YOK

3 aylar önce 18

YOK

Aşka düştü yanar kâlbim
Dünya sözü etmez dilim
Gayrı bir şey görmez gözüm
Bu duygunun tarifi yok

Aşk dediğin dile gelmez
Gönüldedir kimse bilmez
Aşka düşen geri dönmez
Aşk yolunun dönüşü yok

Âşık olan divanedir
Nere dönse bir kâbedir
Hakk cemâli her yerdedir
Hakk’tan gayrı bir nesne yok

Aşk duygusu eser gider
Beden aşka secde eder
Secde eden Hakk’a erer
Bu secdenin ötesi yok

Aşk ateşi söner değil
Gelip geçmez heves değil
Aşksız kişi insan değil
Bu ateşin dumanı yok

Gönül aşkın kulu olur
El ayaklar tutmaz olur
Başka yolu bilmez olur
Aşk derdinin çaresi yok

Cümle âlem nûrdan geldi
Rûh üflendi vücûd buldu
Aşka eren insan oldu
Aşk nûrunun gölgesi yok

Tum Makaleyi Oku