YARDIMLAŞMAK

3 aylar önce 23

YARDIMLAŞMAK

Bir bak çevrene, her şey senin yaşaman için sana yardım ediyor.

Aldığın nefesi bir düşün!
Hava, senin nefes alman için sana yardım ediyor.

Ağaçlar sana oksijen sunuyor.
Ağaçlar sana meyve sunuyor, bitkiler senin için gıda sunuyor.

Su, senin bedeninin dörtte üçünü oluşturuyor.
Su, senin yaşaman için sana akıyor.

Gökten yağan yağmur, toprak için rahmet oluyor, toprak sana çeşit çeşit gıda sunuyor.

Güneşe bak, ışığıyla sana yaşam sunuyor.
Geceye bak gündüze bak, hep senin bedeninin sağlığı için.

Aya bak, yıldızlara bak, hepsi bedenin için ne etkiler sunuyor.

Yaşadığın Dünyayı düşün, seni besliyor, büyütüyor, sana analık
yapıyor, sana babalık yapıyor.

Hayvanları düşün, sana nice hizmetler ediyorlar.
Çiçekleri düşün, renk renk çiçekleriyle sana nice güzellikler, ilaçlar, sunuyor.

Arıyı düşün, çiçek çiçek dolaşarak meyvenin oluşumunda, bal yapmasında sana nice yardım ediyor.

Başını kaldır şöyle doğaya bir bak, her şey sana yardım ediyor.

Şimdi düşün, hava, toprak, su, ateş sana yardım ediyorken…
Doğa, sana yardım ediyorken…
Güneş, Ay, yıldızlar sana yardım ediyorken…

Sen çevren için, insanlar için ne yapıyorsun?

İnsanlara iyilikler için mi yardım ediyorsun, kötülükler için mi yardım ediyorsun?

Allah bizleri, birbirimize yardım edelim diye halk etti.

“Asla kötülükler için yardımlaşmayın” diye bildirdi.
“Yardımınız iyikiler için olmalı” diye bildirdi.

Mâide Sûresi 2: “İyilikler üzere yardımlaşın, asla kötülükler üzere yardımlaşmayın”

Şimdi düşünelim!

Birbirimize yardım ediyor muyuz?
Ediyorsak, iyilik için mi, kötülük için mi?

Bir dedikoduya ortak olmak, nasıl bir yardımdır?
Biri hakkında gıybet etmek, çevremizde olan insanlara nasıl bir yardımdır?

Gıybet, dedikodu, kötülüğün yayılmasına yardımcı olmak değil midir?
Bir kimsenin inancını aşağılamak, onu hor görmek, onu kâfir ilan etmek, fitneliğin yayılmasına yardımcı olmak değil midir?

Kur’ân; “fitnelik öldürmekten daha tehlikelidir” diye bildiriyor. Bakara Sûresi 191

Toplumda kargaşalık, kaos çıkarmak fitnelik değil midir?
Dedikodu, gıybet, hasetlik, fesatlık, fitnelik değil midir?
Birinin, birine kötülük yapması için yardım etmek zalimlik değil midir?

Yardım, iyiliklere kapı açmalıdır.

Gönlü temiz olanlar, iman sahibi olanlar, iyilikler üzere yardımlaşırlar.

Kötülükler üzere yardımlaşanlar, iman sahibi değildirler, onlar sadece kendi çıkarları için yaşarlar.

Hazreti Muhammed; “komşun aç iken tok yatma, birbirinize yardım edin” diyerek, yardımın önemini bildirmiştir.

İhtiyacı, sıkıntısı, karamsarlığı, umutsuzluğu olan bir insana, hiçbir şey beklemeden yardım etmek, Allah’ın rızasına uymaktır.

Bir kimseye yardım edene, elbette Allah’ta ona yardım eder.

Hacc Sûresi 40: “Elbette Allah, bir kimseye yardım edene, yardım eder.”

Yardım etmek, insan olmaktır.
“Nas” makamına erenler, insan olurlar.

İnsan olanlar, “Nasr” makamına ererler.
Nasr makamına erenler, yardım etmenin ulviyetine ererler.

İnsan niçin yaratıldığını bilmelidir.
İnsanlar birbirine yardım etmeli, birbirlerinin sıkıntılarını çözmelidir.
İnsan olarak yaratılmanın hikmeti budur.

Hucurât Sûresi 12: “Ey insanlar! Biz sizi, bir erkek ve bir kadından yarattık ve halklar halinde, kabileler halinde çoğalttık, birbirinizi tanımanız ve yardım etmeniz için.”

Sıkıntılar içinde olan insanlar her zaman vardır.
Karnı aç olanlar, işsiz olanlar, umutsuz olanlar her zaman olacaktır.
Hasta olanlar, çaresiz kalanlar, umutsuzluğa, karamsarlığa düşenler her zaman olacaktır.

Gelin, birbirimize umut olalım.
Gelin, birbirimize iyilikler üzere yardım edelim.
Gelin, çevrimizde ihtiyaç sahiplerine yardım edelim.

Bilelim ki yardım edersek yardım buluruz.

Kimseye, fakir, muhtaç, kimsesiz, diye bakmadan yardım edelim.
Kimseye hor bakmadan, onları utandırmadan yardım edelim.

Hepimiz çaresizliğe düşeriz, o anda o çaresizlikten kurtulmak isteriz.
Çaresize yardım etmek, ona elini uzatmak, ona moral olmak, Allah’ın rızası üzere hareket etmektir.

Hazreti Muhammed; “bir tebessüm bile ibadettir, yardımdır” diye bildirmiş.

Ve şunu asla unutmayalım, gönlünde Allah sevgisi, şuuru olan insan zengin insandır.

Gönlünde Allah sevgisi, şuuru olmayan insan, paralar içinde olsa da, fakir insandır.

Asıl yardım, Allah’ın ne olduğunu hissettirmek, ona şahit ettirmektir.

Gelin, birbirimize yardımcı olalım.

Çaresize çare olalım.
Umutsuza umut olalım.

Karanlıkta olana güneş olalım.
Allah sevgisini hissettirelim, birbirimizi güçlü kılalım.

Tum Makaleyi Oku