanuna eklenmelidir!

1 hafta önce 102

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn.Vedat Bilgin tarafından Bakanlık bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan sunumda

-Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi
-EYT mağdurları
-KİT ve diğer kurumlarda işçi personellere kadro
-Asgari Ücretli çalışanlar vs..

hakkındaki kanun taslağı İle ilgili bilgi versede taslağın içeriğini haklı olarak TBMM genel kuruluna bırakmıştır. 

Kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfı(YHS) personeller, 657 DM kanununa tabii; hizmetli, aşçı, teknisyen yard. ve benzer unvanlarda görev yapmaktadırlar. Hatırlatmak isterim ki !. 

2021 yılı Ağustos ayında yapılan 6. dönem memur toplu sözleşme toplantılarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile mutabık kalınmasına rağmen, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları tarafından anlaşılan maddeler arasından sonradan çıkartılan Kamuda “YARDIMCI HİZMETLİ SINIF” kadrosunda çalışan personellerin “sınavsız” birkereye mahsus bir derece verilmek sureti ile özellikle”lisans Mezunlarının” Genel İdari Hizmetler(GİH) ve Teknik Hizmetler sınıfı(THS) kadrolarına alınmaları TBMM getirilecek olan torba kanun içerisine alınması bir hakkın teslimi bir sorunun daha çözülmesi demek olacaktır.

Tum Makaleyi Oku