Zihin Açıklığı İçin Okunabilecek Dualar ve Anlamları

1 yil önce 23

Günümüzde sınavların başarılı bir yere gelme konusundaki etkisi malum. Yeteri kadar çalıştıktan sonra gerisi Allah’a dua etmeye kalmaktadır. Hem başarılı olmak hem zihnin açılması hem de akıldakileri unutmamak adına bazı duaların okunması tavsiye edilir. Peki zihin açıklığı için okunabilecek dualar nelerdir? Bu dualar hangi durumlarda ve kaç kere okunmalı? İşte detaylar!

Peygamber Efendimizin Zihin Açıklığı İçin Okunabilecek Dua Önerisi

Uzun yıllardır binlerce insan gerek iş hayatında gerekse de eğitim hayatında başarılı olabilmek adına Allah’u Teala’ya ellerini açarak dua ederler. Tabii ki dua etmeden önce yeteri kadar çaba sarf etmek gerekir. Özellikle sınava girecek olan kişiler, sınav dönemi yaklaştığı zaman zihin açıklığı için okunabilecek dualar hakkında yoğun bir araştırma içerisine girerler. Başarılı olabilmeniz adına okuyabileceğiniz birkaç dua seçeneği mevcuttur. Bu duaların anlamlarını da bilmeniz anlayarak ve daha içten dua etmeniz noktasında sizlere faydalı olur. Sınav öncesinde ya da önemli bir görüşmeye girerken Hz. Muhammed (S.A.V) peygamber efendimizin son derece etkili olan başarı duasını okuyabilirsiniz.

Peygamber efendimizin başarı duasının okunuşu;

“Allahümme inni es’elükes-sebate fil-emri ve es’elü azimete’r-ruşdi. Ve es’elüke şükra ni’metike ve husne’ıbadetike. Ve es’elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e’uzü bike min şerri mata lemü. Ve es’elüke min hayri ma ta’lemü. Ve estağfiruke mimma ta’lemü. İnneke ente’allamü’l-guyub”

Başarı duasının anlamı;

“Allah’ım! Senden dinde sebat etmeyi istiyorum ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğrilikten uzak bir kalp diliyorum. Allah’ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum. Şüphesiz Sen gayıpları bilensin.”

Zihin Açıklığı İçin Okunabilecek Dualar

Zihin Açıklığı İçin Okunabilecek Dualar Alternatifleri

Zihin açıklığı için okunabilecek dualar oldukça geniş bir çerçevede seyreder. Duaları bir kere okumanız dahi etkili olacaktır. Özellikle sınav başlamadan hemen önce ya da iş görüşmesine girmeden önceki dakikalarda okumanız daha iyi olur. Peygamber efendimizin tavsiye ettiği başarı duasının haricinde başka okunabilecek dua seçenekleri de mevcuttur. Başarı duası olarak da bilinen bu dua sınava girecek ve iş görüşmesine gidecek kişiler tarafından okunabilir. 3, 5 ya da 7 kere okunması tavsiye edilir.

Başarı duası okunuşu;

“Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi’s salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr.”

Başarı duasının anlamı;

“Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.”

Sınav Öncesinde Zihin Açıklığı İçin Okunabilecek Dualar

Tam sınava başlanacak anda ve bir gece öncesinde okuyabileceğiniz dualar vardır. Bu dualar sizin sınav stresinizin azalmasına, zihninizin açılmasına ve kendinizi daha rahat hissetmenize vesile olur.

Sınav öncesinde zihin açıklığı için okunabilecek duanın (Saleten Tüncina Duası) okunuşu;

“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”

Sınavın bir gece öncesinde okunacak zihin açıklığı duasının (Saleten Tüncina Duası) anlamı;

“Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (asm) ve onun Ehl-i beytine salât eyle. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarırsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip eyle. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.”

Sınava başlamadan hemen önce okunması tavsiye edilen bir dua daha mevcuttur. Bu duayı sınav kağıdınızı açmadan önce okursanız, sınav sırasında kendinizi daha rahat hissedersiniz. 10 kere okunması tavsiye edilir.

Sınava başlamadan önce okunacak duanın okunuşu;

“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.”

Sınava başlamadan önce okunacak duanın anlamı;

”Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”

Sınav Sırasında Unutkanlığa Karşı Tedbir Amaçlı Zihin Açıklığı İçin Okunabilecek Dualar

Yoğun tempoyla çalıştığınız sınava girdiğiniz zaman aklınızdakileri unutmamanız adına okuyabileceğiniz zihin açıklığı için okunabilecek dua seçeneği vardır. Bu duayı hem bir gece öncesinden hem de sınava giriş anında okumanız büyük oranda etkili olur. Bu duayı 19 kere okumanız tavsiye edilir.

Unutkanlığa karşı zihin açıklığı için okunabilecek duanın okunuşu;

“Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.”

Sınava sıraya oturup beklerken okunacak dua;

“Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli” (On kere okunacak).

Anlamı;

“Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.”

Sınavda başarılı olabilmek için okunabilecek diğer duaları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Tum Makaleyi Oku